• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 липня 2004 р. № 972

   

  ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2001 р. № 1697 “Про закупівлю товарів і послуг Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями під час виборчого процесу” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2300):

  у назві та тексті постанови слова “окружними”, “окружних” замінити відповідно словами “територіальними”, “територіальних”;

  у вступній частині цифри “37” замінити цифрами “41”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. № 1713 “Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2340):

  у назві та тексті постанови і Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “окружна” в усіх відмінках і формах числа замінити словом “територіальна” у відповідному відмінку і числі;

  у вступній частині постанови цифри “37” замінити цифрами “41”.

  3. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 662 “Про затвердження Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи майну члена окружної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1035):

  1) вступну частину постанови викласти у такій редакції:

  “Відповідно до статті 28 Закону України “Про вибори народних депутатів України” та статті 27 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” Кабінет Міністрів України постановляє”;

  у назві та тексті постанови слово “окружної” в усіх відмінках і формах числа замінити словом “територіальної” у відповідному відмінку і числі, а слова “народних депутатів України” — словами “народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів”;

  2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  у назві та тексті Порядку слово “окружна” в усіх відмінках і формах числа замінити словом “територіальна” у відповідному відмінку і числі, а слова “народних депутатів України” — словами “народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів”;

  доповнити Порядок пунктом 8 такого змісту:

  “8. У разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів відшкодування шкоди, зазначеної в пунктах 2 і 7 цього Порядку, здійснюється територіальною виборчою комісією в межах видатків, передбачених у кошторисі витрат на підготовку та проведення виборів, з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій”.

  4. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 213 “Про розміри та порядок виплати винагороди спеціалістам і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень цих комісій” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 382):

  у назві постанови слова “спеціалістам і технічним працівникам” та абзаці другому слова “спеціалістів, технічних працівників” замінити відповідно словами “спеціалістам, експертам і технічним працівникам” та “спеціалістів, експертів і технічних працівників”;

  у вступній частині цифри “28” замінити цифрами “30”;

  у тексті постанови слова “окружна” і “окружної” замінити відповідно словами “територіальна” і “територіальної”.

   

  ________________