• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 липня 2004 р. № 969

  ПОЛОЖЕННЯ
  про національного координатора Міжурядової
  програми ЮНЕСКО “Інформація для всіх”

  1. Національний координатор Міжурядової програми ЮНЕСКО “Інформація для всіх”  (далі — координатор) провадить діяльність відповідно до загальних рекомендацій ЮНЕСКО в галузі створення та розвитку інформаційного суспільства, систем інформації та комунікації.

  На координатора покладається виконання завдань, спрямованих на виконання в Україні Міжурядової програми ЮНЕСКО “Інформація для всіх” (далі — Програма).

  2. Координатор в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями координатора є:

  забезпечення реалізації основних напрямів Програми;

  сприяння інформаційному обміну і проведенню консультацій за такими напрямами Програми: інформаційне суспільство та інформаційні магістралі; забезпечення широкого доступу до інформаційних джерел; цифрова спадщина; багатомовність у кібернетичному просторі та його використання; інформаційно-комунікаційні технології у сфері освіти, науки і культури, екології та інших сферах, архівній та бібліотечній справі;

  сприяння обміну інформацією між Міжурядовою радою Програми та учасниками реалізації в Україні основних напрямів Програми;

  підготовка пропозицій щодо розроблення державних цільових програм, спрямованих на реалізацію основних напрямів Програми;

  узагальнення досвіду роботи з побудови інформаційного суспільства в Україні за основними напрямами Програми.

  4. Координатор відповідно до покладених на нього завдань:

  аналізує проекти державних цільових програм, спрямованих на реалізацію основних напрямів Програми;

  проводить моніторинг реалізації основних напрямів Програми;

  налагоджує співробітництво з національними органами країн — членів ЮНЕСКО, що здійснюють координацію робіт з реалізації основних напрямів Програми;

  узагальнює досвід роботи з використання інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та забезпечення широкого доступу до інформації;

  поширює в Україні інформацію про хід реалізації основних напрямів Програми;

  організовує наради з питань забезпечення реалізації основних напрямів Програми в Україні та підготовку річної доповіді для подання до Міжурядової ради Програми;

  узагальнює пропозиції щодо забезпечення реалізації основних напрямів Програми, проводить їх наукову експертизу та подає в установленому порядку до Міжурядової ради Програми;

  організовує взаємодію з Міжурядовою радою Програми та бере участь у її сесіях.

  5. Координатор має право:

  отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  запитувати та отримувати в установленому порядку від ЮНЕСКО інформацію про хід реалізації основних напрямів Програми;

  утворювати робочі групи для забезпечення виконання покладених на нього завдань.

  6. Фінансове та організаційно-технічне забезпечення виконання функцій   координатором здійснюється за рахунок коштів, передбачених на утримання Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук та МОН.

   

  _________________