• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 28 липня 2004 р. № 963

  Київ

  Про створення системи моніторингу
  риболовних суден

  З метою забезпечення дотримання вимог міжнародних договорів України у галузі регулювання риболовства, збереження рибних запасів, підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Створити систему моніторингу риболовних суден і визначити її складовими частинами дистанційний контроль і реєстрацію таких суден, технічний нагляд та нагляд за дотриманням вимог міжнародних договорів, підготовку та сертифікацію їх персоналу.

  2. Установити, що дозвіл на здійснення промислу водних живих ресурсів та проведення ресурсних досліджень видається Державним департаментом рибного господарства лише за умови обладнання риболовних та науково-дослідних суден технічними засобами дистанційного контролю для:

  суден, що плавають під Державним прапором України, завдовжки 18
  і більше метрів — з 1 жовтня 2004 р., завдовжки від 15 до 18 метрів —
  з 1 січня 2005 року;

  суден, що плавають під прапором іноземної держави у виключній морській (економічній) зоні України, — з 1 жовтня 2004 року.

  3. Покласти на Державний департамент рибного господарства функції із забезпечення функціонування системи моніторингу риболовних суден, у тому числі організації проведення дистанційного моніторингу риболовних суден з використанням компонентів супутникових навігаційних систем, а також виконання дозвільно-реєстраційних функцій, зокрема видачу документів персоналові риболовних суден і документів, пов’язаних з функціонуванням системи моніторингу цих суден, їх облік; здійснення державного нагляду та контролю за кваліфікаційними вимогами (стандартами) до підготовки і сертифікації персоналу риболовних суден, а також оцінку компетенції персоналу згідно з вимогами Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року; проведення реєстрації риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства; організації технічного нагляду та нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів, які стосуються технічного стану риболовних суден.

  Установити, що посади капітана, осіб командного складу та інших членів персоналу риболовного судна можуть займати особи, сертифікати, дипломи, кваліфікаційні свідоцтва, підтвердження до них та інші документи яких зареєстровані Державним департаментом рибного господарства.

  4. Державному департаменту рибного господарства забезпечити протягом другого півріччя 2004 р. проведення в установленому порядку акредитації органів сертифікації персоналу риболовних суден згідно з вимогами Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року.

  5. Міністерству аграрної політики:

  розробити та затвердити в місячний строк Положення про систему моніторингу риболовних суден;

  затвердити в установленому порядку розміри плати за послуги, пов’язані з реєстрацією риболовних суден, передачею даних про їх ідентифікацію та місцезнаходження, сертифікацією, підтвердженням та реєстрацією документів, що видаються персоналу риболовних суден, а також оцінкою його компетенції.

  6. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України              В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.22