• In English

 •           ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 28 липня 2004 р. № 962

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1. Пункт 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України,    2002 р., № 1, ст. 4; 2003 р., № 37, ст. 1981), після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

   

  "Перетинання державного кордону власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, які прямують на територію країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", здійснюється у пунктах пропуску за наявності у них страхового сертифіката "Зелена Картка".

  У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим.

   

  2.  Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 (ЗП України, 1996 р., № 4, ст. 148; Офіційний вісник України, 2000 р., № 23, ст. 954; 2001 р., № 40, ст. 1798; 2003 р., № 31, ст. 1617, № 37, ст. 1981), після пункту 14  доповнити новим пунктом 15 такого змісту:

   

  "15. Перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства - власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, які прямують на територію країни – члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон за наявності у них страхового сертифіката "Зелена Картка".

  У зв’язку з цим пункти 15 - 53 вважати відповідно пунктами 16 - 54.

   

  3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р.   № 1024  "Про здійснення контролю за наявністю страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої країни" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 27, ст. 1002; 2002 р., № 12, ст. 596) слова "Державному комітетові у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної прикордонної служби".

  ___________________________