• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 24 липня 2004 р. 943

   

  Київ

   

  Про додаткові заходи щодо

  підвищення рівня пенсійного забезпечення

   

              З метою поступового наближення розмірів пенсій до рівня прожиткового мінімуму Кабінет Міністрів України постановляє:

   

              1. Установити з 1 серпня 2004 р. доплату до пенсій, призначених або перерахованих відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (у тому числі до пенсій, що виплачуються згідно з пунктом 4 розділу ХV “Прикінцеві положення” зазначеного Закону), у розмірі до 30 гривень особам, розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

              Розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною) після встановлення доплати, передбаченої абзацом першим цього пункту, не може перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

   

              2. У разі коли після встановлення доплати, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, розмір пенсії особи (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною) збільшився внаслідок перерахунку, підвищення відповідних виплат згідно із законодавчими актами, встановлення інших надбавок, підвищень, додаткових пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплата доплати до пенсії припиняється з місяця, що настає за тим, у якому відбулося таке збільшення.

   

   

              Якщо внаслідок настання обставин, зазначених в абзаці першому цього пункту, розмір пенсії збільшився, але є меншим за рівень прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, на суму до 30 гривень, доплата до пенсії здійснюється до прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

   

              3. Виплата доплати до пенсій, передбаченої у пункті 1 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів, з яких виплачується пенсія.

   

              4. Міністерству фінансів у двотижневий строк подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо збільшення видатків Державного бюджету України на 2004 рік на розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, у сумі
  275701,8 тис. гривень.

             

   

   

   

  Прем’єр–міністр України                                                 В. ЯНУКОВИЧ

   

   

   

   

   

   

  Інд.26