• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 липня 2004 р. № 905

  КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
  забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних
  і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами
  навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін


  Загальна частина

  За результатами обстеження, стан навчального обладнання в закладах освіти в останні роки значно погіршився. Зокрема, в загальноосвітніх школах рівень оснащеності лабораторним і демонстраційним обладнанням не перевищує 20 відсотків потреби. Протягом останніх 15 років навчальні заклади не мали коштів навіть на підтримку наявного в них обладнання в належному стані.

  У вищих навчальних закладах 65 відсотків обладнання експлуатується понад 12 років і через свою зношеність не відповідає вимогам державних стандартів.

  Програмою передбачається оснащення навчальних закладів сучасними навчальними приладами. З цією метою необхідно розробити відповідні стандарти і нормативну базу, що сприятиме забезпеченню рівного доступу громадян до якісної освіти, реалізації пілотних проектів випробування комплектів обладнання в навчальних закладах різного рівня акредитації у різних регіонах України.

  Заходами щодо виконання Програми передбачається проведення наукових досліджень, проектно-конструкторських та методичних розробок, налагодження виробництва та проведення експериментальної апробації нових і модернізованих навчальних засобів, їх поставки, технічного обслуговування та надання методичної допомоги щодо застосування в навчальному процесі.

  На сьогодні кількість промислових підприємств, які виробляють технічні засоби навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, постійно зменшується, скорочуються обсяги їх виробництва. Продовжують випускати зазначені засоби такі підприємства, як СКП “Учприлад” (м. Дніпропетровськ), ТОВ “Учбова техніка” (м. Рівне), НВП “Промінь” (м. Київ), експериментальний завод “Прут” (м. Коломия), лабораторії скануючих пристроїв (м. Ніжин), ВАТ “Електровимірювач” (м. Житомир), Феодосійський казенний оптичний завод, ВАТ “Селмі” (м. Суми).

  Залучення названих підприємств до виконання Програми дасть змогу, з одного боку, ефективно використати сучасні технологічні розробки, а з іншого, — зберегти існуючу експериментально-виробничу базу. Важливу роль у налагодженні в загальноосвітніх закладах обслуговування і ремонту навчального обладнання, обчислювальної техніки можуть відіграти професійно-технічні навчальні заклади, на базі яких доцільно створити відповідні центри обслуговування.

  Основні завдання і мета Програми

  Основними завданнями Програми є підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, а також розроблення комплексів програмно-методичного забезпечення для використання сучасних технічних засобів навчання.

  Метою Програми є здійснення циклу розробок і виробництва технічних засобів навчання для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти з природничо-математичних і технологічних дисциплін як одного з напрямів інноваційного розвитку.

  Програмою передбачається забезпечити навчальні заклади навчально-лабораторним обладнанням для реалізації державних стандартів освіти і провадження наукової діяльності у вищих навчальних закладах. Залучення вищих навчальних закладів і наукових установ до розроблення нових приладів та обладнання, використання їх дослідно-виробничої бази сприятиме розвитку матеріально-технічної інфраструктури науки. Створення в навчальних закладах професійно - технічної освіти сервісних центрів з ремонту та обслуговування навчального обладнання сприятиме залученню молоді до виробничої діяльності.

  Етапи виконання Програми

  Передбачається поетапне виконання Програми.

  На першому етапі (2005 – 2006 роки) забезпечується:

  упровадження державних стандартів на засоби навчання;

  розроблення класифікатора засобів навчання;

  розроблення комплектів обладнання для оснащення кабінетів, класів і лабораторій;

  розроблення методичних рекомендацій щодо застосування технічних засобів навчання;

  проведення експериментальної перевірки ефективності використання комплектів обладнання і методичного забезпечення в пілотних навчальних закладах, перепідготовка педагогічних працівників;

  оснащення технічними засобами навчання інститутів післядипломної педагогічної освіти;

  створення в структурі Інституту прикладної фізики Національної академії наук науково-дослідного центру засобів навчання;

  реалізація пілотного проекту з випробування зразків технічних засобів навчання.

   

   

  На другому етапі (2007 — 2011 роки) забезпечується:

  здійснення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі лаборантів, щодо використання в навчально-виховному процесі технічних засобів навчання;

  серійне виробництво технічних засобів навчання;

  оснащення навчальних закладів технічними засобами навчання;

  здійснення сервісного обслуговування технічних засобів навчання;

  забезпечення підготовки і випуску комп’ютерних навчальних програм;

  створення інтернет-порталів навчального призначення.

  Фінансове забезпечення

  Для фінансового забезпечення виконання Програми залучаються кошти державного і місцевих бюджетів, а також власні кошти наукових установ.

  Загальний обсяг коштів становить 1,3 млрд. гривень, у тому числі
  926 млн. — з державного бюджету.

  Контроль за виконанням Програми

  Контроль за виконанням Програми здійснює МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

  МОН подає щороку до 30 лютого наступного за звітним Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання заходів, передбачених Програмою.

  Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

  Очікувані результати

  У результаті виконання Програми очікується:

  оснащення загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;

  розроблення і впровадження у навчальний процес сучасних технічних засобів та технологій навчання;

  розроблення та випробування сучасних методик застосування технічних засобів навчання;

  створення мережі навчальних закладів для здійснення пілотних експериментів з відпрацювання інноваційних технологій навчання;

  створення національної індустрії виробництва сучасних засобів навчання;

  створення передумов для проведення досліджень у галузі природничо-математичних та технологічних наук з метою підготовки високо-кваліфікованих кадрів та розроблення ефективних технологій.  ОСНОВНІ ЗАХОДИ
  щодо забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами та наочним приладдям
  з природничо-математичних і технологічних дисциплін

  (тис. гривень)

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання, роки

  Орієнтовний обсяг фінансу-вання, усього

  у тому числі за роками

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  1. Упровадження державних стандартів на засоби навчання

  МОН, Академія педагогічних наук, Держспожив-стандарт

  2005

  130

  130

   

   

   

   

   

   

  2. Розроблення класифікатора засобів навчання

  Держспожив-стандарт, МОН

  —“—

  70

  70

   

   

   

   

   

   

  3. Підготовка і затвердження методичних рекомендацій щодо застосування засобів навчання

  МОН, Академія педагогічних наук

  2005 — 2009

  230

  90

  50

  30

  30

  30

   

   

  4. Проведення випробувань засобів навчання

  МОН, Академія педагогічних наук,  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-польська міські держадміністрації

   

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. Проведення підго-товки і підвищення кваліфікації педаго-гічних працівників, у тому числі лаборан-тів, із застосування засобів навчання

  МОН, Академія педагогічних наук

  2005 — 2011

  700

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  6. Створення інтернет-порталів навчального призначення і забезпечення їх функціонування

  —“—

  2005 — 2009

  650

  250

  100

  100

  100

  100

   

   

  7. Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання з:

  МОН, Мінфін, Мінпромполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-польська міські держадміністрації

   

  2005 — 2011

  804065

  64637,5

  99645

  114737,5

  127170

  132860

  137241

  127774

  фізики

   

  —“—

  217809,2

  17601,5

  26964

  31083,5

  34454

  35952

  37300,2

  34454

  хімії

   

  —“—

  160812,4

  12995,5

  19908

  22949,5

  25438

  26544

  27539,4

  25438

  біології

   

  —“—

  99744,4

  8060,5

  12348

  14234,5

  15778

  16464

  17081,4

  15778

  географії

   

  —“—

  59032,4

  4770,5

  7308

  8424,5

  9338

  9744

  10109,4

  9338

  математики

   

   

  —“—

  52925,6

  4277

  6552

  7553

  8372

  8736

  9063,6

  8372

  інформатики (з мультимедійними засобами)

   

  2005 — 2011

  130973

  10352,5

  16485

  18872,5

  20910

  21980

  22203

  20170

  трудового навчання

   

  —“—

  82768

  6580

  10080

  11620

  12880

  13440

  13944

  14224

  8. Оснащення професійно-технічних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту, засобами навчання з:

  МОН, Мінфін, Мінпромполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-польська міські держадміністрації

  —“—

  231872,4

  46296,4

  33874,6

  37187

  23660

  28392

  33124

  29338,4

  фізики

   

  —“—

  40745,6

  1048,6

  1198,4

  2247

  7490

  8988

  10486

  9287,6

  хімії

   

  —“—

  30083,2

  774,2

  884,8

  1659

  5530

  6636

  7742

  6857,2

  біології

   

  —“—

  18659,2

  480,2

  548,8

  1029

  3430

  4116

  4802

  4253,2

  географії

   

  —“—

  11043,2

  284,2

  324,8

  609

  2030

  2436

  2842

  2517,2

  математики

   

  —“—

  9900,8

  254,8

  291,2

  546

  1820

  2184

  2548

  2256,8

  інформатики (з мультимедійними засобами)

   

  2005 — 2007

  103162

  42984

  30089

  30089

   

   

   

   

  трудового навчання

   

  2005 — 2011

  18278,4

  470,4

  537,6

  1008

  3360

  4032

  4704

  4166,4

  9. Оснащення інститутів післядипломної педагогічної освіти засобами навчання з:

  МОН, Мінфін, Мінпромполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-польська міські держадміністрації

  2005

  8122,8

  8122,8

   

   

   

   

   

   

  фізики

   

  2005

  2097,2

  2097,2

   

   

   

   

   

   

  хімії

   

  —“—

  1548,4

  1548,4

   

   

   

   

   

   

  біології

   

  —“—

  960,4

  960,4

   

   

   

   

   

   

  географії

   

  —“—

  568,4

  568,4

   

   

   

   

   

   

  математики

   

  —“—

  509,6

  509,6

   

   

   

   

   

   

  інформатики (з мультимедійними засобами)

   

  —“—

  1498

  1498

   

   

   

   

   

   

   трудового навчання

   

  —“—

  940,8

  940,8

   

   

   

   

   

   

  10. Оснащення вищих навчальних закладів, насамперед педагогічних, засобами навчання з:

  МОН, Мінфін, Мінпромполітики

  2005 — 2011

  35962

  3596,2

  4675,1

  5034,7

  5394,3

  6473,2

  5753,9

  5034,7

  фізики

   

  —“—

  10785,6

  1078,6

  1402,1

  1510

  1617,8

  1941,4

  1725,7

  1510

  хімії

   

  —“—

  4645,2

  464,5

  603,9

  650,3

  696,8

  836,1

  743,2

  650,3

  біології

   

  —“—

  6585,6

  658,6

  856,1

  922

  987,8

  1185,4

  1053,7

  922

  географії

   

  —“—

  203

  20,3

  26,4

  28,4

  30,5

  36,5

  32,5

  28,4

  математики

   

  —“—

  2966,6

  296,7

  385,7

  415,3

  445

  534

  474,7

  415,3

  інформатики (з мультимедійними засобами)

   

  —“—

  10272

  1027,2

  1335,4

  1438,1

  1540,8

  1849

  1643,5

  1438,1

  трудового навчання

   

  2005 — 2011

  504

  50,4

  65,5

  70,6

  75,6

  90,7

  80,6

  70,6

  11. Забезпечення обслуговування засобів навчання для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів

  МОН, Мінфін, Мінпромполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-польська міські держадміністрації

   

  2008 — 2011

  120000

   

   

   

  30000

  30000

  30000

  30000

  12. Забезпечення розроблення і випуску комп'ютерних навчальних програм для:

  МОН, Мінфін

  2005 — 2011

   

   

   

   

   

   

   

   

  загальноосвітніх навчальних закладів

   

  2005 — 2011

  55000

  11000

  12000

  9000

  7000

  6000

  5000

  5000

  професійно-технічних навчальних закладів

   

  2005 — 2011

  27678

  5250

  3214

  3214

  4000

  4000

  4000

  4000

  інститутів післядипломної педагогічної освіти

   

  2005 — 2011

  900

  200

  150

  150

  100

  100

  100

  100

  вищих навчальних закладів, насамперед педагогічних

   

   

   

  2005 — 2011

  2400

  500

  400

  400

  400

  300

  200

  200

  13. Складення переліків засобів навчання з природничо-матема-тичних і техноло-гічних дисциплін для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів

  МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук

  2005

  550

  550

   

   

   

   

   

   

  14. Розроблення нових і вдосконалення існую-чих технологій навчання

  МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук

  2005 — 2011

  770

  110

  110

  110

  110

  110

  110

  110

  15. Створення в структурі Інституту прикладної фізики Національної академії наук науково-дослідного центру засобів навчання

  МОН,
  Національна академія наук

  2005

   

   

   

   

   

   

   

   

  16. Передбачення в бюджеті МОН базового фінансуван-ня Науково-дослідного центру навчально-наукових приладів

  МОН, Мінфін, Мінпромполітики

  2005 — 2011

  5250

  750

  750

  750

  750

  750

  750

  750

  17. Розроблення державних стандартів на засоби навчання

  МОН, Академія педагогічних наук,  Держспожив-стандарт

  2005

  95

  95

   

   

   

   

   

   

  18. Складення переліків засобів навчання та обладнання кабінетів з природничо-мате-матичних і техноло-гічних дисциплін для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів

  МОН, Академія педагогічних наук

  2005

  420

  420

   

   

   

   

   

   

  19. Реалізація пілотного проекту з апробації зразків технічних засобів навчання та здійснення його науково-методичного супроводження

  МОН, Академія педагогічних наук

  2005

  2550

  2550

   

   

   

   

   

   

  20. Оснащення вищих навчальних закладів і наукових установ МОН та Академії педагогічних наук:

  МОН, Мінфін

  2005

  5600

  5600

   

   

   

   

   

   

  Національного педагогічного університету імені
  М. Драгоманова

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Національного авіаційного університету

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сумського національного університету

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Національного університету технологій та дизайну

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інституту засобів навчання Академії педагогічних наук

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Науково-методичного центру засобів навчання МОН

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

  1303015,2

  150317,9

  155068,7

  170813,2

  198814,3

  209215,2

  216378,9

  202407,1

  У тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державного бюджету

   

   

  933998,2

  116558,6

  113427,6

  121058,2

  143605,4

  153604,4

  150396

  135348,1

  місцевих бюджетів

   

   

  355624

  32420

  39900

  47880

  53200

  53200

  63840

  65184

  інших джерел

   

   

  13393

  1339,3

  1741,1

  1875

  2009

  2410,7

  2142,9

  1875

   

   

  _____________________