• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 26 травня 2004 р. № 697

  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

  від   13 липня 2004 р. № 899)

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про наглядову раду з питань реалізації проекту

  Модернізація державної податкової служби України – 1”

   

  1. Наглядова рада з питань реалізації проекту “Модернізація державної податкової служби України – 1” (далі – наглядова рада) є незалежним органом, утвореним відповідно до пункту 2 розділу І додатка 5 Угодии про
  позику (проект “Модернізація державної податкової служби України - 1”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 4 вересня 2003 р. № 4698-
  UA (далі – Угода про позику).

   

  2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Угодою про позику, а також цим Положенням.

  Це Положення є основою для визначення напрямів діяльності кожного члена Наглядової ради.

   

  3. Завданням наглядової ради є забезпечення Кабінету Міністрів України та громадськості України незалежної оцінки стану реалізації проекту “Модернізація державної податкової служби України-1” (далі – проект модернізації) щодо:

   створення ефективної, дієвої, прозорої та неупередженої системи функціонування державної податкової служби;

  побудови відносин державної податкової служби із суспільством на засадах добровільного дотримання податкового законодавства платниками податків.

   

  4. Відповідно до покладеного на неї завдання наглядова рада: входить:

  організація та проведення місій в Україні (принаймні двічі на рік);

  збирає ув вустановленому законодавством порядку та аналізує інформацію щодо ефективності, дієвості, прозорості та неупередженості системи функціонування державної податкової служби, результативності перебудови її відносин із суспільством.; Партнерами та джерелами інформації для Наглядової ради можуть бути ДПА України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Адміністрація Президента України, народні депутати України та комітети Верховної Ради України, органи місцевого самоврядування, неурядові організації, окремі громадяни, міжнародні і міждержавні організації і т.д., що повинно бути забезпечене відповідними угодами щодо обміну інформацією;

  оцінює результати, досягнуті державною податковою службою у реалізації проекту модернізації, визначає проблеми, готує загальні рекомендації;

  складає періодичні звіти, в яких відображаються оцінка, проблеми та рекомендації, подає їх Міжвідомчій робочій групі з питань координації та контролю за реалізацією проекту “Модернізація державної податкової служби України – 1” та Кабінетові Міністрів України;

  надає на запити Кабінету Міністрів України роз’яснення щодо зазначених звітів, переглядає звіти з урахуванням коментарів та уточнень  Кабінету Міністрів України і оприлюднює остаточний варіант звітів українською та англійською мовами.Першому віце-прем’єр-міністру України

   

  5. Наглядова рада має право:

  отримувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  обговорювати питання, пов’язані з виконанням покладених на неї завдань, з представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій та представництв іноземних держав в Україні, а також підприємств, установ, організацій та з громадськістю;

  залучати до участі у роботі фахівців державної податкової служби.

   

  6. Наглядова рада самостійно визначає порядок своєї діяльності. Офіційні документи наглядової ради (звіти, висновки, рекомендації, роз’яснення) обов’язково підписуються всіма її членами. Член наглядової ради має право на окрему думку, яка викладається у зазначених документах.

   

  7. Персональний склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

  До складу наглядової ради входять не менше ніж три висококваліфікованих фахівці з питань адміністрування податків і державного управління. Членами наглядової ради можуть бути як іноземні, так і українські експерти.

  Членом наглядової ради не може бути особа, яка працює в органах державної влади України.

  Члени наглядової ради не можуть використовувати свою діяльність для задоволення власних комерційних та політичних інтересів в Україні.

   

  8. Діяльність членів наглядової ради може фінансуватися за рахунок коштів, визначених укладання ними контрактів із урядами іноземних держав-донорів, коштів організаційямиями-донорівамиами, міжнароднихмими фінансовихмими організаційямиями, в тому числі за рахунок коштів, передбачених Угодою про позику, або здійснюватися на громадських засадах.

   

  9.  Наглядову раду очолює голова, який обирається з числа її членів.

  Голова наглядової ради у разі необхідності має право у письмовій формі доручати члену ради діяти від його імені.

   

  10. За зверненням членів наглядової ради Державною податковою адміністрацією здійснюється організаційне, інформаційне і матеріально-технічне забезпечення їх діяльності під час перебування в Україні.