• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 13 липня 2004 р. № 897

  Київ

  Про утворення державного акціонерного
  товариства “Будівельна компанія “Укрбуд”

  З метою забезпечення ефективного розвитку будівництва Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити державне акціонерне товариство “Будівельна компанія “Укрбуд” у формі відкритого акціонерного товариства (далі — Компанія).

  2. Установити, що:

  статутний фонд Компанії формується шляхом передачі майна державних підприємств згідно з додатком 1 з подальшим їх перетворенням у дочірні підприємства та частини майна Української державної будівельної корпорації “Укрбуд”;

  100 відсотків акцій Компанії до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про їх продаж залишаються у державній власності і не можуть використовуватися для формування статутних фондів будь-яких суб’єктів господарювання та здійснення будь-яких дій, наслідком яких може бути відчуження цих акцій з державної власності;

  повноваження з управління пакетом акцій Компанії, що належить державі, здійснюються Українською державною будівельною корпорацією “Укрбуд”.

  3. Затвердити склад наглядової ради Компанії згідно з додатком 2.

  4. Фонду державного майна забезпечити проведення в установленому порядку оцінки вартості майна, що передається до статутного фонду Компанії, та визначити розмір її статутного фонду.

  5. Українській державній будівельній корпорації “Укрбуд”:

  у десятиденний строк після визначення розміру статутного фонду Компанії внести в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України Статут Компанії;

  у тижневий строк після державної реєстрації Компанії затвердити за погодженням з наглядовою радою персональний склад правління і ревізійної комісії Компанії;

  у місячний строк з дня завершення оцінки майна підприємств, що передається до статутного фонду Компанії, забезпечити передачу Компанії майна, визначеного у пункті 2 цієї постанови.

  6. Узяти до відома, що Компанію буде розміщено в м. Києві по
  вул. М. Раскової, 23.

           Премєр-міністр         В. ЯНУКОВИЧ

   

   

  Інд.21