• In English

 •  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 13 липня 2004 р.  № 896

   

  Київ

   

  Про внесення змін до Порядку надання біженцям

  грошової допомоги та пенсії

   

   

              Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку надання біженцям грошової допомоги та пенсії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р.        № 1016 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 27, ст. 1001), такі зміни:

  у пункті 1 слова “Міністерства праці та соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, управлінь соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій” замінити словами “управлінь Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах”;

  у пунктах 4, 5, 12 Порядку та додатку 2 до нього слова “орган соціального захисту населення” в усіх відмінках замінити словами “управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах” у відповідному відмінку;

  в абзаці першому пункту 11 слова і цифри “І та ІІ групи” виключити, а слова і цифри “статті 94 Закону України “Про пенсійне забезпечення” замінити словами “законодавства України”;

  пункт 14 після слів “захисту населення” доповнити словами “управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах”;

  в абзаці другому пункту 16 слова “органом соціального захисту населення Мінпраці та Держкомнацміграції” замінити словами “управліннями Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах Держкомнацміграції та Пенсійному фонду”.

   

   

  Прем’єр-міністр України                                               В. ЯНУКОВИЧ

  Інд.26