• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 13 липня 2004 р.  № 895

   

  Київ

   

  Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб

   

  З метою посилення соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Підвищити з 1 вересня 2004 р. раніше призначені пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, особам начальницького складу податкової міліції, для обчислення яких у складі грошового забезпечення немає додаткових видів грошового забезпечення (крім відсоткової надбавки за вислугу років) або їх розмір менше ніж 40 відсотків грошового забезпечення (окладів за посадою, військовим чи спеціальним званням та відсоткової надбавки за вислугу років), шляхом урахування зазначених видів грошового забезпечення для обчислення пенсій у розмірі 40 відсотків відповідних окладів за посадою, військовим чи спеціальним званням та відсоткової надбавки за вислугу років.

  2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Службі безпеки, Державній податковій адміністрації, Державному департаменту з питань виконання покарань здійснити перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, особам начальницького складу податкової міліції з урахуванням норм пункту 1 цієї постанови.

  3. Внести до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
  3 січня 2002 р. № 1 “Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету” (Офіційний вісник  України, 2002 р., № 1, ст. 26; 2003 р., № 35, ст. 1892) такі зміни:

  підпункт “б” після слів “Закону України “Про пенсійне забезпечення” (крім пенсій працівникам, передбаченим у частині третій статті 53 зазначеного Закону)” доповнити словами ”та Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”, а також”;

  доповнити пункт новим підпунктом ”є” такого змісту:

  ”є) підвищень, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” для батьків і дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження служби”.

  4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. № 1350 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 35, ст. 1892).

   

   

  Прем'єр-міністр України                                                     

   

   

                                             В. ЯНУКОВИЧ 

   

   

   

   

  Інд.26