• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 13 липня 2004 р. № 457-р

  УМОВИ
  приватизації пакетів акцій підприємств ДАК “Укррудпром”

  1. Збереження профілю підприємства протягом 5 років, зокрема основних видів економічної діяльності, які існують на момент підписання договору купівлі-продажу пакета акцій.

  2. Здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної єдності виробництва та технологічних циклів.

  3. Збереження та раціональне використання робочих місць протягом п’яти років з моменту підписання договору купівлі-продажу пакета акцій.

  4. Забезпечення належного утримання об'єктів соціально-побутового призначення.

  5. Створення безпечних і нешкідливих умов праці та забезпечення охорони навколишнього середовища, зокрема взяття пайової участі у фінансуванні розроблення та виконання програм і заходів, спрямованих на ліквідацію негативних наслідків, зумовлених впливом виробничої діяльності товариства на навколишнє середовище.

  6. Виконання встановлених мобілізаційних завдань.

  7. Вжиття заходів до недопущення банкрутства підприємства.

  8. Сприяння залученню інвестицій у розвиток підприємства.

  9. Забезпечення своєчасного внесення поточних платежів до державного бюджету та місцевих бюджетів.

   

  ____________________