• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2004 р. №885

  МЕТОДИКА
  обчислення вартості машино-дня та
  збитків від простою машин

  1. Ця Методика визначає порядок обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин, включаючи упущену вигоду.

  Обчислення вартості машино-дня
  та визначення розміру неустойки

  2. Вартість машино-дня визначається як прямі витрати на експлуатацію машини за такою формулою:

  =(З+А+П+Р+С+К+Ф)∙tg,

  де З — затрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу; А — амортизаційні відрахування; П — затрати на пально-мастильні матеріали чи електроенергію; Р — затрати на роботи з технічного обслуговування машини; С — затрати на зберігання та страхування машини; К — затрати на погашення кредиту банку (за умови придбання цієї машини за кредитні кошти); Ф — затрати на допоміжні матеріали (плівку, шпагат, дріт тощо); tg — нормативна тривалість машино-дня.

  3. Затрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу обчислюються за такою формулою:

  З ,

  де Лі – кількість обслуговуючого персоналу, зайнятого на виконанні технологічного процесу, яка визначається згідно з інструкцією на експлуатацію машини; Гс – погодинна тарифна ставка оплати праці обслуговуючого персоналу, яка визначається згідно з галузевою угодою про оплату праці на конкретний період; Rg – коефіцієнт доплати до часової ставки за класність, стаж роботи тощо, передбачені іншими нормативними актами; Rн – коефіцієнт нарахування на заробітну плату, що дорівнює 1,375.

   

  4. Амортизаційні відрахування обчислюються за такою формулою:

   , 

  де Б – балансова вартість машини;  — річна норма амортизаційних відрахувань за нормативними значеннями; Тн — нормативне річне завантаження машини, визначене у додатку 1.

  5. Затрати на пально-мастильні матеріали чи електроенергію обчислюються за такою формулою:

  П=Пг∙Rм∙Цг ,

  де Пг – витрати пального та/або електроенергії в розрахунку на одну годину роботи машини; Rм – коефіцієнт нормативної вартості мастильних матеріалів у разі використання пального, що  дорівнює 1,1; Цг – ціна одного кілограма пального (однієї кВт/год електроенергії).

  5. Затрати на роботи з технічного обслуговування машини обчислюються за такою формулою:


  Р=

  Б∙kp

  ,

   Tн

  де kp — нормативний коефіцієнт відрахування на поточний ремонт і планово-технічне обслуговування машини, визначений у додатку 1.

  7. Затрати на зберігання та страхування машини обчислюються за такою формулою:

   ,

  де Ср - сумарні затрати на зберігання та страхування машини, що обчисляються за такою формулою:

   Ср= Сзб + Сст ,

  де Сзб — фактичні витрати на охорону машини; Сст — витрати на страхування лише для машини, що застрахована в установленому порядку.

  8. Затрати на погашення кредиту банку обчислюються за такою формулою:

  ,

   
    

  де Кр – річна сума погашення кредиту.

  9. Затрати на допоміжні матеріали обчислюються за такою формулою:

   ,

  де Фг – кількість допоміжного матеріалу, який необхідно витратити для виконання машиною технологічного процесу; Цф – ціна одиниці допоміжного матеріалу.

  10. Розмір неустойки визначається як добуток вартості роботи машини і кількості днів її простою понад установленні строки відповідно до частини п’ятої статті 14 Закону України “Про захист прав покупців сільськогосподарських машин” і обчислюється за такою формулою:

  , 

  = - ,

  де  - фактична тривалість простою машини;  - установлені строки простою, за які не нараховується неустойка.

  Методика обчислення збитків, у тому числі
  упущеної вигоди, від простою машин

  11. Збитки від простою машин, призначених для рослинництва та кормовиробництва, обчислюються за такою формулою:

  ,

  де У – урожайність сільськогосподарської культури (для збиральної техніки враховується фактична урожайність культури в господарстві в поточному році; для машин, які виконують роботи під урожай наступного року, – середня урожайність культури в господарстві за останні 5 років); Пм – експлуатаційна продуктивність машини; Rвд – коефіцієнт втрати продукції внаслідок затримки технологічної операції на одну добу, визначений у додатку 2; tпд – кількість діб простою машини; Тпд – тривалість роботи машини протягом доби; Цп – закупівельна ціна цього виду продукції в регіоні.

  12. Збитки від простою машин та обладнання, призначених для тваринництва, обчислюються за такою формулою:

  ,

  де Q – продуктивність (або кількість) поголів’я, що обслуговується машиною; Rвг – коефіцієнт втрати тваринницької продукції (поголів’я) внаслідок затримки технологічної операції на одну годину, визначений у додатку 3; tпг – кількість годин простою машини.

  13. Якщо внаслідок простою машини, призначеної для тваринництва, продукцію не було повністю втрачено, а тільки знизилась її якість, збитки обчислюються за такою формулою:

  ,

  де Цпя – закупівельна ціна високоякісної продукції цього виду в регіоні з урахуванням надбавки і доплати за її якість; Цпн – закупівельна ціна фактично реалізованої продукції, якість якої знизилася внаслідок простою машини.

  __________________  Додаток 1
  до Методики

  Нормативне річне завантаження
  сільськогосподарських машин

   

   

  Група та вид машини

  Річне завантаження, годин

  Нормативний коефіцієнт відрахування на поточний ремонт і планово-технічне обслуговування

  1.

  Трактори:

   

   

   

  класу 5-6 тонно-сил

  1300

  0,125

   

  класу 4 тонно-сили

  1300

  0,102

   

  класу 3 тонно-сили (колісні)

  1350

  0,115

   

  класу 3 тонно-сили (гусеничні)

  1300

  0,114

   

  класу 2 тонно-сили (гусеничні)

  1100

  0,097

   

  класу 0,9 тонно-сили (колісні)

  1350

  0,114

   

  класу 1,4 тонно-сили (колісні)

  1350

  0,099

   

  класу 0,2 тонно-сили

  1000

  0,099

  2.

  Ґрунтообробні машини:

   

   

   

  плуги загального призначення

  250

  0,2

   

  плуги болотні

  227

  0,4

   

  плуги для кам'янистих ґрунтів

  210

  0,4

   

  плуги ярусні

  220

  0,11

   

  плуги для солонців

  160

  0,4

   

  плуги плантажні

  160

  0,12

   

  лущильники з плоскими дисками

  120

  0,07

   

  культиватори (в середньому)

  200

  0,12

   

  культиватори фрезерні глибокого розпушування

  180

  0,16

   

  культиватори для кам’янистих ґрунтів

  200

  0,16

   

  культиватори-рослинопідживлювачі

  160

  0,09

   

  комбіновані агрегати

  210

   

   

  глибокорозпушувачі-плоскорізи

  170

  0,16

   

  планувальники причіпні

  380

  0,05

  3.

  Машини для внесення мінеральних добрив:

   

  самохідні

  296

  0,12

   

  розкидачі центробіжні

  200

  0,12

   

  сівалки мінеральних добрив

  200

  0,12

   

  для транспортування та внесення пиловидних вапнякових матеріалів

  160

  0,12

   

  для приготування добрив

  200

  0,12

   

  штангові польові обприскувачі

  400

  0,12

   

  підживлювачі-обприскувачі універсальні

  600

  0,12

   

  пристосування для навантаження літаків

  345

  0,12

   

  транспортери для складів

  600

  0,12

   

  для внесення безводного аміаку

  120

  0,12

  4.

  Машини для внесення органічних добрив:

   

  твердих органічних добрив

  210

  0,11

   

  рідких органічних добрив

  220

  0,14

   

  гноєрозкидачі

  400

  0,11

  5.

  Посівні та садильні машини:

   

  сівалки зернові та зернобобові

  198

  0,07

   

  сівалки зернотукові

  140

  0,07

   

  сівалки зернові пресові та стерньові

  100

  0,04

   

  завантажувачі сівалок

  125

  0,07

   

  сівалки рисові

  160

  0,17

   

  сівалки кукурудзяні (в середньому)

  60

  0,04

  6.

  Збиральні машини:

   

  жатки (в середньому)

  58

  0,09

   

  жатки широкозахоплювальні, реверсивні

  70

  0,09

   

  жатки навісні

  50

  0,09

   

  жатки рисові (в середньому)

  80

  0,09

   

  жатки зернобобові (в середньому)

  60

  0,09

   

  комбайни типу “Дон – 1500”

  120

  0,068

   

  комбайни типу “Єнісей - 1200”

  180

  0,068

   

  комбайни типу СК - 5 “Нива”

  120

  0,068

   

  комбайни рисозбиральні

  105

  0,068

   

  комбайни кукурудзозбиральні самохідні

  130

  0,12

   

  комбайни кормозбиральні та силосозбиральні

  112

  0,12

   

  ворохоочисники

  164

  0,065

   

  зернонавантажувачі

  160

  0,03

   

  машини для збирання соломи та сіна

  120

  0,08

   

  косарки тракторні

  120

  0,07

   

  косарки-плющилки

  120

  0,07

   

  машини для заготівлі пресованого сіна

  100

  0,08

   

  стогоклади

  200

  0,08

   

  льонозбиральні машини

  60

  0,05

   

  льонобралки

  60

  0,05

  7.

  Машини для вирощування та збирання
  цукрових буряків:

   

  сівалки

  40

  0,03

   

  проріджувачі

  50

  0,09

   

  культиватори для міжрядного обробітку

  160

  0,09

   

  комбайни бурякозбиральні

  180

  0,12

   

  буряконавантажувачі, у тому числі самохідні

  220

  0,1

   

  комплекс машин для кормових буряків

  200

  0,12

  8.

  Машини для обробітку та збирання картоплі:

   

  картоплесаджалки

  60

  0,06

   

  комбайни картоплезбиральні

  150

  0,12

   

  картоплекопачі

  110

  0,15

   

  копачі-навантажувачі

  160

  0,12

   

  картоплесортувалки

  250

  0,12

   

  картоплесортувальні пункти

  400

  0,12

   

  бортоукривачі коренеплодів

  250

  0,12

   

   

   

   

  9.

  Машини для обробітку та збирання рису:

   

  для очищення зрошувачів

  350

  0,15

   

  для очищення викидів від мулу та бур’янів

  140

   

  0,15

   

  для очищення та ремонту зрошувальної мережі

  470

  0,15

   

  для виправлення хрестовин

  280

  0,125

   

  для підсипання валків

  240

  0,09

   

  для обкошування валків, каналів, доріг

  120

  0,07

   

  для очищення току і ремонту доріг

  30

  0,07

   

  для очищення вороху

  250

  0,07

   

  для очищення зерна рисового

  310

  0,06

   

  планувальники чеків

  310

  0,2

   

  планувальники поля

  250

  0,2

   

  сівалки рисові

  120

  0,09

   

  жатки рисові

  80

  0,09

   

  комбайни рисозбиральні

  105

  0,12

   

  сушарки рису

  310

  0,06

  10.

  Машини для обробітку та збирання овочів:

   

  сівалки овочеві

  120

  0,03

   

  копачі

  200

  0,15

   

  для збирання овочів

  200

  0,12

   

  лінії сортувально-очисні

  200

  0,12

   

  розсадо-садильні

  64

  0,09

   

  культиватори-рослинопідживлювачі

  96

  0,09

   

  платформи овочезбиральні

  240

  0,1

   

  сівалки для цибулі

  80

  0,03

   

  для збирання цибулі

  100

  0,13

   

  стаціонарні пункти для коренеплодів

  300

  0,12

   

  сівалки баштанні

  30

  0,03

   

  культиватори баштанні

  90

  0,12

   

   

   

   

  11.

  Машини для обробітку садів та ягідників:

   

  для посадки саджанців

  150

  0,23

   

  ямокопачі

  200

  0,12

   

  плуги садові

  190

  0,12

   

  плуги-лущильники

  150

  0,14

   

  борони садові

  100

  0,1

   

  фрези садові

  120

  0,1

   

  для внесення органічних добрив у ягідниках

  250

  0,1

   

  агрегати і культиватори садові

  120

  0,12

   

  для глибокого внесення добрив

  145

  0,1

  12.

  Машини для обробітку та збирання винограду:

   

  пневмоагрегати

  188

  0,09

   

  агрегати виноградникові

  140

  0,09

   

  візки виноградникові

  320

  0,09

   

  гідробури

  160

  0,12

   

  для догляду за шкілкою

  420

  0,12

   

  плуги-розпушувачі

  250

  0,14

   

  комбайни виноградозбиральні

  400

  0,12

   

  ямокопачі для виноградників

  150

  0,12

   

  машини для щеплення та калібровки привою

  350

  0,12

  13.

  Машини для захисту рослин:

   

  пристосування для внесення гербіцидів

  184

  0,11

   

  для поверхневого внесення гербіцидів

  550

  0,11

   

  протруювачі хімічні

  300

  0,11

   

  агрегати для приготування розчинів

  500

  0,11

   

  обприскувачі садів

  250

  0,11

   

  обприскувачі хмільників

  170

  0,11

   

  обприскувачі польових культур

  120

  0,11

   

  універсальні обприскувачі

  320

  0,11

   

  аерозольні генератори

  140

  0,11

   

  фумігатори

  250

  0,11

  14.

  Транспортні засоби та навантажувачі:

   

  причепи тракторні

  800

  0,13

   

  навантажувачі універсальні

  600

  0,13

  15.

  Машини для поливу:

   

  вирівнювачі

  210

  0,12

   

  дреноукладачі

  1300

  0,12

   

  щілинорізи

  200

  0,12

   

  гребенеутворювачі

  53

  0,2

   

  планувальники

  635

  0,12

   

  бороздорізи-профілеутворювачі

  210

  0,12

   

  пристрої для нарізання борозен

  50

  0,12

   

  поливні машини (в середньому)

  1300

  0,035

  16.

  Машини для тваринництва:

   

  доїльні агрегати (у бідони)

  1095

  0,13

   

  доїльні агрегати (у молокопроводи)

  1460

  0,13

   

  доїльні установки типу “Ялинка”

  1600

  0,13

   

  доїльні установки типу “Тандем”

  1800

  0,13

   

  доїльна установка конвеєрного типу

  5110

  0,13

   

  транспортери-роздавачі кормів типу РВ-Ф-74

  100

  0,13

   

  транспортери-роздавачі кормів типу РК-50

  210

  0,13

   

  для великої рогатої худоби мобільні

  1460

  0,13

   

  для свиней мобільні

  1460

  0,13

   

  для свинарників-маточників

  550

  0,13

   

  теплохолодильні установки

  2100

  0,13

   

  водоохолоджувальні установки

  2100

  0,13

   

  автопоїлки пересувні

  4320

  0,1

   

  водороздавачі

  5000

  0,1

   

  виносний стригальний цех

  300

  0,1

   

  установки для випоювання телят

  1100

  0,1

   

  кормоцех

  1400

  0,13

   

  транспортери для видалення гною скребкові

  365

  0,13

   

  скреперні установки для гноєвидалення

  1460

  0,13

   

  дробарки-подрібнювачі кормів

  840

  0,13

   

  комплект обладнання для приготування кормосумішей

  840

  0,13

   

  для помолу концкормів

  900

  0,13

   

  агрегати для приготування трав’яного борошна

  1000

  0,13

   

  обладнання для гранулювання кормів

  1000

  0,13

   

  обладнання для брикетування кормосумішей

  1820

  0,13

   

  пароутворювачі

  2200

  0,13

   

  теплогенератори

  8580

  0,13

   

  водопідйомні установки

  900

  0,1

   

  агрегати для стрижки овець

  240

  0,1

   

   

  _____________________  Додаток 2

  до Методики

   Коефіцієнт втрати урожаю сільськогосподарських культур
  внаслідок затримки технологічної операції на одну добу

   

  Культура

  Лущення

  Оранка

  Дискування

  Боронування

  Культивація

  Сівба

  Міжрядний обробіток

  Збирання пряме

  Збирання роздільне

  Пшениця

  0,0048

  0,009

  0,0049

  0,002

  0,006

  0,008

   

  0,019

  0,015

  Жито

  0,004

  0,008

  0,0044

  0,002

  0,0055

  0,007

   

  0,019

  0,016

  Ячмінь

  0,0043

  0,002

   

  0,0027

  0,003

  0,012

   

  0,0178

  0,016

  Овес

  0,0043

  0,0018

  0,004

  0,0028

  0,0032

  0,0122

   

  0,0169

  0,0153

  Кукурудза

  0,0049

  0,0007

   

  0,009

  0,0075

  0,0129

  0,0034

  0,0116

   

  Просо

  0,0034

  0,0013

  0,0034

  0,0051

  0,0003

  0,012

   

   

  0,013

  Гречка

  0,0032

  0,002

   

  0,0041

  0,0015

  0,0121

   

   

  0,0158

  Горох

  0,004

  0,0021

   

  0,004

  0,0017

  0,0118

   

   

  0,024

  Соя

  0,0038

  0,0023

  0,0041

  0,0045

  0,0021

  0,0125

  0,0032

  0,0193

   

  Соняшник

  0,004

  0,0022

  0,0036

  0,007

  0,0012

  0,0136

  0,0028

  0,0019

   

  Буряк

  0,0043

  0,0025

   

  0,0034

  0,0018

  0,0114

  0,004

  0,0025

   

  Картопля

  0,0042

  0,0065

   

  0,0047

  0,0035

  0,015

  0,0021

  0,0064

  0,0057

  _______________________