• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 29 червня 2004 р. 817

  Київ

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України
   та Радою Міністрів Сербії і Чорногорії про
  військово-технічне співробітництво

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Сербії і Чорногорії про військово-технічне співробітництво, підписану 4 листопада 2003 р. у м. Києві (додається).

   

                  Премєр-міністр                  В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.29   

                                               УГОДА

  МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ТА РАДОЮ МІНІСТРІВ СЕРБІЇ  І ЧОРНОГОРІЇ  ПРО ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

   

   

  Кабінет Міністрів України та  Рада Міністрів Сербії і Чорногорії, в подальшому іменуються Сторонами,

  відповідно до цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй та зобов’язань, взятих на себе згідно з положеннями Заключного Гельсінського Документа та інших основних документів  Організації Об’єднаних Націй та Організації з питань безпеки і співробітництва в Європі,

  прагнучи до взаємовигідного та довгострокового співробітництва, яке розвиватиметься на рівноправній основі, довірі та враховуючи інтереси Сторін,

   виявляючи зацікавленість в організації військово-технічного співробітництва з метою використання науково-технічних досягнень двох держав у сфері оборони,

   

  домовились про таке:

   

   

  СТАТТЯ 1

  Принципи співробітництва

   

  Сторони погоджуються здійснювати співробітництво, зазначене в цій Угоді, відповідно до національного законодавства їх держав та міжнародного права.

   

   

   

  СТАТТЯ 2

  Напрямки та форми співробітництва

   

  Сторони здійснюють військово-технічне співробітництво за такими напрямками:

  обмін інформацією, консультації експертів та підготовка кадрів у сфері досліджень, розробки, виробництва, експлуатації і ремонту озброєння і військової техніки;

  спільні розробка та виробництво озброєнь і військової техніки;

  надання взаємних послуг у сфері дослідження, розробки, випробування, виробництва, модернізації і ремонту озброєнь і військової техніки;

  взаємне постачання озброєнь, військової техніки, запасних частин та матеріалів;

  реконструкція та конверсія підприємств, що виробляють озброєння і військову техніку;

  спільна діяльність на ринках третіх країн з експорту та імпорту, розробки та маркетингу озброєнь та військової техніки.

  Сторони додатково узгоджують між уповноваженими органами окремі форми співробітництва згідно з абзацом 1 цієї Статті шляхом підписання окремих угод та протоколів.

   

   

  СТАТТЯ 3

  Органи, уповноважені здійснювати реалізацію цієї Угоди

   

  Уповноважені органи Сторін для виконання положень цієї Угоди:

   

  З Української Сторони - Міністерство оборони;

    Міністерство промислової політики;

  З Сербської і Чорногорської Сторони - Міністерство оборони.

   

  З метою координації виконання положень цієї Угоди Сторони сформують Спільну комісію з питань військово-технічного співробітництва.

  Комісія протягом шести місяців з дати підписання цієї Угоди затвердить Положення про свою діяльність.

   

   

   

  СТАТТЯ 4

  Охорона секретної інформації

   

  Сторони відповідно до національного законодавства їх держав погоджуються забезпечувати захист інформації, яку їм надано під час реалізації військово-технічного співробітництва. Також Сторони погоджуються не використовувати цю інформацію проти іншої Сторони, а також  не передавати її третім сторонам без письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію.

  Сторони обмінюватимуться секретною інформацією тільки після підписання відповідної міжурядової Угоди.

   

   

   

  СТАТТЯ 5

  Зміни та доповнення до Угоди

   

  Сторони можуть вносити зміни та доповнення до цієї Угоди на підставі взаємної згоди, одержаної в письмовій формі.

   

   

  СТАТТЯ 6

  Вирішення спорів

   

  Спірні питання, що виникають при реалізації та тлумаченні положень цієї Угоди, будуть вирішуватись шляхом консультацій та переговорів між Сторонами без залучення третьої сторони.

   

   

  СТАТТЯ 7

  Набуття чинності цієї Угоди

   

  Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, які необхідні для набуття нею чинності.

   

   

  СТАТТЯ 8

  Термін та припинення дії цієї Угоди

   

  Ця Угода діє протягом п’яти років.

  ЇЇ дія буде  автоматично подовжуватись на наступний п’ятирічний період, якщо одна Сторона письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди не менш як за шість місяців до завершення відповідного періоду.

  Припинення дії цієї Угоди не зупиняє виконання незавершених договорів (контрактів), укладених відповідно до цієї Угоди в період її дії, крім тих випадків, коли з таких питань сторони досягнуть інших домовленостей.

  У випадку припинення дії цієї Угоди положення  Статті 4 цієї Угоди  залишаються чинними.

   

  Вчинено в м.___________ «____» _________ 2003 р. в двох примірниках, кожний українською, сербською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення тексту цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

   

   

   

  За Кабінет Міністрів

  України

  За Раду Міністрів

  Сербії і Чорногорії