• In English

 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 5 липня 2004 р.  № 424-р

  Київ

  Про проведення перезакладення
  книг погосподарського обліку та перепису
   поголів

  я худоби у домашніх господарствах

  1. Держкомстату забезпечити у IV кварталі 2004 р. внесення змін до типових форм книг погосподарського обліку та документації з обліку худоби у домашніх господарствах станом на 1 січня 2006 року.

  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям за участю виконкомів міських, селищних і сільських рад забезпечити:

  1) проведення:

  з 1 по 15 січня 2006 р. перезакладення книг погосподарського обліку і складання облікових списків громадян у сільських, селищних і міських радах, на території яких розташовані сільські населені пункти;

  з 1 по 15 січня та з 1 по 15 червня у 2007 — 2010 роках уточнення записів у книгах погосподарського обліку;

  з 1 по 15 січня 2006 р. обліку поголів`я худоби у домашніх господарствах у сільській місцевості та разом з органами державної статистики — її перепису у домашніх господарствах в міських населених пунктах;

  2) залучення осіб для перепису худоби у домашніх господарствах в міських населених пунктах;

  3) уточнення розмірів земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян.

  3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним і Севастопольській міській держадміністраціям вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування в 2005 році з місцевих бюджетів видатків на виготовлення та розсилання в необхідній кількості примірників книг погосподарського обліку та інструкцій щодо їх ведення.

           Премєр-міністр України                                                                  В. ЯНУКОВИЧ

  Інд.22