• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 5 липня 2004 р.  № 414-р

  ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ
  щодо детінізації національної економіки на 2004 — 2005 роки

  I. Нормативно-правове забезпечення

  1. Розробити проекти Законів України:

  Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” щодо:

  наближення (уніфікації) правил ведення податкового обліку до стандартів бухгалтерського обліку.

  Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінагрополітики, Національний банк (за згодою), Держмитслужба, Держпідприємництво, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  запровадження альтернативного мінімального оподаткування невиробничого споживання.

  Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про внесення змін до деяких законів України (щодо спрощення дозвільної системи у будівництві).

  Держбуд, МОЗ, Мінприроди, МВС, Мінпраці, Держкомзем, Держкоменергозбереження, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про податок на майно.

  Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Мін’юст.

  Перше півріччя 2005 року;

  Про управління об’єктами державної власності.

  Мінекономіки, Фонд державного майна, Мінфін, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

   

  Про внесення змін до деяких законів України (щодо встановлення максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників та доходу фізичних осіб, з яких справляються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування).

  Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки,
  Пенсійний фонд, Мін’юст за участю
  об’єднань роботодавців та профспілок.

  Друге півріччя 2004 року.

  2. Розробити проекти постанов Кабінету Міністрів України:

  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
  8 лютого 1995 р. № 108 “Про Порядок зайняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення” щодо проведення безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток у разі здійснення операцій з продажу товарів (надання послуг).

  Мінекономіки, Мінфін, Національний банк
  (за згодою), Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про вдосконалення системи ведення митними органами обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

  Держмитслужба, Держпідприємництво,
  Державна податкова адміністрація,
  Держкомстат, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року.

  3. Сприяти прийняттю Верховною Радою України проектів Законів України:

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення контролю за економічною концентрацією).

  Антимонопольний комітет, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про державну допомогу.

  Антимонопольний комітет, Мінекономіки, Мін’юст.

  2004 — 2005 роки;

   

   

   

   

   

  Про внесення змін до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, Про внесення змін до Закону України “Про боротьбу з корупцією”, Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо надання права окремим підрозділам митних органів провадити оперативно-розшукову діяльність з метою боротьби з контрабандою).

  Держмитслужба, МВС, СБУ, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про виноград та вино.

  Мінагрополітики, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема про зовнішньоекономічні операції).

  Державна податкова адміністрація, Національний банк (за згодою), Мінекономіки, СБУ, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про внесення змін до статті 7 Закону України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” (щодо ведення обліку прав власності на цінні папери).

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний депозитарій, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про легалізацію доходів фізичних осіб, з яких не сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів.

  Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про акціонерні товариства.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про ринок земель.

  Держкомзем, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

   

   

   

  Про внесення змін до деяких законів України (щодо угод купівлі-продажу цінних паперів відкритих акціонерних товариств).

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про митну службу України.

  Держмитслужба, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року;

  Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про природні монополії” (щодо врахування результатів оприлюднення та відкритих слухань під час прийняття рішень стосовно зміни цін (тарифів) на товари, що виробляються суб’єктами природних монополій).

  Мінекономіки, Антимонопольний комітет, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року.

  II. Організаційні заходи

  1. Активізувати роботу балансових комісій Мінпаливенерго, пов’язану з проведенням аналізу причин незадовільної фінансово-господарської діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу.

  Мінпаливенерго, Мінекономіки.

  2004 — 2005 роки.

  2. Підготувати пропозиції щодо запровадження правил оптової торгівлі алкогольними напоями.

  Мінекономіки, Державна податкова
  адміністрація, Держспоживстандарт, МОЗ, Держпідприємництво, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року.

  3. Удосконалити порядок приймання, зберігання і підготовки до продажу, а також продажу непродовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу в частині дерегулювання роздрібної торгівлі зазначеними товарами.

  Мінекономіки, Мінпромполітики, Держспоживстандарт, Держпідприємництво, Укоопспілка, Мін’юст.

  Перше півріччя 2005 року.

  4. Проводити аналіз фінансово-економічного становища державних підприємств з метою виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства та запобігання діям, пов’язаним з цим явищем.

  Мінекономіки, центральні та місцеві органи виконавчої влади.

  Постійно.

  5. Затвердити Методичні рекомендації щодо виявлення підприємств з нетипово високим рівнем продуктивності праці і проведення аналізу результатів їх діяльності.

  Мінекономіки.

  Друге півріччя 2004 року.

  6. Забезпечити поетапне впровадження методів обчислення та відображення в національних рахунках обсягів економіки, не охоплених статистичними спостереженнями (тіньової економічної діяльності).

  Держкомстат.

  2004 — 2005 роки.

  7. Вживати заходів до виявлення та припинення незаконного ввезення, виготовлення, транспортування, зберігання і реалізації підакцизних та інших груп товарів, встановлення шляхів надходження підроблених марок акцизного збору.

  Державна податкова адміністрація, МВС, Держмитслужба.

  Постійно.

  8. Затвердити об’єми мінімального вмісту денатуруючих домішок у спирті етиловому технічному та підготувати пропозиції про внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

  Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінекономіки.

  Друге півріччя 2004 року.

  9. Забезпечити ведення реєстрів міні-цехів, що мають дозвіл на виробництво харчових продуктів та харчових домішок.

  Держспоживстандарт, місцеві органи виконавчої влади.

  Постійно.

  10. Активізувати роботу із закупівлі до державного резерву та регіональних ресурсів зерна і продовольства виключно через акредитовані товарні біржі з використанням інфраструктури аграрного ринку.

  Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст.

  2004 — 2005 роки.

  11. Вживати заходів до виявлення правопорушень, пов’язаних з виробництвом і розповсюдженням товарів з незаконним використанням товарних знаків вітчизняних та іноземних виробників, контрафактної аудіовізуальної продукції, а також реалізацією недоброякісної та підробленої продукції.

  МВС, Державна податкова адміністрація, МОН, Держспоживстандарт, Мінагрополітики.

  Постійно.

  12. Створити систему технічного контролю мереж електрозв’язку з метою документування фактів порушення порядку маршрутизації міжнародного та міжміського трафіку, а також збору та аналізу вхідного і вихідного трафіку.

  Держкомзв’язку.

  2004 — 2005 роки.

  13. Затвердити Порядок регулювання тарифів на транспортування транзитних вантажів з перевантаженням їх у вітчизняних портах.

  Мінтранс.

  Друге півріччя 2004 року.

  14. Удосконалити порядок обліку операцій з продажу та оренди земельних ділянок.

  Держкомзем.

  2004 — 2005 роки.

  15. Провести інвентаризацію переданого в оренду державного майна. Установити контроль за своєчасним та в повному обсязі справлянням орендних платежів, подальшим перерахуванням їх відповідної частини до державного бюджету.

  Фонд державного майна, Мінекономіки, ГоловКРУ, Державна податкова адміністрація.

  2004 — 2005 роки.

  16. Вживати заходів до виявлення і припинення незаконного виробництва та продажу ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

  Мінфін, СБУ, МВС.

  Постійно.

  17. Підготувати пропозиції щодо удосконалення механізму детінізації ринку цінних паперів, проведення розрахунків за угодами з цінними паперами, у тому числі укладеними у Національній депозитарній системі.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний депозитарій, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2004 року.

  18. Запровадити взаємний обмін інформацією про суб’єктів господарювання, що перебувають в розшуку або визнані банкрутами.

  Державна податкова адміністрація, Держмитслужба, Мінекономіки.

  Друге півріччя 2004 року.

   

  19. Проводити перевірки цільового використання майна, ввезеного на територію України, для реалізації інвестиційних проектів у спеціальних економічних зонах та на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

  Державна податкова адміністрація, Держмитслужба, Мінекономіки, СБУ, МВС.

  Постійно.

  20. Забезпечувати розширення участі України в міжнародному співробітництві у сфері конкурентної політики, зокрема шляхом розширення співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку і реалізації Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики країнами СНД, укладення та виконання договорів про співробітництво з іншими державами з питань захисту конкуренції.

  Антимонопольний комітет.

  Постійно.

  21. Створити базу даних про митне оформлення та реєстрацію в органах Державтоінспекції транспортних засобів, ввезених на територію України.

  Держмитслужба, МВС.

  Друге півріччя 2004 року.

  22. Вжити заходів до посилення захисту корпоративних прав потенційних  інвесторів та акціонерів з урахуванням світового досвіду.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, Мінекономіки.

  Друге півріччя 2004 року.

  23. Підготувати пропозиції щодо приведення законодавства України з питань інтелектуальної власності у відповідність з міжнародними стандартами.

  МОН, МВС, СБУ, Мін’юст.

  2004 — 2005 роки.

  24. Розробити план скоординованих дій, спрямованих на підвищення ефективності експертного забезпечення у процесі адміністративного та судового розгляду справ з питань інтелектуальної власності.

  Мін’юст, МОН, МВС, Держмитслужба.

  Друге півріччя 2004 року.

   

   

   

   

  25. Вжити заходів для комплексного вирішення питань щодо проведення оцінки, оподаткування та бухгалтерського обліку об’єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних активів.

  МОН, Фонд державного майна, Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Держкомстат.

  Друге півріччя 2004 року.

  26. Розробити Державний стандарт “Патентно-кон’юнктурні дослідження. Основні положення та порядок проведення”, який передбачатиме використання промислового і науково-технічного потенціалу для розв’язання завдань соціально-економічного розвитку держави та забезпечення підвищення рівня технологічності виробництва вітчизняної продукції з урахуванням світового досвіду.

  МОН, Мінфін, Мінекономіки, Держспоживстандарт.

  Друге півріччя 2005 року.

  27. Вживати заходів до недопущення антиконкурентних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції.

  Антимонопольний комітет, центральні та місцеві органи виконавчої влади.

  Постійно.

  28. Вжити заходів до виявлення та запобігання діяльності “фіктивних” суб’єктів господарювання.

  Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Держпідприємництво.

  Друге півріччя 2004 року.

  29. Забезпечувати додержання законодавства про працю в частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

  Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  30. Визначити перелік підприємств, установ та організацій, які мають протягом тривалого періоду заборгованість з виплати заробітної плати.

  Мінпраці, Мінекономіки, Держкомстат, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Друге півріччя 2004 року.

   

  31. Створити єдину систему персоніфікації внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та підготувати пропозиції щодо визначення спеціально уповноваженого органу для забезпечення їх адміністрування.

  Мінпраці, Пенсійний фонд.

  Друге півріччя 2004 року.

  32. Вживати заходів до підвищення якості соціальних послуг, що надаються безробітним з метою їх працевлаштування на вивільнені та новостворені робочі місця.

  Мінпраці.

  Постійно.

  33. Створити та забезпечити функціонування системи державного фінансового контролю за декларуванням та витрачанням доходів особами, які претендують на зайняття посад державних службовців, та особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

  Головдержслужба, Державна податкова адміністрація, Мінфін, Мін’юст.

  2004 — 2005 роки.

  34. Здійснювати контроль за дотриманням органами виконавчої влади законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією.

  Головдержслужба.

  Постійно.

   

  ­­­­­­­­_______________________