• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 липня 2004 р. № 876

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету,
  що спрямовуються на фінансову підтримку
  заставних та інтервенційних операцій із зерном


  1. Цей Порядок визначає механізм спрямування коштів державного бюджету на фінансову підтримку заставних та інтервенційних операцій із зерном.

  2. Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна та Державний агент з проведення інтервенційних операцій із зерном (далі — державні агенти) доводять попередні обсяги заставних та інтервенційних операцій із зерном до відповідних уповноважених (далі — уповноважені) у межах передбачених у державному бюджеті коштів виходячи із цін, які встановлені для заставних та інтервенційних операцій і є підставою для укладення відповідних договорів.

  Для отримання необхідних коштів уповноважені подають державним агентам розподіл коштів, необхідних для здійснення заставних та інтервенційних операцій із зерном.

  3. Мінагрополітики на підставі зведених державними агентами сум, необхідних для здійснення заставних та інтервенційних операцій із зерном, подає Державному казначейству розподіл коштів відповідно до Порядку касового виконання державного бюджету за видатками для перерахування цих коштів на реєстраційні рахунки державних агентів, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, та на реєстраційний рахунок Мінагрополітики для фінансування діяльності державних агентів із забезпечення заставних закупок та проведення інтервенційних операцій із зерном у розмірі 1,5 відсотка суми зведеного реєстру.

  4. Обсяг коштів, необхідних для проведення розрахунків за заставними та інтервенційними операціями із зерном, визначається державними агентами на підставі укладених договорів та реєстрів складських документів на зерно.

  Державні агенти перераховують зазначені кошти на поточні рахунки відповідних сільськогосподарських товаровиробників або власників зерна (далі — власники зерна).

  5. Суми витрат державних агентів у розмірі, визначеному у пункті 3 цього Порядку, перераховуються Мінагрополітики на їх поточні рахунки пропорційно сумам, перерахованим ними на поточні рахунки власників зерна.

  6. У разі витребування власником зерна заставного зерна отримані ним бюджетні кошти перераховуються на реєстраційні рахунки державних агентів, відкриті в територіальних органах Державного казначейства.

  Зазначені кошти використовуються для проведення заставних операцій із зерном.

  7. Розрахунки з власниками зерна, закупленого за заставними та інтервенційними операціями, проводяться державними агентами протягом трьох операційних днів з дня поставки зерна на зернові склади за заставними та інтервенційними цінами виходячи із залікової ваги, але не вище фізичної.

  8. Витрати з приймання, зберігання, відвантаження, страхування і переробки зерна з інтервенційного фонду та невитребуваного зерна, закупленого за заставними операціями, визначаються у договорах, укладених між державними агентами та зерновими складами. Тариф на зберігання однієї тонни такого зерна протягом місяця не може бути нижче 5 гривень та перевищувати 1,5 відсотка його вартості.

  9. Розрахунки з державними агентами за послуги з приймання, зберігання, відвантаження, страхування і переробки зерна з інтервенційного фонду та невитребуваного зерна, закупленого за заставними операціями, проводяться щомісяця шляхом зменшення в облікових документах кількості зерна з інтервенційного фонду чи невитребуваного зерна, закупленого за заставними операціями, на кількість зерна, вартість якого відповідає реєстрам зазначених витрат, погоджених з Мінагрополітики.

  10. Звіт щодо заставних операцій із зерном подається щомісяця з 1 липня поточного року до 30 квітня наступного року, щодо зерна з інтервенційного фонду та невитребуваного зерна, закупленого за заставними операціями,    до 30 червня наступного року.

  11. Державні агенти подають Мінагрополітики копії договорів, укладених на проведення заставних та інтервенційних операцій.

  Державні агенти подають Мінагрополітики до 7 числа місяця, що настає за звітним, реєстри витрат з приймання, зберігання, відвантаження, страхування зерна з інтервенційного фонду та невитребуваного зерна, закупленого за заставними операціями, які розглядаються Міністерством протягом 10 днів.

  12. Угоди про проведення заставних операцій із зерном укладаються на строк, який визначається за згодою сторін. При цьому перебіг зазначеного строку починається після 1 липня поточного року, а закінчується не пізніше 1 березня наступного року.

   

  _________________