• In English

 •   

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

                                                                           від 5 липня 2004 р.  № 870

   

   

  ПЕРЕЛІК

  державних замовників на 2004 рік

   

  Державне управління справами

  Апарат Верховної Ради України

  Господарсько-фінансовий департамент

  Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Державна судова адміністрація України

  Верховний Суд України

  Генеральна прокуратура

  МВС

  Мінпаливенерго

  Мінекономіки

  МЗС

  Мінкультуpи

  Мінобоpони

  МОН

  МОЗ

  Мінприроди

  Мінпраці

  Мінпромполітики

  Мінагрополітики

  Мінтpанс

  МHС

  Мінфін

  Мін'юст

  Міністерство у справах сімї, дітей та молоді 

  Держкомтелерадіо

  Держкомлісгосп

  Держводгосп

  Держкомзем

  Держкомстат

  Деpжмитслужба

  Держкомспорт

  Держкоменергозбереження

  Держатомрегулювання

  Держбуд

  Держкомприродресурсів

  Держжитлокомунгосп

  Адміністрація Деpжприкордонслужби

  Держспоживстандарт

  Держкомзв'язку

  Держнаглядохоронпраці

  Держкомрезерв

  Головдержслужба

  Державна податкова адміністрація

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  HКАУ

  СБУ

  Національна академія наук

  Академія педагогічних наук

  Академія медичних наук

  Академія правових наук

  Українська академія аграрних наук

   

   

  ___________________________   

  ЗМІСТ

   

  Зведена сума коштів, передбачених у Державному бюджеті на

  фінансування державного замовлення в 2004 році

  (у розрізі  замовників)                                                                                      1                                             

  Державне замовлення на підготовку  фахівців,

  науково-педагогічних та робітничих кадрів                                                     5                                                         

  Державне замовлення на підвищення кваліфікації  та 

  пeрепідготовку кадрів (післядипломна освіта)                                             78                                                                        

  Державне замовлення у сфері культури                                                           82                                                        

  Державне замовлення  на випуск друкованої продукції                              92                                      

  Державне замовлення на поставку дорогоцінних  металів                                    97     

   

  Державне замовлення на одержання приросту запасів

  корисних копалин та топографо-геодезичні роботи                                              98     

   

  Державне замовлення на поставку продукції

  медичного та соціального призначення                                                    101   

   

  Державне замовлення на пpоведення  земельної реформи

  та забезпечення охорони земельних ресурсів                                               107

   

  Державне замовлення на закупівлю зерна та інших

  продовольчих товарів                                                                                       110     

   

  Державне замовлення на найважливіші новітні технології

  за прiоритетними напрямами розвитку науки i технiки

  та технічне забезпечення наукової бази                                                              111   

   

  Перелік державних замовників на 2004 рік                                                         228