• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 5 липня 2004 р.  №842

  Київ

  Про утворення управлінь державної служби
  Головного управління державної служби в
  Автономній Республіці Крим, областях,  мм. Києві та Севастополі

   

  Відповідно до Указу Президента України від 5 березня 2004 р. № 278 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби України до стандартів Європейського Союзу” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі управління державної служби, які є територіальними органами Головного управління державної служби.

   2. Затвердити Типове положення про управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі (додається).

  3. Головному управлінню державної служби разом з Міністерством фінансів передбачати щороку під час формування проекту Державного бюджету України видатки на утримання територіальних органів.

  4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до забезпечення територіальних органів Головного управління державної служби  необхідними приміщеннями та засобами зв’язку.

  5. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. № 403 “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 339; 2001 р., № 20, ст. 851, 2002 р., № 12, ст. 577) позицію Головне управління державної служби 121  4 ” викласти у такій редакції:

  “Головне управління державної служби 128  4  253”.

  6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

  Премєр-міністр                                 В. ЯНУКОВИЧ
  Інд.19