• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
   від

  21 червня 2004 р.  № 792

  ЗМІНИ,

  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

   

  1. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
  10 серпня 1992 р. № 459 “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” (ЗП України, 1992 р., № 9,
  ст. 217; 1994 р., № 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., № 31,
  ст. 1612, № 50, ст. 2400; 2000 р., № 49, ст. 2119; 2002 р., № 12, ст. 590):


  1) Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів:

  у пункті 4:

  абзац четвертий викласти у такій редакції:

  “корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на континентальному шельфі, — Держкомприродресурсів”;

  абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

  “природних ресурсів місцевого значення (крім корисних копалин) — місцевими радами за погодженням з органами Мінприроди та Держкомприродресурсів, а в разі видачі дозволів на використання ресурсів тваринного світу також за погодженням з органами Держкомлісгоспу”;

  в абзаці третьому пункту 5 слова “у разі користування корисними копалинами, а також” виключити;

  2) у пункті 3 Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів".

  2. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15 “Про порядок ведення державного земельного кадастру” (ЗП України, 1993 р., № 3, ст. 55) слова “Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” в усіх відмінках замінити словами “Державний комітет природних ресурсів" у відповідному відмінку.

  3. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня
  1993 р. № 150 “Про Державний фонд родовищ корисних копалин України” (ЗП України, 1993 р., № 7, ст. 151) слова “Державний комітет по геології і використанню надр” в усіх відмінках замінити словами “Державний комітет природних ресурсів” у відповідному відмінку.

  4. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 липня 1993 р.
  № 529 “Питання Державної комісії з геоінформаційних систем при Головному управлінні геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 255):

   

  1) у постанові:

  у назві та тексті постанови слова “Головному управлінні геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” замінити словами
  “Державному комітетові природних ресурсів”;

  пункт 2 викласти у такій редакції:

  “2. Голову Державної комісії з геоінформаційних систем призначає Голова Державного комітету природних ресурсів ”;

  2) у Положенні про Державну комісію з геоінформаційних систем при Головному управлінні геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, затвердженому зазначеною постановою:

  у назві та тексті Положення слова “Головному управлінні геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” замінити словами “Державному комітету природних ресурсів”, а слова “Укргеодезкартографії”, “Держкомгеології” — словом “Держкомприродресурсів”;

  в абзаці другому пункту 2 слова “Кабінету Міністрів України” замінити словом “Держкомприродресурсів”;

  абзаци перший і другий пункту 8 викласти у такій редакції:

  “8. ДКГІС очолює голова, який за посадою є заступником Голови Державного комітету природних ресурсів.

  Голова ДКГІС має трьох заступників, які за його поданням призначаються Головою Державного комітету природних ресурсів. Розподіл обов’язків між своїми заступниками здійснює голова Комісії”.

  5. У Положенні про Національну раду з географічних назв, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня
  1993 р. № 783 (ЗП України, 1994 р., № 2, ст. 37):

  1) у тексті Положення слово “Укргеодезкартографія” в усіх відмінках замінити словом “Держкомприродресурсів”;

  2) абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції:

  “Голова Ради має першого заступника, який за посадою є керівником департаменту геодезії, картографії та кадастру Держкомприродресурсів, та двох заступників (представники від Національної академії наук і МОН)”.

  6. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
  27 липня 1994 р. № 512 “Про загальну класифікацію та оцінку вартості природного каміння” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 272) слова “Державного комітету по геології і використанню надр” замінити словами “Державного комітету природних ресурсів”.

  7. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1994 р.
  № 801 “Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню надр України” (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 34; 1996 р., № 5, ст. 154):

  1) назву та пункт 1 постанови після слів “по геологічному вивченню” доповнити словами “та використанню”;

  2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

  назву, пункт 1, абзаци другий і третій пункту 2, пункт 3, абзац третій пункту 4, підпункти “в”, “г”, “є”, “ж” та “і” пункту 5, підпункти “а”, “в”, “г”, “ж” та “з” пункту 7, пункти 8 — 12 після слів “геологічному вивченню” в усіх відмінках доповнити словами “та використанню” у відповідному відмінку;

  у тексті Положення слово “Держкомгеології” замінити словом “Держкомприродресурсів”, а слово “відомствами” в усіх відмінках — словами “іншими центральними органами виконавчої влади” у відповідному відмінку.

  8. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р.
  № 825 “Про затвердження переліку матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як плата за користування надрами”
  (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 41; Офіційний вісник України, 2000 р.,
  № 40, ст. 1687) слова “Міністерству екології та природних ресурсів” замінити словами “Державному комітету природних ресурсів”.


  9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення” (ЗП України, 1995 р., № 2,
  ст. 42; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687) слова “Міністерству екології та природних ресурсів” замінити словами “Державному комітету природних ресурсів”.

  10. У тексті Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. № 862 (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 54; 1996 р., № 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40,
  ст. 1687), слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприрод-ресурсів”.

  11. У тексті Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 58 (ЗП України,
  1995 р., № 4, ст. 93; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84), слово “Держкомгеології” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  12. У тексті Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. № 75 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 99; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2000 р., № 40,
  ст. 1687), слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприрод-ресурсів”.

  13. У тексті Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 80 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 102; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687), слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  14. У пункті 8 Порядку передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. № 114 (ЗП України, 1995 р., № 5, ст. 120; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687; 2002 р., № 47,
  ст. 2134), слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприрод-ресурсів”.

  15. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 р. № 273 “Про українську делегацію Спільної українсько-молдовської комісії з проведення делімітації державного кордону між Україною і Республікою Молдова” слова “Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” замінити словами “Державний комітет природних ресурсів”.

  16. У тексті Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  13 червня 1995 р. № 423 (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 220; Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 457), та додатка до нього слово “Держкомгеології” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  17. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня
  1995 р. № 728 “Про створення національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 32; Офіційний вісник України, 1999 р., № 39, ст. 1943):

  слова “Державного комітету по геології і використанню надр” в усіх відмінках замінити словами “Державного комітету природних ресурсів” у відповідному відмінку;

  слова “Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” виключити.

  18. У Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413
  (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 292; Офіційний вісник України, 1999 р.,
  № 39, ст. 1943; 2000 р., № 40, ст. 1687):

  1) пункт 6 викласти у такій редакції:

  “6. Державний водний кадастр ведеться:

  Мінприроди за розділом “Поверхневі води”;

  Держкомприродресурсів за розділом “Підземні води”;

  Держводгоспом за розділом “Водокористування”.

  Зазначені центральні органи виконавчої влади є замовниками робіт щодо складання державного водного кадастру і затверджують кадастрові матеріали Мінприроди та Держкомприродресурсів самостійно, а Держводгосп — за погодженням з Мінприроди та Держкомприродресурсів”;

  2) у пункті 7 і абзаці першому пункту 8 слова “Держводгоспом і Мінекоресурсів” замінити словами “Держводгоспом, Мінприроди та Держкомприродресурсів”;

  3) в абзаці першому пункту 9 слова “Держводгосп разом з Мінекоресурсів” замінити словами “Держводгосп разом з Мінприроди та Держкомприродресурсів”;

  4) у пункті 10 слово “Мінекоресурсів” замінити словами “Мінприроди та Держкомприродресурсів за відповідними розділами”.

  19. У пунктах 1 — 3 постанови Кабінету Міністрів України від
  20 червня 1996 р. № 661 “Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України” (ЗП України, 1996 р., № 14, ст. 371) слова “Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” замінити словами “Державного комітету природних ресурсів”.

  20. У Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 815
  (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 403; Офіційний вісник України, 1999 р.,
  № 39, ст. 1943; 2000 р., № 40, ст. 1687):

  1) у тексті Порядку слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Мінприроди”;

  2) пункт 4 після слова “Держжитлокомунгосп” доповнити словом “Держкомприродресурсів";

  3) в абзаці другому пункту 11 слова “здійснює Мінекоресурсів” замінити словами “здійснює Мінприроди, а підземних вод — Держкомприродресурсів”;

  4) абзаци другий і четвертий пункту 12 викласти у такій редакції:

  “У державній мережі пунктів спостереження моніторинг поверхневих вод здійснює Мінприроди, підземних вод — Держкомприродресурсів”;

  “Моніторинг антропогенного впливу на поверхневі та внутрішні морські води, а також води територіального моря і виключної (морської) економічної зони України здійснюють Мінприроди і підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, на підземні води — Держкомприродресурсів”;

  5) в абзаці п’ятому пункту 13 і абзаці шостому пункту 15 слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  21. У тексті Положення про порядок розпорядження картографічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  25 березня 1997 р. № 269 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 13,
  с. 41; 1998 р., № 51, ст. 1892), слово “Укргеодезкартографія” в усіх відмінках замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  22. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня
  1997 р. № 742 “Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2002 р., № 47, ст. 2134) слова “Міністерством екології та природних ресурсів” замінити словами “Державним комітетом природних ресурсів”.

  23. У другому реченні абзацу третього пункту 6 і абзаці четвертому пункту 15 Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. № 1014 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 8; 1998 р., № 3, ст. 98; 1999 р., № 32,
  ст. 1668; 2000 р., № 10, ст. 383, № 40, ст. 1687; 2001 р., № 29, ст. 1310; 2003 р., № 48, ст. 2529), слова “Міністерства екології та природних ресурсів” та “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  24. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від
  4 лютого 1998 р. № 118 “Про затвердження переліку витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин з відповідними витратами на їх розробку, що включаються до окремої групи витрат платника податку, які підлягають амортизації” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 5, ст. 181) слова “Державному комітетові по геології і використанню надр” замінити словами “Державному комітетові природних ресурсів”.

  25. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня
  1998 р. № 260 “Про вдосконалення порядку видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування родовищами мінеральної води” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 9, ст. 347; 2000 р., № 40, ст. 1687) слова “Міністерство екології та природних ресурсів” в усіх відмінках замінити словами “Державний комітет природних ресурсів” у відповідному відмінку.

  26. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р.
  № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 1999 р., № 39, ст. 1943; 2001 р., № 21, ст. 933; 2003 р., № 21, ст. 937):

  1) у пункті 2 постанови слова “Державному комітету по геології і використанню надр” замінити словами “Державному комітету природних ресурсів”;

  2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

  в абзаці першому пункту 4 слово “Мінекоресурсів” замінити словами “Мінприроди, Держкомприродресурсів”;

  в абзаці другому пункту 8, пункті 10, абзацах першому і п'ятому пункту 12, абзаці п'ятому пункту 13, пункті 15, абзаці другому пунктів 16 і 17, пункті 19, абзаці третьому пункту 28 і пункті 29 слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Мінприроди”;

  пункт 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Держкомприродресурсів — підземних вод (гідрогеологічні та гідрохімічні визначення складу і властивостей, у тому числі залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів, оцінка ресурсів); ендогенних та екзогенних процесів (видові і просторові характеристики, активність прояву); державне еколого-геологічне картування території України для оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом господарської діяльності”.

  У зв’язку з цим абзаци третій — одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — дванадцятим;

  пункт 20 викласти у такій редакції:

  “20. Попередження про виникнення або загрозу виникнення небезпечних метеорологічних і гідрологічних явищ, екзогенних та ендогенних геологічних процесів, оцінювання їх розвитку покладається на Мінприроди.

  Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадяни, які мають об'єктивну інформацію про виникнення або загрозу виникнення небезпечних природних явищ, повинні негайно надати її органам МНС, Мінприроди та Держкомприродресурсів”;

  у пункті 21 слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  27. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 841 “Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 838) та Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова “Державний комітет по геології і використанню надр” та “Держкомгеології” замінити відповідно словами “Державний комітет природних ресурсів” та “Держкомприрод-ресурсів” .

  28. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня
  1998 р. № 844 “Про затвердження основних положень створення Державної геодезичної мережі України” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 845) та тексті основних положень, затверджених зазначеною постановою, слова “Головному управлінню геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” та “Укргеодезкартографія” в усіх відмінках замінити словами “Державний комітет природних ресурсів” у відповідному відмінку.

  29. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р.
  № 1075 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіо-навігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок” (Офіційний вісник України, 1998 р.,
  № 28, ст. 1048
  ):

  1) у пункті 2 постанови слова “Інспекцію державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” замінити словами "Державний комітет природних ресурсів";

  2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова “Інспекція державного геодезичного нагляду Укргеодезкартографії” та “Укргеодезкартографія” в усіх відмінках замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  30. У пунктах 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня
  1998 р. № 1078 “Деякі питання Державного комітету по геології і використанню надр” слова “Державний комітет по геології і використанню надр” в усіх відмінках замінити словами “Державний комітет природних ресурсів” у відповідному відмінку.

  31. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. № 1641 “Про організацію системи оперативного контролю за зсувонебезпечними ділянками з використанням новітніх технологій” слова “Державному комітетові по геології і використанню надр” замінити словами “Державному комітету природних ресурсів”.

  32. У першому реченні абзацу шостого пункту 4 Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 115 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 5, ст. 169; 2000 р., № 40, ст. 1687), слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  33. У тексті Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. № 1284 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1485), слово “Укргеодезкартографії” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  34. У тексті Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 липня 1999 р. № 1344 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30,
  ст. 1528
  ), слово “Укргеодезкартографія” в усіх відмінках замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  35. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1917 “Про заходи щодо розвитку кольорової металургії” слова “Комітету по геології і використанню надр” замінити словами "Державному комітету природних ресурсів".

  36. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня
  1999 р. № 2245 “Про Програму “Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період до 2010 року” слова “Комітетові з питань геології та використання надр” замінити словами “Державному комітетові природних ресурсів”.

  37. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. № 2359 “Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84” слова “Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” замінити словами “Державний комітет природних ресурсів”.

  38. У Положенні про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 463, № 48, ст. 2095):

  1) у пункті 8:

  абзаци п’ятий і шостий замінити абзацами такого змісту:

  “технічної — Держкомприродресурсів (з  питань пошуку  та  розвідки

  корисних копалин), відповідне міністерство разом з Держкомприродресурсів і Держнаглядохоронпраці (з питань видобування та експлуатації родовищ);

  екологічної — Мінприроди і Держнаглядохоронпраці;

  охорони надр — Держкомприродресурсів, Держнаглядохоронпраці”.

  У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

  в останньому абзаці слово “Мінпраці” замінити словом “Держнагляд-охоронпраці”;

  2) в абзаці першому пункту 11 слова “Міністерство екології та природних ресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  39. У Програмі запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2000 — 2005 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. № 1313 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 34, ст. 1457):

  1) абзаци перший і п’ятий розділу IV Програми викласти у такій редакції:

  “Державними замовниками Програми є МНС, Держкомприродресурсів та Мінприроди”;

  “Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання щорічних програмних заходів, затверджених МНС за погодженням з Держкомприродресурсів та Мінприроди”;

  2) у додатку до Програми:

  у розділі 1:

  в абзацах восьмому — десятому доповнити склад виконавців словом Держкомприродресурсів”;

  в абзацах сьомому, п’ятнадцятому, сімнадцятому, двадцять третьому, двадцять п’ятому, тридцятому і тридцять сьомому слово Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”;

  у розділі 2:

  в абзаці дев’ятому слово Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”;

  в абзацах вісімнадцятому, дев’ятнадцятому і тридцять першому доповнити склад виконавців словом Держкомприродресурсів”;

  в абзаці одинадцятому розділу 3 слово Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  40. У Положенні про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
  10 листопада 2000 р. № 1689 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46,
  ст. 1997):

  1) в абзаці першому пункту 1 слова “Міністерстві екології та природних ресурсів” замінити словами “Державному комітеті природних ресурсів”;

  2) абзац другий пункту 7 викласти у такій редакції:

  Голова ДКЗ має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Голова Держкомприродресурсів”;

  3) абзац третій пункту 8 викласти у такій редакції:

  Склад колегії затверджує Голова Держакомприродресурсів за поданням голови ДКЗ”.

  41. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 2001; 2002 р., № 23, ст. 1103; 2002 р.,
  № 31, ст. 1472; 2003 р., № 23, ст. 1040, ст. 1078, № 27, ст. 1327):

  1) позицію 3 викласти у такій редакції:

  “3. Мінприроди

   

  збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України), операції у сфері поводження з небезпечними відходами”;

  2) доповнити перелік позицією 35 такого змісту:

  “35. Держкомприродресурсів

  пошук (розвідка) корисних копалин; видобування уранових руд; виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт”.

  42. Абзац сьомий пункту 6 Порядку використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 87 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 5, ст. 188), викласти у такій редакції:

  “Технічна документація, яка складається з пояснювальної записки і картографічних матеріалів, погоджується з Держкомприродресурсів, Мінприроди, МНС, Мінагрополітики, Держкомземом, Держводгоспом і затверджується замовником”.

  43. У пункті 6 Положення про Координаційну раду із створення та функціонування Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 215 (Офіційний вісник України, 2001 р.,
  № 11, ст. 429; 2003 р., № 18-19, ст. 849, № 30, ст. 1546, № 37, ст. 1981):

  слова “Міністра екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністра навколишнього природного середовища”;

  після слів “заступники керівників Державної податкової адміністрації” доповнити пункт словом Держкомприродресурсів”.

  44. В абзаці четвертому розпорядження Кабінету Міністрів України від
  23 квітня 2001 р. № 149 “Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 764; 2002 р., № 24, ст. 1178) слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  45. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня
  2001 р. № 665 “Про Національну програму “Нафта і газ України до
  2010 року” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 25, ст. 1114) слова “Міністерству екології та природних ресурсів” замінити словами “Державному комітету природних ресурсів”.

  46. Позицію “Мінекоресурсів” додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 26,
  ст. 1178, № 49, ст. 2186) замінити позиціями такого змісту:

  “Держкомприрод-ресурсів

   

  витрати, пов’язані
  з удосконаленням системи збирання, обробки та збереження геологічної, геодезичної та карто-графічної інформації, організації і проведення конкурсів, крім оплати праці та інших соціальних виплат

  50 відсотків плати, одержаної за користування та від продажу геологічної, геодезичної та картографічної інформації, яка є державною власністю

   

   

  витрати, пов’язані з участю у виконанні робіт з ведення Державного земельного кадастру, крім оплати праці та інших соціальних виплат

  100 відсотків коштів, одержаних за виконання земельно – кадастрових робіт та надання послуг, передба-чених Порядком виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі держав-ними органами земельних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. № 1619

  Мінприроди

   

   

  витрати, пов’язані з оплатою праці, послуг установ і організацій, що проводять експертизу державних випробувань і реєстраційних документів;

  100 відсотків плати, одержаної за проведення експертизи, державної реєстрації
  (перереєстрації)
  пестицидів та

   

   

  придбанням обладнання і оргтехніки, необхідних для проведення експертизи реєстраційних документів, державної реєстрації (перереєстрації) пестицидів та агрохімікатів;

  агрохімікатів”.

   

   

   

  відрядженнями, участю у науково-практичних конфе-ренціях, семінарах конфе-ренціях тощо, їх органі-зацією і проведенням, пере-кладами іноземної літера-тури, передплатою періо-дичних видань, послугами зв’язку, утриманням спеціального транспорту для перевезення заявок на випробування препаратів (досьє) стандартних зразків пестицидів і агрохімікатів, проведенням стандартизації (атестації) методик визначення залишкової кількості препаратів

   

  47. У складі Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1603 (Офіційний вісник України, 2001 р.,
  № 49, ст. 2192), слова “Начальник департаменту геодезії, картографії та кадастру Мінекоресурсів” замінити словами “Начальник департаменту геодезії, картографії та кадастру Держкомприродресурсів”.

  48. У пунктах 14, 15, 17, 20 — 22, 33 і 52 заходів до Державної програми розвитку туризму на 2002 — 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 935), у складі виконавців слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”.

  49. У переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
  13 вересня 2002 р. № 1371 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38,
  ст. 1776):

  1) у позиціях “Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)”  пункту  2

  та “Форум ООН з лісів” пункту 1 слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Мінприроди”;

  2) у позиціях “Комісія сталого розвитку”, “Комітет з енергетичних та природних ресурсів з метою розвитку”, “Комітет з екологічної політики” пункту 1 та “Міжнародна картографічна організація” пункту 3 слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Держкомприродресурсів”;

   

   

  3) пункт 2 доповнити після позиції

  “Всесвітній поштовий союз (ВПС)

  Держкомзв’язку, МЗС”

  такою позицією:

   

  “Комітет ООН із стандартизації географічних назв

  Держкомприродресурсів”;

  4) пункт 3 доповнити після позиції

   

  “Міжнародна електротехнічна комісія

  Держстандарт, Мінекономіки, Мінпромполітики, МЗС”

  такими позиціями:

   

  “Європейський комітет відповідальних за офіційне картографування

  Держкомприродресурсів

  Міждержавна рада з геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі країн-учасниць СНД

  Держкомприродресурсів

   

  Міжнародна федерація геодезистів

  Держкомприродресурсів

  Міжнародне товариство фотограмметрії та дистанційного зондування Землі

  Держкомприродресурсів

  Технічний комітет по стандартизації географічної інформації

  Держкомприродресурсів”.

  50. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 37 “Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на
  2003 — 2010 роки” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 103):

  1) у тексті постанови, Програми, затвердженої зазначеною постановою, та додатка до зазначеної Програми слова “Міністерство екології та природних ресурсів” в усіх відмінках та “Мінекоресурсів” замінити відповідно словами “Державний комітет природних ресурсів” у відповідному відмінку і “Держкомприродресурсів”;

  2) абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий розділу 4 зазначеної Програми викласти у такій редакції:

  “Контроль за виконанням Програми покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

  Державні замовники Програми щороку подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності необхідну інформацію про хід виконання завдань Програми. Кабінет Міністрів України на підставі поданої йому інформації здійснює коригування завдань, визначених Програмою, їх змісту та обсягів фінансування”.

  51. Пункт 14 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  2 жовтня 2003 р. № 1540 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 40,
  ст. 2100
  ), викласти у такій редакції:

  “14. Дозвіл підписується керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності або посадовою особою зазначеного органу, уповноваженою на провадження таких дій його керівником ”.

  52. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р.
  № 2028 “Про затвердження Програми підготовки та видання Національного атласу України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2800):

  1) абзац другий пункту 4 постанови після слів “Міністерству охорони навколишнього природного середовища” доповнити словами “Державному комітетові природних ресурсів”;

  2) у розділі 4 Програми, затвердженої зазначеною постановою:

  в абзаці тринадцятому слова “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Мінприроди, Держкомприрод-ресурсів”;

  в абзаці сімнадцятому:

  слова “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Мінприроди, Держкомприродресурсів”;

  слово “Укргеодезкартографія” виключити.

  __________________