• In English

 • Додаток 3
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 22 червня 2004 р. № 794

  ПЕРЕЛІК
  державних підприємств, майно яких передається
  НАК “Енергетична компанія України” на праві
  господарського відання


  Найменування підприємства

  Код згідно з ЄДРПОУ

  Державний науково-дослідний проектно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики “Енергоперспектива”

  00132285

  Державне підприємство “Кримські генеруючі системи”

  30909683

  Державне підприємство “Сєверодонецька ТЕЦ”

  00131050

  Виробниче підприємство по механічній та хімічній очистці теплоенергетичного устаткування “Укркотлоочистка”

  14063725

  Державне донбаське підприємство з пуску, налагоджування, вдосконалення технологій і експлуатації електростанцій та мереж “ДонОРГРЕС”

  04624513

  Державне підприємство “Лисичанська ТЕЦ”

  00131067

  Державне підприємство “Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль”

  04623778

  Державне підприємство “ТЕЦ-2 “Есхар”

  30034023

  Державне підприємство “Східно-Кримська вітрова електростанція”

  30378464

  Державне підприємство “Донузлавська вітрова електростанція”

  30459364

  ____________________