• In English

 • Затверджено
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від

  17 червня 2004 р. №395-р

  План заходів
   щодо виконання у 2004 році Державної програми інформування громадськості
  з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004 — 2007 роки

   

  Зміст заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

  1.

  Забезпечення електронних засобів масової інформації повідомленнями про заходи та події в рамках співробітництва України з НАТО

  Держкомтелерадіо
  МЗС
  інші центральні органи виконавчої влади

  протягом року

  2.

  Організація регулярного опублікування в пресі матеріалів про заходи, спрямовані на реалізацію політики у сфері євроатлантичної інтеграції

  — “ —

  — “ —

  3.

  Створення на першому каналі Українського радіо циклу передач:

  про співробітництво України з НАТО (репортажі з Польщі, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, Німеччини, Бельгії)

  Національна радіокомпанія Держкомтелерадіо

  перше півріччя

   

  Нова реальність, Блокпост

  Міноборони

  протягом року

  4.

  Проведення зустрічей керівників центральних органів виконавчої влади з представниками засобів масової інформації з метою інформування їх про здійснені заходи та прийняті рішення з питань євроатлантичної інтеграції

  центральні органи виконавчої влади

  — “ —

  5.

  Утворення прес-клубу з питань євроатлантичної інтеграції при прес-центрі Укрінформу та видання вісника за матеріалами проведених у прес-клубі заходів

   

  Укрінформ

  перше півріччя

  6.

  Проведення щомісяця прес-конференцій, тематичних інтерв’ю, брифінгів з актуальних питань євроатлантичної інтеграції

  заінтересовані центральні органи виконавчої влади

  протягом року

  7.

  Проведення громадських читань з питань євроатлантичної інтеграції

  Держкомтелерадіо
  МЗС
  інші органи виконавчої влади

  —“—

  8.

  Організація систематичного інформування особового складу Збройних Сил з питань євроатлантичної інтеграції

  Міноборони

  —“—

  9.

  Проведення заходів за участю вітчизняних та зарубіжних політиків, експертів, представників громадськості, журналістів, викладачів та студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, зокрема:

  Держкомтелерадіо
  МЗС
  МОН
  інші органи виконавчої влади


  —“—

   

  засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва України з НАТО в галузі телекомунікаційних та інформаційних систем;

  Держкомзв’язку

  щокварталу

   

  засідання “круглого столу”:

   

   

   

  на тему “Об’єднана Європа і Україна. Колективна безпека” з представниками молодіжних організацій

  Держкомтелерадіо

  червень

   

  з актуальних питань євроатлантичної інтеграції у вищих військових навчальних закладах

  Міноборони

  протягом року

   

   

  на тему “Вплив сучасних інформаційних технологій на темпи євроатлантичної інтеграції” 

  Держкомзв’язку

  друге півріччя

   

  на тему “Міжкультурний діалог як засіб запобігання конфліктам” за участю фахівців держав — членів НАТО

  Мінкультури

  червень

   

  на тему “УкраїнаНАТО: політичний, економічний та соціальний вимір”

  Держкомтелерадіо

  щокварталу

  10.

  Реалізація проекту “Створення веб-порталу “Співробітництво Україна — НАТО”

  МЗС
  Держкомзв’язку Держкомтелерадіо

  — “ —

  11.

  Створення веб-сайту Громадської ліги  Україна — НАТО

  Держкомтелерадіо за участю Громадської ліги Україна — НАТО

  перше півріччя

  12.

  Створення та оновлення на веб-сторінках центральних органів виконавчої влади рубрики “Євроатлантична інтеграція України”

  центральні органи виконавчої влади

  протягом року

  13.

  Організація на базі Укрінформу фотовиставки, присвяченої історії та сучасності НАТО

  Держкомтелерадіо Укрінформ

  лютий — червень

  14.

  Проведення із залученням експертів держав Балтії та Центрально-Східної Європи семінарів з обміну досвідом роботи із застосування нових методів та форм вивчення громадської думки  з питань співробітництва з НАТО

  Держкомтелерадіо

  щокварталу

  15.

  Проведення досліджень з визначення факторів впливу на рівень поінформованості суспільства з питань євроатлантичної інтеграції

  — “ —

  лютий — червень

  16.

  Забезпечення висвітлення результатів соціологічних досліджень громадської думки щодо євроатлантичної інтеграції

  Держкомтелерадіо
  Національна телекомпанія
  Національна радіокомпанія

  — “ —

  17.

  Започаткування регіональних осередків Громадської ліги Україна — НАТО у вищих навчальних закладах для збирання і проведення аналізу даних про рівень поінформованості громадян України у сфері євроатлантичної інтеграції

  МОН
  за участю Громадської ліги Україна — НАТО

  протягом року

   

   

   

   

   

   

   

   

  18.

  Проведення моніторингу: 

   

   

  громадської думки щодо євроатлантичної інтеграції України шляхом телефонного опитування:

  Держкомтелерадіо за участю Громадської ліги Україна — НАТО

   

  у мм. Харкові, Одесі, Дніпропетровську

   

  квітень — червень

  у мм. Києві, Донецьку, Запоріжжі

   

  жовтень — листопад

   

  висвітлення у друкованих засобах масової інформації питань співробітництва України з НАТО

  Держкомтелерадіо
  разом з Книжковою палатою України

  двічі на рік

  19.

  Проведення:
  опитування читачів друкованих засобів масової інформації на тему “Звідки громадськість отримує інформацію про НАТО
  ?

  Держкомтелерадіо

   

  кожного півріччя

  інтерактивного голосування глядачів телепрограм з євроатлантичної тематики “Чи підете ви на референдум щодо членства України в НАТО?

   

  — “ —

  інтернет-опитування “Чи повинна Україна подавати офіційну заявку на вступ до НАТО під час проведення Стамбульського саміту?”

   

  червень

  20.

  Організація показу на каналах національного телебачення:

   

   

   

  серії телепередач про співробітництво України з НАТО у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків

  МНС

  щомісяця

   

  телефільму про  проведення міжнародних широкомасштабних навчань “Раф енд Реді 2004”

  МНС

  серпень

   

  циклу телепередач “Територія безпеки” з рубриками “Після війни”, “Повернення до Європи”

  Міноборони

  протягом року

   

  телефільмів про досвід інтеграції в НАТО держав Балтії та Центрально-Східної Європи, створених разом з Центром інформації та документації НАТО і посольствами держав — членів та партнерів НАТО

  — “ —

  — “ —

   

  відеоролика “Україні треба в НАТО”

  — “ —

  — “ —

   

  відеокліпа “Захищаймось разом”

  — “ —

  — “ —

  21.

  Започаткувати на національному телебаченні цикл передач у жанрі “ток-шоу” на тему “Україна в НАТО: міф чи реальність?”

  Держкомтелерадіо
  МЗС
  Міноборони
  інші центральні органи виконавчої влади


  — “ —

  22.

  Проведення з журналістами регіональних засобів масової інформації семінарів за орієнтовною тематикою “Основні інструменти та механізми вступу до НАТО. Досвід держав, що приєднуються до НАТО, та перспективи для України”

  Держкомтелерадіо
  за участю громадських організацій

  щокварталу

  23.

  Підготовка серії матеріалів з актуальних питань євроатлантичної інтеграції для регіональних засобів масової інформації, зокрема:

   

   

   

   

   

   

   

  про участь представників органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих місіях

  МВС

  протягом року

   

  про військові аспекти євроатлантичної інтеграції

  Міноборони

  — “ —

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  24.

  Підготовка та випуск:

   

   

   

  довідника з питань міжнародного військового співробітництва (друге видання)

  Міноборони

  перше півріччя

   

  словника основних загальновживаних скорочень, що використовуються в НАТО

  — “ —

  червень

   

  матеріалів про виконання Цільового плану Україна — НАТО на 2003 рік та стан виконання Цільового плану Україна — НАТО на 2004 рік

  Держкомтелерадіо

  протягом року

   

  навчального посібника, підготовленого на основі результатів аналізу участі Збройних Сил у миротворчих операціях

  Міноборони

  — “ —

   

  навчально-методичних матеріалів з питань євроатлантичної інтеграції

  МОН
  органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади

  — “ —

  25.

  Висвітлення питань створення і діяльності НАТО  та євроатлантичної інтеграції у навчальних програмах і підручниках з історії, географії та економіки, розроблених на основі Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти

  МОН

  — “ —

  26.

  Проведення переговорів з Офісом зв’язку і Центром інформації та документації НАТО в Україні щодо організації ознайомлювальних візитів для викладачів навчальних закладів до штаб-квартири НАТО  в Брюсселі

  — “ —

  перше півріччя

  27.

  Організація поїздки слухачів факультету оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони до Великобританії та штаб-квартири НАТО

  Міноборони

  червень

  28.

  Включення до навчальних програм з економічних дисциплін вищих навчальних закладів IIIIV рівня акредитації питань з євроатлантичної інтеграції

  МОН
  Національна академія наук

  протягом року

  29.

  Включення до планів перепідготовки інститутів післядипломної освіти семінарів з актуальних питань європейської інтеграції для викладачів суспільних наук

  МОН
  Національна академія наук

  протягом року

  30.

  Проведення захисту наукових робіт з питань євроатлантичної інтеграції Малої академії наук в Міжнародному дитячому центрі “Артек”

  МОН
  Рада міністрів  Автономної Республіки Крим

  IV квартал

  31.

  Визначення переліку дисциплін, у яких передбачити вивчення питань щодо євроатлантичних  інтеграційних процесів і курсу України на євроатлантичну інтеграцію, у вищих навчальних закладах

  МОН
  Національна академія наук

  перше півріччя

  32.

  Підготовка навчально-методичних матеріалів з євроатлантичної інтеграції для викладання у вищих навчальних закладах дисциплін “Міжнародна економіка”, “Міжнародні відносини”

  — “ —

  друге півріччя

  33.

  Включення до навчальних програм Національної академії оборони дисципліни НАТО та проблеми євроатлантичної інтеграції України”

  Міноборони

  протягом  року

  34.

   

  Проведення науково-дослідних робіт за темами “Взаємовідносини Україна НАТО: воєнно-політичні аспекти” та “Вивчення досвіду роботи з нормативно-правового забезпечення вступу до НАТО Чехії, Польщі та Угорщини”

  — “ —

  — “ —

  35.

  Підготовка та проведення науково-практичної конференції  на тему “Запозичення словацького досвіду інформування громадськості щодо євроатлантичної інтеграції”

  — “ —

  перше півріччя

  36.

  Забезпечення проведення в два етапи Міжнародного інтернет-конкурсу “Аліанте — 2004” щодо визначення рівня обізнаності школярів та студентів з питань міжнародної безпеки і діяльності НАТО

  Держкомтелерадіо

  лютий — серпень

  37.

  Організація Міжнародного молодіжного табору в Карпатах для студентів та молоді держав — учасниць Програми “Партнерство заради миру”

  Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді

  протягом року

  38.

  Забезпечення організації навчання (стажування) у державах — членах НАТО курсантів (слухачів) військових навчальних закладів України, зокрема у Греції та США

  Міноборони

  протягом року

  39.

  Забезпечення участі України в інформаційних та просвітніх проектах у рамках Програми “Партнерство заради миру”

  центральні органи виконавчої влади, залучені до участі у Програмі “Партнерство заради миру”

  згідно з планом-графіком

  40.

  Проведення міжнародних семінарів з вивчення досвіду Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Болгарії, Румунії, Хорватії, Словенії, Македонії та держав Балтії за орієнтовною тематикою “Формування у громадян держав Центрально-Східної Європи позитивного ставлення до євроатлантичної інтеграції та НАТО”

  Держкомтелерадіо

  протягом року

  41.

  Проведення Всеукраїнського конкурсу серед журналістів на краще висвітлення питань співробітництва України з НАТО

  — “ —

  друге півріччя

  42.

  Проведення переговорів з відповідними структурами держав — членів НАТО про залучення міжнародної технічної допомоги для виконання цього плану і Програми в цілому

  Мінекономіки
  МЗС
  інші центральні органи виконавчої влади, що залучені до участі у Програмі “Партнерство заради миру”

  протягом року

  43.

  Забезпечення участі громадських організацій у здійсненні заходів з виконання Програми

  заінтересовані центральні органи виконавчої влади

   

   

  — “ —

  44.

  Видання газети (журналу) з євроатлантичної тематики

  Міноборони

  протягом року

  45.

  Підготовка серії матеріалів з актуальних питань євроатлантичної інтеграції для циклу радіопередач “Україна і світ” та аналітичної програми “Відкрита студія”

  Національна радіокомпанія

  — “ —

  _________________