• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 17 червня 2004 р. 392-р

  Київ

  Деякі питання реалізації державної цінової
  політики у житлово-комунальному господарстві
  та на міському пасажирському транспорті

   

  1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті у складі згідно з додатком.

  Надати голові Міжвідомчої комісії право вносити у разі потреби зміни до її складу.

  2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті (додається).

  3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, закріпленими за відповідними адміністративно-територіальними одиницями згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. № 685 (Офіційний вісник України, 2002 р.,    № 49, ст. 2220, № 50, ст. 2254; 2003 р., № 17, ст. 788), утворити регіональні комісії з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті на чолі з першими керівниками відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і затвердити положення про ці комісії.

  4. Держжитлокомунгоспу і Мінтрансу разом з Мінекономіки та Держкомстатом розробити у тримісячний строк відповідні методичні рекомендації стосовно встановлення та застосування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги міського пасажирського транспорту і здійснення їх моніторингу.

  5. Ліквідувати Міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізму формування цін і тарифів у житлово-комунальній сфері.

  У зв’язку з цим визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. № 260 “Про створення Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізму формування цін і тарифів у житлово-комунальній сфері”.

   

  Прем'єр-міністр України                                                                  В. ЯНУКОВИЧ  Інд.21