• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 16 червня 2004 р.  №776

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

   

  1. У розділі “В інших державних установах і організаціях” додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 1995 р. № 643 – в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1681 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2289) позицію “керівник, заступники керівника торговельно-економічної місії у складі дипломатичного представництва України за кордоном” викласти у такій редакції:

  “керівник торговельно-економічної місії у складі закордонної дипломатичної установи України”.

   

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1658 “Про затвердження Порядку розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, державних підприємств та їх об’єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2275; 2002 р., № 13, ст. 665, № 27, ст. 1271, № 30, ст. 1421; 2003 р., № 30, ст. 1546, № 52, ст. 2807):

   

  1) назву та пункти 1, 3 і 4 постанови після слів “урядових органів державного управління” доповнити словами “керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України”;

   

  2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

   

  назву, пункт 1 та абзац другий пункту 6 після слів “урядових органів державного управління” доповнити словами “керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України”;

   

  абзаци сьомий і восьмий пункту 3 замінити абзацами такого змісту:

  “перших заступників та заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади, заступників керівників підприємств – відповідно керівниками інших центральних органів виконавчої влади та керівниками підприємств;

  перших заступників та заступників керівників урядових органів державного управління – міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої влади за погодженням з керівниками урядових органів державного управління;

  керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України – Мінекономіки за погодженням з МЗС”.

   

  У звязку з цим абзаци девятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

   

  доповнити Порядок пунктом 32 такого змісту:

  “32. Документи для погодження з Президентом України кандидатури на посаду керівника торговельно-економічної місії у складі закордонної дипломатичної установи України, а також матеріали, необхідні для розгляду Кабінетом Міністрів України питань щодо призначення на посаду та звільнення з посади зазначеного керівника, готує за дорученням Прем’єр-міністра України Департамент кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

   

   

   

  _________________________