• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 червня 2004 р.  №7

  25

  ПОРЯДОК
  надання населенню субсидій у грошовій формі для
  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
  послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
  рідкого пічного побутового палива на підставі
  розрахункових норм в умовах експерименту
   

  1. Цей Порядок визначає умови проведення експерименту з надання населенню субсидій у грошовій формі для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на підставі розрахункових норм з урахуванням кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), незалежно від виду послуг, що надаються (далі — житлові субсидії у грошовій формі).

  2. Призначення житлових субсидій у грошовій формі здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та відділом субсидій виконкому міської ради (далі — органи, що призначають субсидії).

  3. Житлові субсидії у грошовій формі призначаються на підставі розрахункових норм згідно з додатком.

  4. Житлові субсидії у грошовій формі призначаються у разі наявності різниці між вартістю послуг за розрахунковими нормами і величиною обов’язкового розміру платежу, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” та Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. № 1050), в частині, що не суперечить цьому Порядку.

   

   

  5. Вартість послуг, для оплати яких надається житлова субсидія у грошовій формі, на 1 кв. метр житлової площі (далі — вартість послуг) затверджується райдержадміністрацією та виконкомом міської ради. З цією метою:

  1) визначається вартість послуг за розрахунковими нормами на одну особу за такою формулою:

  Вр = Вп + Вв + Вг + Гп + Ее + Кп х Пл + Тп х Пл,

  де Вр — вартість послуг за розрахунковими нормами на одну особу, Вп — з водопостачання, Вв — з водовідведення, Вг — з постачання гарячої води, Гп — з газопостачання, Ее — з постачання електроенергії, Кп — розмір квартирної плати за 1 кв. метр житлової площі, Пл — розрахункова норма житлової площі на одну особу, Тп — вартість опалення за 1 кв. метр опалюваної площі;

  2) визначається вартість послуг за такою формулою:

  Вп = Впо : Пл,

  де Вп — вартість послуг, Впо — вартість послуг на одну особу, Пл — розрахункова норма житлової площі на одну особу.

  Вартість послуг розраховується до початку проведення експерименту на підставі усереднених місцевих тарифів.

  Якщо розрахункова потреба в коштах на надання  житлової субсидії у грошовій формі перевищує передбачені бюджетом кошти, для визначення вартості послуг застосовується коефіцієнт фінансового забезпечення, який розраховується відповідно до розробленої Мінпраці методики.

  У разі підвищення цін на послуги проводиться повторний розрахунок вартості послуг, який надсилається  до органів, що призначають субсидії, для їх перерахунку.

  6. Визначення розміру житлової субсидії у грошовій формі здійснюється за розрахунковими нормами з урахуванням кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), незалежно від виду послуг, що надаються, в такій послідовності:

  1) встановлюється сукупний дохід за останні шість місяців перед місяцем, у якому особа звернулася за призначенням субсидії, відповідно до розробленої Мінпраці методики;

  2) встановлюється розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг (відсоток сукупного доходу) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”;

  3) визначається нормативна житлова площа на підставі розрахункової норми житлової площі на одну особу за такою формулою:

  Пн = 32 + 10 х (Кз — 1),

  де Пн — нормативна житлова площа, Кз — загальна кількість осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку).

  В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання житлових субсидій у грошовій формі, з урахуванням конкретних обставин субсидії можуть призначатися на загальну площу або площу, збільшену порівняно з нормативною житловою площею для усіх осіб за рішенням райдержадміністрації (виконкому міської ради) або утвореної нею комісії, але в межах фактичної вартості послуг;

  4) визначається вартість послуг за розрахунковими нормами за такою формулою:

  Вр = Вп х Пн,

  де Вп — вартість послуг, Пн — нормативна житлова площа.

  Якщо серед осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є особи, які користуються пільгами з оплати житлово-комунальних послуг, розрахунок вартості послуг з урахуванням пільг проводиться за такою формулою:

  Впл = Вр — [Вр х (Кп1 х Р1 + Кп2 х Р2 +...)] : Кз,

  де Впл — вартість послуг з урахуванням пільг, Вр — вартість послуг за розрахунковими нормами, Р1, Р2  — розмір зменшення вартості послуг відповідно до пільги, Кп1, Кп2 — кількість осіб, що користуються відповідною пільгою, Кз — загальна кількість осіб;

  5) визначається щомісячний розмір житлової субсидії у грошовій формі, за формулою

  Суб = Вр — По,

  а за наявності осіб, які користуються пільгами з оплати житлово-комунальних послуг, за формулою

  Суб = Впл — По,

  де Суб — щомісячний розмір субсидії, По — величина обов’язкового розміру платежу.

  Перерахунок житлової субсидії у грошовій формі у межах встановленого строку її призначення проводиться у разі:

  зміни вартості послуг;

  зменшення кількості зареєстрованих;

  виявлення помилки у розрахунку субсидії;

  особистого звернення громадянина.

  7. У період проведення експерименту раніше призначені безготівкові субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, строк дії яких не закінчився на момент початку експерименту, в межах часу призначення виплачуються у грошовій формі. Одержувачам таких субсидій надсилається повідомлення про зміну механізму надання субсидії і строк її виплати.

  По закінченні строку надання призначених до початку експерименту субсидій органи, що призначають субсидії, проводять перерахунок їх розміру виходячи з вартості житлово-комунальних послуг з постачання води, газу, теплової енергії, електроенергії, обсяг споживання яких вимірюється лічильниками. У разі коли вартість послуг в межах установлених норм споживання перевищує суму призначеної субсидії та обов’язкової частки платежу, різниця виплачується у грошовій формі.

  8. Житлова субсидія у грошовій формі призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу житлового приміщення державного та громадського житлового фонду, членові житлово-будівельного кооперативу, власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито поточний рахунок в банку за місцем реєстрації, за особистою заявою.

  В окремих випадках на підставі рішення райдержадміністрації  (виконкому міської ради) або утворених ними комісій та акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї житлова субсидія у грошовій формі може призначатися іншій особі, зареєстрованій у житловому приміщенні (будинку), а також індивідуальному забудовнику, будинок якого не здано в експлуатацію, але він сплачує вартість житлово-комунальних послуг.

  9. Для призначення  житлової субсидії у грошовій формі громадяни подають до органів, що призначають субсидії, заяву про її призначення, документ, що посвідчує особу заявника, довідку про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), документи, що підтверджують право зазначених осіб на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, довідки про доходи кожної із цих осіб та декларацію про їх доходи і майновий стан, а також пред’являють розрахункові книжки, квитанції або інші документи з оплати житлово-комунальних послуг.

  10. Житлова субсидія у грошовій формі призначається починаючи з місяця, в якому подано заяву про призначення субсидії, строком на шість місяців лише у період проведення експерименту.

  11. За заявою громадянина, до якої додається довідка про користування пічним опаленням, житлова субсидія у грошовій формі призначається починаючи з місяця, у якому особа звернулася за призначенням субсидії, до кінця календарного року та виплачується у повному обсязі.

  Якщо громадянин сплачує за опалення посезонно, за його заявою субсидія може бути виплачена протягом опалювального періоду у подвійному розмірі за рахунок виплат за місяці міжопалювального періоду в межах часу її призначення.

  12. З метою підтвердження права громадян на призначення житлової субсидії у грошовій формі органи, що призначають субсидії, надсилають організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, перелік громадян, які звернулися за призначенням субсидії. Зазначені організації подають в п’ятиденний строк після надходження переліку інформацію щодо заборгованості громадян з оплати послуг, а також укладення договору про реструктуризацію цієї заборгованості.

  13. Органи, що призначають субсидії, повідомляють громадян про призначення чи відмову в призначенні субсидії. У повідомленні зазначається розмір, строк призначення, спосіб виплати субсидії (або підстава для відмови в її призначені), а також попереджається про припинення виплати субсидії в разі несвоєчасної оплати житлово-комунальних послуг.

  14. Житлова субсидія у грошовій формі виплачується один раз на місяць за місцем реєстрації громадянина через відділення поштового зв’язку або перераховується на поточний рахунок громадянина в банку не пізніше ніж 15 числа за його вибором.

  15. Документи, на підставі яких здійснюється виплата житлової субсидії у грошовій формі формують органи, що призначають субсидії.

  16. У разі смерті особи, якій призначено житлову субсидію у грошовій формі, не виплачена за її життя субсидія може бути виплачена за заявою однієї з дієздатних осіб, зазначених у довідці про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, або опікуна (піклувальника) дитини віком до 18 років чи особи, визнаної в установленому порядку недієздатною. Виплата проводиться за повний місяць, в якому настала смерть особи, якщо заява надійшла не пізніше ніж протягом шести місяців після смерті.

  17. Не отримана своєчасно з вини особи житлова субсидія у грошовій формі може бути виплачена в наступному місяці у період проведення експерименту, але не пізніше ніж через місяць після його закінчення.

  У разі коли особа, якій призначено субсидію, з незалежних від неї причин (відрядження, хвороба, смерть близької людини), що підтверджується відповідним документом, не отримала субсидію у визначений строк, її виплата може бути здійснена, якщо заява надійшла не пізніше ніж протягом трьох місяців після закінчення строку призначення субсидії.

  18. Виплата житлової субсидії у грошовій формі припиняється:

  у разі приховання або навмисного подання особою недостовірних  даних про доходи та майновий стан, що вплинуло на прийняття рішення про призначення субсидії і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, — з місяця, в якому виявлено порушення;

  у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), та настання обставин, що унеможливлюють виплату субсидії (зокрема смерть одинокої особи, продаж житлового приміщення, зміна місця проживання), — з наступного місяця;

  за заявою особи, якій призначено субсидію, — з місяця, що настає після подання заяви, якщо інше не обумовлено заявою;

  на підставі інформації організацій, що надають житлово-комунальні послуги, про несплату вартості послуг в межах суми отриманої субсидії — з місяця, що настає після надходження інформації.

  Про припинення виплати субсидії громадянину надсилається повідомлення.

  19. У разі коли через несплату вартості житлово-комунальних послуг в межах суми отриманої субсидії виплату житлової субсидії у грошовій формі припинено, отримувач набуває право на продовження строку виплати або її призначення на наступний період за умови пред’явлення документів, що підтверджують погашення заборгованості.

  Продовження строку виплати субсидії можливе за умови пред’явлення квитанції про оплату вартості житлово-комунальних послуг в розмірі виплаченої субсидії до 25 числа місяця, в якому була припинена виплата. У разі порушення цієї вимоги відновлення надання субсидії можливе на підставі заяви про призначення субсидії на новий період, до якої додано документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку.

  20. Органи, що призначають субсидії, для здійснення контролю за станом оплати житлово-комунальних послуг отримувачами житлових субсидій у грошовій формі щомісяця передають організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, список осіб, яким призначено субсидію. Зазначені організації щомісяця повідомляють органи, що призначають субсидії, про стан оплати отримувачами субсидій зазначених послуг.

  21. Органи, що призначають субсидії, подають щомісяця територіальним органам державної статистики інформацію про надання житлових субсидій у грошовій формі за формою № 1 — субсидії (паливо).

  22. У разі прийняття рішення про припинення експерименту призначення безготівкових субсидій на наступний строк здійснюється за заявою громадян протягом трьох місяців після закінчення експерименту відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. № 1050).

   

  ___________________

     Додаток
  до Порядку

  Розрахункові НОРМИ

  для призначення житлових субсидій у грошовій формі

  За розрахункову норму для однієї особи береться площа однокімнатної квартири, яка за даними Держкомстату становить 32 кв. метри. Додатково на кожну особу, зареєстровану у даному житловому приміщенні (будинку), площа збільшується на 10 кв. метрів.

  Місячна норма водопостачання та водовідведення на одну особу становить 4,5 куб. метра, з них 1,8 куб. метра (40 відсотків) — для підігріву води.

  Норма теплопостачання:

   

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Річна норма теплової енергії на опалення, Гкал/кв. метр

  Річна норма теплової енергії для підігріву води (60 літрів на добу на одну особу), Гкал

  Броварський район

  0,251

  1,05

  Смілянський район

  0,253

  1,05

   

  Місячна норма газопостачання для приготування їжі на одну особу — 9,8 куб. метрів.

  Місячна норма постачання електроенергії на одну особу — 75 кВт.

   

  _____________________