• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою  Кабінету Міністрів України

  від 2 червня 2004 р. № 732

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про представника Уряду України у Спільній робочій комісії

  держав –  учасниць Угоди про співробітництво по припиненню

  правопорушень у сфері інтелектуальної власності

   

  1.  Представник Уряду України у Спільній робочій комісії держав

  учасниць Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері
  інтелектуальної власності (далі
  представник) представляє Кабінет Міністрів України в Комісії, забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з виконанням  зобов'язань України за Угодою.

  2.             Представник у своїй діяльності керується Конституцією та законами
  України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними   договорами України, а також цим
  Положенням.

  3.             Представника призначає і звільняє від виконання обов'язків Кабінет

  Міністрів України   за   поданням   МОН, погодженим    з    повноважними    органами, відповідальними за виконання Угоди (далі повноважні органи).

  Виконання обов'язків представника відповідно до цього Положення включається до службових обов'язків особи, призначеної представником.

  4.     Представник:

  організує   та   координує   здійснення заходів,   пов'язаних   з виконанням Угоди;

  координує роботу повноважних органів щодо виконання зобов’язань за Угодою;

  організує  підготовку  та  внесення  в  установленому порядку    на розгляд Кабінету    Міністрів    України    пропозицій    щодо   здійснення  заходів, спрямованих на виконання Угоди;

  організує підготовку і подання на розгляд Комісії проектів документів на виконання її рішень;

  вносить пропозиції про включення до порядку денного засідання Комісії питань, що потребують розгляду;

  бере участь у засіданнях Комісії та у  прийнятті  нею рішень,  керуючись  затвердженими в установленому порядку директивами.

  5.     Представник має право:

  одержувати від повноважних органів, інших органів виконавчої влади необхідні матеріали та інформацію щодо виконання Угоди;

  вносити  на розгляд повноважних  органів: 

  пропозиції з питань виконання рішень та рекомендацій Комісії;

  пропозиції   щодо   формування робочих  груп  для  розв’язання  завдань,  що  випливають  з  рішень  Комісії, залучати   в   установленому   порядку   до   участі   в   їх   роботі   спеціалістів центральних і місцевих органів  виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, учених та експертів.

   

  6. Організаційно-технічне забезпечення роботи представника покладається на Державний департамент інтелектуальної власності.

   

   

   

   

  ___________________________________