• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 червня 2004 р.  №7

  20

  ЗМІНИ,
  що вносяться до переліку професій, виробництв та
  організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
  профілактичним медичним оглядам


  1. У розділі 1:

  назву розділу доповнити словами “(крім працівників підприємств з виробництва дріжджів, олії, сушених овочів, солі, молочної кислоти, фасування чаю, кави; млинів, крупорушок, зерносховищ, елеваторів; крохмалепатокових, соледобувних, спиртових, лікеро-горілчаних підприємств; складів зерна, борошна, круп)”;

  абзац третій виключити;

  доповнити розділ абзацами такого змісту:

  “Працівники кремово-кондитерських виробництв, цехів

  Працівники цехів виробництва дитячого харчування

  Працівники цехів виробництва морозива, десертів

  Працівники цехів фасування продукції молокопереробної, м’ясопереробної та рибопереробної промисловості, іншої готової до споживання продукції

  Працівники цехів виробництва кулінарної продукції

  Працівники інших виробничих цехів виробництва харчових продуктів”.

  2. Розділ 2 виключити.

  3. Розділ 5 після абзацу другого доповнити таким абзацом: “Технологи”.

  4. Розділи 6 — 9 замінити розділом такого змісту:

  “6. Навчальні заклади, крім вищих навчальних закладів
  III — IV рівнів акредитації

  Керівники, їх заступники

  Педагогічні працівники

  Медичний персонал

  Працівники харчоблоків

  Спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі

  Технічний персонал

  Учні перед проходженням виробничої практики на об’єктах, працівники яких підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду”.

  5. У розділі 10 слова “та в період” виключити.

  6. Розділ 12 викласти у такій редакції:

  “12. Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням

  Адміністративно-господарський персонал

  Педагогічний персонал

  Медичний персонал

  Працівники харчоблоків

  Обслуговуючий персонал”.

  7. У розділі 16:

  назву розділу і абзац перший викласти у такій редакції:

  “16. Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу

  Працівники адміністрації, які безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів”;

  доповнити розділ після абзацу “Масажисти” абзацами такого змісту:

  “Візажисти

  Працівники, що  виконують татуаж і пірсинг”.

  8. Абзаци третій і четвертий розділу 21 замінити абзацом такого змісту:

  “Працівники, що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів”.

  9. Доповнити перелік розділом 231 такого змісту:

  “231. Аптеки та їх структурні підрозділи

  Працівники, зайняті виробництвом, фасуванням та реалізацією лікарських засобів”.

  10. Розділ 24 викласти у такій редакції:

  “24. Підприємства та об’єкти водопостачання і каналізації

  Працівники, безпосередньо причетні до водопостачання, збору та очистки стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках”.

  11. В абзаці першому пункту “а” розділу 26 слова “водії” і “члени екіпажів” замінити відповідно словами “водіїв” і “членів екіпажів”.

  12. Розділ 28 доповнити таким абзацом:

  “Доярки (дояри)”.

  _____________________