• In English

 •  

   

   

   

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 2 червня 2004 р.  №719

  Київ

   

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України

  та Урядом Киргизької Республіки про взаємні поїздки громадян

   

   

  Кабінет Міністрів України  постановляє:

             

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Киргизької Республіки про взаємні поїздки громадян, підписану у м. Києві 25_лютого 2004 р. (додається).

   

   

  Прем'єр-міністр України                                                       В. ЯНУКОВИЧ   

  УГОДА

  між Кабінетом Міністрів України та Урядом Киргизької Республіки

  про взаємні поїздки громадян

   

   

  Кабінет Міністрів України та Уряд Киргизької Республіки, далі – “Сторони",

  з метою подальшого розвитку дружніх відносин між двома державами,

  керуючись бажанням впорядкувати режим взаємних поїздок громадян обох держав,

  домовилися про таке:

   

  Стаття 1

   

  1. Громадяни держави однієї Сторони, у тому числі ті, які проживають в третіх державах, можуть на підставі документів, дійсних для виїзду за кордон, в'їжджати, прямувати транзитом, виїжджати і перебувати на території держави іншої Сторони без віз терміном до 90 (дев'яносто) діб з дня перетину державного кордону.

  2. Термін перебування, зазначений у пункті 1 цієї статті, може бути продовжено відповідно до законодавства і правил держави кожної із Сторін на термін не більше 30 (тридцять) діб.

   

  Стаття 2

   

  1. Документами, дійсними для виїзду за кордон, у розумінні цієї Угоди, є:

  а) Для громадян України:

  - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

  - проїзний документ дитини;

  - дипломатичний паспорт України;

  - службовий паспорт України;

  - посвідчення особи моряка (за наявності суднової ролі або виписки із неї);

  - посвідчення члена екіпажу повітряного судна (за наявності запису в польотному завданні);

  - свідоцтво на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну).

  б) Для громадян Киргизької Республіки:

  - паспорт громадянина Киргизької Республіки;

  - дипломатичний паспорт;

  - службовий паспорт;

  - свідоцтво на повернення в Киргизьку Республіку (тільки для повернення в Киргизьку Республіку).

  - посвідчення члена екіпажу повітряного судна (за наявності запису в польотному завданні);

  - посвідчення особи робітника поїзних бригад (за наявності маршрутних листів);

  - посвідчення особи моряка (за наявності суднової ролі або виписки з неї);

  - посвідчення особи співробітника міжурядового фельд’єгерського зв'язку.

  2. Сторони дипломатичними каналами не пізніше, ніж за 30 (тридцять) діб, будуть інформувати одна одну про введення нових документів, дійсних для виїзду за кордон, а також про внесення змін у діючі документи і обмінюватися їх зразками.

   

   

   

   

   

  Стаття 3

   

  1. Громадяни держави однієї Сторони, які користуються дійсними дипломатичними або службовими паспортами і є співробітниками дипломатичного представництва або працівниками консульської установи, які акредитовані на території держави іншої Сторони, можуть в'їжджати, виїжджати і перебувати на території цієї держави без віз протягом усього терміну виконання ними службових обов'язків.

  2. Положення пункту 1 цієї статті поширюються також на членів сімей зазначених осіб, які проживають разом з ними і користуються документами, перерахованими в пункті 1 статті 2 цієї Угоди.

   

  Стаття 4

   

  1. Громадяни держави однієї Сторони, які в'їжджають на територію держави іншої Сторони на термін більше ніж 90 (дев'яносто) діб, або з метою працевлаштування, або на постійне проживання, зобов'язані мати візу держави, що приймає.

  2. Громадяни держави однієї Сторони, які постійно проживають на території держави іншої Сторони, можуть виїжджати з території цієї держави і в'їжджати назад без віз, якщо вони мають документи, що підтверджують їх постійне проживання.

   

  Стаття 5

   

  Громадяни держави однієї Сторони в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом територією держави іншої Сторони через прикордонні пункти пропуску, відкриті для міжнародного сполучення.

   

  Стаття 6

   

  Громадяни держави однієї Сторони зобов'язані при перетині кордону держави іншої Сторони і під час перебування на її території дотримуватися чинного законодавства і встановлених правил перебування для іноземців цієї держави.

   

  Стаття 7

   

  Ця Угода не обмежує права будь-якої із Сторін, відповідно до законодавства її держави, відмовити у в'їзді або скоротити термін перебування громадян держави іншої Сторони.

   

  Стаття 8

   

  1. Громадяни держави однієї Сторони, які втратили документи, зазначені в пункті 1 статті 2 цієї Угоди, на території держави іншої Сторони, зобов’язані негайно повідомити про це компетентні органи держави перебування, що видають довідку, яка підтверджує заяву про втрату документів.

  2. Особам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, дипломатичні представництва або консульські установи держави відповідної Сторони зобов'язані видати новий документ, дійсний для виїзду за кордон. Виїзд таких осіб із території держави перебування здійснюється без віз і додаткових дозвільних записів.

   

   

   

   

  Стаття 9

   

  1. До набуття чинності цією Угодою Сторони дипломатичними каналами обміняються зразками документів, зазначених у пункті 1 статті 2 цієї Угоди.

  2. Сторони будуть дипломатичними каналами в найкоротші терміни інформувати одна одну про зміни умов в'їзду, перебування і виїзду громадян держав Сторін.

   

  Стаття 10

   

  За взаємною згодою Сторін спори, пов’язані із тлумаченням і застосуванням положень цієї Угоди, будуть регулюватися шляхом консультацій, переговорів і обміну нотами.

   

  Стаття 11

   

  1. Кожна зі Сторін має право цілком або частково призупинити дію положень цієї Угоди, якщо це необхідно для забезпечення безпеки держави, громадського порядку або захисту здоров'я населення.

  2. Про прийняття і про скасування заходів, передбачених пунктом 1 цієї статті, Сторони завчасно будуть дипломатичними каналами повідомляти одна одну.

   

  Стаття 12

   

  Сторони за взаємною згодою можуть вносити до цієї Угоди зміни і доповнення, які набувають чинності в порядку, передбаченому пунктом 1 статті 13 цієї Угоди, та є її невід'ємною частиною.

   

  Стаття 13

   

  1. Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває чинності на тридцятий день з дати одержання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цією Угодою чинності.

  2. Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Угода припиняє дію через дев’яносто днів з дати такого повідомлення.

   

  Вчинено в м. Києві 25 лютого 2004 року у двох примірниках, кожний українською, киргизькою і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними (мають однакову юридичну силу).

  У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди, Сторони будуть керуватися текстом російською мовою.

   

   

  ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ                                                    ЗА УРЯД

              УКРАЇНИ                                                КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

   

   

                 (підпис)                                                                      (підпис)