• In English

 • кабінет міністрів україни

  ПОСТАНОВА

  від 2 червня 2004 р.  №718

  Київ

  Про виконання резолюцій Ради
  Безпеки ООН щодо Ліберії

  У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від 7 березня
  2001 р. № 1343, від 6 травня 2003 р. № 1478, від 22 грудня 2003 р. № 1521 та від 12 березня 2004 р. № 1532 щодо Ліберії Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  забезпечити в межах своєї компетенції виконання вимог резолюцій Ради Безпеки ООН від 7 березня 2001 р. № 1343, від 6 травня 2003 р. № 1478, від 22 грудня 2003 р. № 1521 та від 12 березня 2004 р. № 1532 і вжити заходів для зведення до мінімуму можливих втрат з боку України;

  надавати на вимогу Міністерства закордонних справ інформацію про стан виконання зазначених резолюцій.

  2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству оборони, Міністерству промислової політики, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту, Міністерству фінансів, Державній службі експортного контролю, Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” забезпечити за участю Служби безпеки дотримання вимог щодо заборони на:

  а) продаж або постачання до Ліберії суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, громадянами України, чи з території України, або з використанням українських суден та літальних апаратів: озброєнь і пов’язаних з ними матеріальних засобів усіх видів включаючи зброю, боєприпаси та військову техніку, спорядження і запасні частини до них, у тому числі товари військового призначення за позиціями ML1-ML22 згідно з додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506);

  б) надання Ліберії суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, громадянами України або з території України послуг з технічного навчання або технічної допомоги, пов'язаних з наданням, виробництвом, обслуговуванням та використанням засобів, зазначених у підпункті “а” цього пункту;

  в) імпорт в Україну необроблених алмазів з Ліберії незалежно від країни їх походження;

  г) імпорт в Україну будь-якої круглої деревини та лісоматеріалів ліберійського походження.

  3. Обмеження, зазначені у підпункті “а” пункту 2, не поширюються на захисний одяг, включаючи бронежилети та військові каски, що тимчасово ввозяться до Ліберії персоналом ООН, представниками засобів масової інформації, працівниками гуманітарних служб та служб розвитку, а також пов'язаним з ними персоналом виключно для особистого використання.

  4. Обмеження, зазначені у підпунктах “а” та “б” пункту 2, не поширюються на:

  а) поставку озброєнь та пов'язаних з ними матеріальних засобів, надання послуг з технічного навчання і технічної допомоги, призначених виключно для підтримки Місії ООН у Ліберії або використання нею;

  б) поставку озброєнь та пов'язаних з ними матеріальних засобів,  надання послуг з технічного навчання і технічної допомоги, призначених виключно для підтримки або використання в межах міжнародної програми навчання та реформування збройних сил і поліцейських підрозділів Ліберії, якщо ці поставки і послуги були санкціоновані Комітетом Ради Безпеки ООН, створеним відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН від 22 грудня 2003 р. № 1521 (далі – Комітет);

  в) поставку військового майна (крім зброї, бойової техніки та боєприпасів), призначеного виключно для використання в гуманітарних або захисних цілях, та надання пов'язаних з цим послуг з технічної допомоги і технічного навчання, якщо ці поставки і послуги були санкціоновані Комітетом.

  5. Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ та Службі безпеки вжити заходів до заборони в’їзду на територію України чи транзиту через її територію всіх осіб, визначених Комітетом, які становлять загрозу мирному процесу в Ліберії або провадять діяльність, спрямовану на підрив миру і стабільності в Ліберії та субрегіоні, включаючи вищих посадових осіб уряду колишнього президента Чарльза Тейлора та їх дружин і службовців колишніх збройних сил Ліберії, які зберігають зв'язки з колишнім президентом Чарльзом Тейлором, а також осіб, які за визначенням Комітету порушують положення пункту 2 резолюції Ради Безпеки ООН від 22 грудня 2001 р. № 1521, та будь-яких інших фізичних осіб, у тому числі пов'язаних з юридичними особами, що надають фінансову чи військову підтримку озброєним повстанським угрупованням в Ліберії або в країнах регіону. Виняток становлять випадки, коли такі подорожі, за визначенням Комітету, здійснюються з гуманітарних міркувань, включаючи релігійний обов'язок, або сприяють дотриманню Ліберією вимог Ради Безпеки ООН в інтересах миру, стабільності та демократії в Ліберії, міцного миру в субрегіоні.

  6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим:

  негайно вжити в межах своєї компетенції відповідно до законодавства заходів для накладення арешту на грошові кошти, інші фінансові активи (зупинення операцій по рахунках), які належать чи контролюються прямо чи опосередковано Чарльзом Тейлором, Джуелл Тейлор та Чарльзом Тейлором молодшим та/або  іншими особами, визначеними Комітетом, включаючи грошові кошти, інші фінансові активи, що перебувають у власності юридичних осіб, які належать або контролюються прямо чи опосередковано будь-ким з них або будь-якими особами, які діють від їх імені або під їх керівництвом, визначеними Комітетом;

  забезпечити, щоб ніякі суми з цих грошових коштів та фінансових активів не надавалися громадянами України або іншими особами на території України прямо чи опосередковано зазначеним вище особам або для використання в їх інтересах;

  інформувати Державний департамент фінансового моніторингу про заходи, вжиті для виконання цього пункту.

  7. Положення пункту 6 цієї постанови не поширюються на грошові кошти та фінансові активи, які:

  а) визнані відповідно до законодавства необхідними для відшкодування витрат на предмети першої необхідності, включаючи виплати на придбання продуктів харчування, оренду житла або погашення іпотечної позики, ліків або лікування, податки, страхові премії та комунальні послуги, або виключно на оплату в розумних межах послуг спеціалістів та відшкодування витрат, пов'язаних з наданням юридичних послуг, або комісійних чи стягнень за обслуговування в звичайному порядку грошових коштів, інших фінансових активів, на які накладено арешт (зупинено операції по рахунках), після повідомлення Міністерством закордонних справ Комітету про намір надати дозвіл, якщо це доцільно, на доступ до таких грошових коштів, інших фінансових активів та за відсутності негативного рішення Комітету  протягом двох робочих днів з моменту такого повідомлення;

  б) визнані в установленому законодавством порядку необхідними для відшкодування надзвичайних витрат за умови, що про таке рішення Міністерство закордонних справ повідомило Комітет та отримало від нього дозвіл;

  в) підлягають стягненню відповідно до рішення відповідного компетентного державного органу щодо виконання боргових зобов’язань за умови, що таке рішення прийнято до 12 березня 2004 р., що воно не на користь особи, зазначеної у пункті 6 цієї постанови, або фізичної чи юридичної особи, ідентифікованої Комітетом, і що про нього Міністерство закордонних справ повідомило Комітет.

  8. За умови дотримання положень пункту 6 цієї постанови та відповідно до законодавства можливо зарахування на рахунки:

  а) відсоткових нарахувань або інших належних за цими рахунками надходжень;

  б) виплат, належних за іншими контрактами, угодами та зобов'язаннями,  прийнятими до дати поширення на ці рахунки дії положень пункту 6, за умови, що такі відсоткові нарахування, інші надходження та виплати і далі підпадають  під дію цих положень.

  9. Запропонувати Національному банку довести до відома банків вимоги резолюції Ради Безпеки ООН від 12 березня 2004 р. № 1532.

  10. Міністерству закордонних справ надіслати центральним, місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів  Автономної Республіки Крим, Національному банку тексти резолюцій Ради Безпеки ООН від 22 грудня        2003 р. № 1521 та від 12 березня 2004 р. № 1532, а також забезпечити своєчасне інформування Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки про перелік осіб, яким забороняється в'їзд на територію України згідно з цією постановою та рішеннями Комітету.

  11. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. № 682 “Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Ліберії” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 26, ст. 1172);

  постанову Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1270 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. № 682” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1685).

                  Премєр-міністр                  В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.27