• In English

 •                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 26 травня 2004 р.  №697

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про наглядову раду з питань реалізації проекту

  Модернізація державної податкової служби України – 1”

   

  1. Наглядова рада з питань реалізації проекту “Модернізація державної податкової служби України – 1” (далі – наглядова рада) є незалежним органом, утвореним відповідно до пункту 2 розділу І додатка 5 Угодии про
  позику (проект “Модернізація державної податкової служби України - 1”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 4 вересня 2003 р. № 4698-
  UA (далі – Угода про позику).

   

  2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Угодою про позику, а також цим Положенням.

  Це Положення є основою для визначення напрямів діяльності кожного члена Наглядової ради.

   

  3. Завданням наглядової ради є забезпечення Кабінету Міністрів України та громадськості України незалежної оцінки стану реалізації проекту “Модернізація державної податкової служби України-1” (далі – проект модернізації) щодо:

   створення ефективної, дієвої, прозорої та неупередженої системи функціонування державної податкової служби;

  побудови відносин державної податкової служби із суспільством на засадах добровільного дотримання податкового законодавства платниками податків.

   

  4. Відповідно до покладеного не неї завдання наглядова рада: входить:

  організація та проведення місій в Україні (принаймні двічі на рік);

  збирає ув вустановленому законодавством порядку та аналізує інформацію щодо ефективності, дієвості, прозорості та неупередженості системи функціонування державної податкової служби, результативності перебудови її відносин із суспільством.; Партнерами та джерелами інформації для Наглядової ради можуть бути ДПА України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Адміністрація Президента України, народні депутати України та комітети Верховної Ради України, органи місцевого самоврядування, неурядові організації, окремі громадяни, міжнародні і міждержавні організації і т.д., що повинно бути забезпечене відповідними угодами щодо обміну інформацією;

  оцінює результати, досягнуті державною податковою службою у реалізації проекту модернізації, визначає проблеми, готує загальні рекомендації;

  складає періодичні звіти, в яких відображаються оцінка, проблеми та рекомендації, подає їх Міжвідомчій робочій групі з питань координації та контролю за  реалізацією  проекту  “Модернізація  державної  податкової  служби  України – 1” та  Кабінетові Міністрів України;

  надає на запити Кабінету Міністрів України роз’яснення щодо зазначених звітів та оприлюднює їх за погодженням з Кабінетом Міністрів України.Першому віце-прем’єр-міністру України

   

   

   

          5. Наглядова рада має право:

  отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади  інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

  залучати до участі у роботі фахівців Державної податкової адміністрації.

   

  6.  Наглядова рада самостійно визначає порядок своєї діяльності. Офіційні документи наглядової ради (звіти, висновки, рекомендації, роз’яснення) обов’язково підписуються усіма її членами. Член наглядової ради має право на окрему думку, яка викладається у зазначених документах.

   

  7.  Персональний склад Наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

  До складу наглядової ради входять не менше ніж три висококваліфікованих фахівці з питань адміністрування податків і державного управління. Членами наглядової ради можуть бути як іноземні, так і українські експерти.

              Члени наглядової ради не можуть використовувати свою діяльність для задоволення власних комерційних інтересів в Україні.

   

  8. Діяльність членів наглядової ради фінансується за рахунок коштів, визначених укладання ними контрактів із урядами іноземних країн-донорів, коштів організаційямиями-донорівамиами, міжнароднихмими фінансовихмими організаційямиями та може здійснюватися на громадських засадах.

   

  9.  Наглядову раду очолює голова, який обирається з числа її членів.

  Голова Наглядової ради у разі необхідності має право у письмовій формі доручати члену ради діяти від його імені.

   

  10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності наглядової ради та її членів під час їх перебування в Україні здійснюється Державною податковою адміністрацією.