• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 26 травня 2004 р.  №682

  Київ

  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663

   

  Кабінет Міністрів  України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 17, ст. 720; 2000 р., № 35, ст. 1507; 2002 р., № 29, ст. 1366; 2003 р., № 31, ст. 1614, № 47, ст. 2439) такі зміни:

  пункт 5 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

  "Термін відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, не повинен перевищувати одного року.

  Підприємства, установи та організації, що направляють працівників за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), забезпечують створення належних соціально-побутових умов, медичне обслуговування, страхування та необхідний правовий захист громадян України, які відряджаються за її межі для здійснення робіт, зазначених в абзаці третьому цього пункту".

  У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;

  пункт 11¹ доповнити абзацом такого змісту:

  "Працівникам, які направляються у відрядження за кордон для здійснення робіт, зазначених в абзаці третьому пункту 5 цієї постанови, у разі їх перебування у відрядженні понад 60 календарних днів добові витрати починаючи з 61 дня виплачуються у розмірі 80 відсотків норм добових витрат, визначених пунктами 1 і 2 цієї постанови для працівників відповідних підприємств, установ та організацій".

  Прем’єр-міністр України

  В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.26