• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 26 травня 2004 р. №679

   

   

   

  ЗМІНИ,

   що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р.      № 403 “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 339; 2001р., № 20, ст. 851; 2002 р., № 38, ст. 1784; 2004 р., № 8, ст. 481) у позиції “Державний комітет лісового господарства” цифри “68” замінити цифрами “807 ***********”.

   

  2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня  2001 р.    № 314 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують державні органи” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 602) позицію

  “Держкомлісгосп                        3”                               

  замінити позицією такого змісту:

   “Держкомлісгосп                      4                   48”.

   

   

  ____________________