• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 26 травня 2004 р.  №678

  ПОРЯДОК
  здійснення компенсації шкоди, заподіяної працівникам митних
  органів, спеціалізованих митних установ та організацій під час
  виконання або пов’язаної з виконанням ними службових обов’язків


  Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає механізм, умови і розміри здійснення за рахунок Державного бюджету України компенсації шкоди в разі загибелі, інвалідності або іншого ушкодження здоров’я працівника митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації, що сталися внаслідок нещасного випадку або були заподіяні  йому умисно (далі — нещасний випадок) під час виконання чи були пов’язані з виконанням таким працівником службових обов’язків (далі — компенсація шкоди).

  Умови компенсації шкоди

  2. Постраждалий працівник митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації (далі — постраждалий) або його спадкоємці звертаються до митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації, де працює (працював) постраждалий, з письмовою заявою, до якої додаються такі документи:

  копія акта про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1, засвідчена в установленому порядку;

  у разі загибелі постраждалого — копія свідоцтва про смерть;

  у разі інвалідності чи стійкої втрати постраждалим професійної працездатності — копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності чи про ступінь стійкої втрати професійної працездатності;

  копія документа, що засвідчує зв’язок між загибеллю, інвалідністю або іншим умисно заподіяним ушкодженням здоров’я та виконанням службових обов’язків постраждалим (видається органами прокуратури, СБУ, МВС, судом);

  довідка Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд соціального страхування) або його територіальних органів про проведені ним виплати у зв’язку з нещасним випадком.

  Для одержання свідоцтва про право на спадщину митний орган, спеціалізована митна установа чи організація видає спадкоємцям довідку, форма якої затверджується Держмитслужбою.

  3. Одержані відповідним митним органом, спеціалізованою митною установою чи організацією документи передаються до Держмитслужби і розглядаються в установленому нею порядку.

  Держмитслужба протягом місяця після одержання всіх необхідних документів приймає рішення про компенсацію шкоди.

  Про прийняте рішення заявник повідомляється протягом тижня.

  Про відмову в компенсації шкоди заявник повідомляється письмово з обґрунтуваннями причин відмови.

  Рішення про відмову в компенсації шкоди може бути оскаржене в судовому порядку.

  4. Виплата компенсації шкоди проводиться за погодженням з постраждалим або його спадкоємцями шляхом оформлення відповідного поштового переказу чи перерахування коштів на особистий рахунок одержувача в банку.

  Неповнолітньому або малолітньому спадкоємцю компенсація шкоди проводиться шляхом перерахування коштів на його особистий рахунок у банку з одночасним повідомленням відповідного органу опіки й піклування.

  Розмір компенсації шкоди

  5. Компенсація шкоди постраждалому або його спадкоємцям виплачується:

  1) у разі загибелі (його спадкоємцям) — як різниця між 10-річною сумою середньомісячного заробітку (грошового забезпечення) постраждалого за останньою посадою на день нещасного випадку та сумою, виплаченою Фондом соціального страхування за цим нещасним випадком;

  2) у разі інвалідності — залежно від ступеня втрати працездатності при встановленні інвалідності як різниця між 5-річною для I групи,
  4-річною — для
  II групи, 3-річною — для III групи середньомісячною заробітною платою (грошовим забезпеченням) постраждалого за останньою посадою на день нещасного випадку та сумою, виплаченою Фондом соціального страхування за цим нещасним випадком;

  3) у разі іншого ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку — як різниця між середньомісячним заробітком (грошовим забезпеченням) постраждалого на останній робочий день перед установленням втрати ним професійної працездатності за кожний відсоток втрати професійної працездатності та сумою, виплаченою Фондом соціального страхування за цим нещасним випадком.

  6. Повторно виплата компенсації шкоди за тим же нещасним випадком  (у разі зміни ступеня втрати працездатності постраждалим тощо) проводиться з вирахуванням суми коштів, сплачених раніше.

  7. Держмитслужба проводить виплату компенсації шкоди за рахунок та в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на її утримання.

   

  ___________________