• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 26 травня 2004 р.  №672

  ПОРЯДОК
  проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження
  та знезараження підкарантинних матеріалів і об’єктів

  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає процедуру проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об’єктів, включаючи оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів.

  2. Усі підкарантинні матеріали і об’єкти, що імпортуються, експортуються, перевозяться транзитом через територію України або переміщуються в її межах, підлягають інспектуванню, огляду, аналізу та обстеженню державними інспекторами з карантину рослин.

  3. Підкарантинні матеріали і об’єкти, що ввозяться в Україну, підлягають первинному карантинному огляду в пунктах пропуску через державний кордон державними інспекторами з карантину рослин з відбором зразків для експертизи, а у митницях призначення — вторинному карантинному огляду і обов’язковій фітосанітарній експертизі.

  4. Забороняється ввезення в Україну підкарантинних матеріалів і об’єктів, в яких виявлено карантинні або інші шкідливі організми (далі — шкідливі організми). Такі вантажі затримуються на час проведення знезараження або повертаються до країни-експортера за погодженням з власниками вантажів чи уповноваженими ними особами (далі — власники вантажів).

  Проведення інспектування

  5. Інспектування включає проведення карантинного огляду підкарантинних матеріалів і об’єктів з відбором зразків для фітосанітарної експертизи з метою визначення відповідності підкарантинних матеріалів і об’єктів діючим фітосанітарним вимогам  України та країни-імпортера.

  6. Ввезення в Україну підкарантинних матеріалів і об’єктів проводиться за наявності фітосанітарного сертифіката, що видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера, та карантинного дозволу, що видається Головною державною інспекцією з карантину рослин України.

  7. Кожний випадок переміщення підкарантинних матеріалів і об’єктів, крім тих, що перебувають під митним контролем, з одного регіону в інший здійснюється за погодженням з Головною державною інспекцією з карантину рослин України.

  8. Рослини і рослинні продукти, які ввозяться в Україну, у разі виявлення в них шкідливих організмів підлягають знезараженню, висіванню або висажуванню в інтродукційно-карантинних розсадниках і оранжереях  для виявлення прихованого зараження і оздоровлення рослинного матеріалу, технічній переробці або знищенню під контролем державного інспектора з карантину рослин.

  9. Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і об’єктів у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється державним інспектором з карантину рослин, а їх подальше використання дозволяється лише після отримання результатів огляду та фітосанітарної експертизи, про що робиться відмітка у товаросупровідних (товаротранспортних) документах.

  10. У разі виявлення у митницях призначення або на підприємствах, в установах та організаціях під час вторинного огляду шкідливих організмів підкарантинні матеріали і об’єкти підлягають обов’язковому знезараженню. Питання про проведення знезараження та подальше використання підкарантинних матеріалів і об’єктів погоджується з Головною державною інспекцією з карантину рослин України.

  11. Підкарантинні матеріали і обєкти експортуються за наявності фітосанітарного сертифіката, що видається державним інспектором з карантину рослин на кожну партію, яка вивозиться в одному транспортному засобі.

  12. Фітосанітарний сертифікат видається за результатами обстеження рослин у період вегетації, місць їх зберігання та фітосанітарної експертизи.

  13. Для отримання фітосанітарного сертифіката власник вантажу зобов`язаний підготувати партію підкарантинних матеріалів і об’єктів відповідно до вимог країни-імпортера та не пізніше ніж за 30 днів до відвантаження подати державній інспекції з карантину рослин за місцем вирощування рослин або відвантаження вантажу заяву про оформлення фітосанітарного сертифіката та копію договору (контракту).

  14. Власник вантажу зобов’язаний пред’явити державному інспектору з карантину рослин партію підкарантинних матеріалів і об’єктів не пізніше ніж за 5 днів до їх відвантаження для карантинного огляду та фітосанітарної експертизи.

  15. Експортні партії підкарантинних матеріалів і об’єктів, заражені шкідливими організмами, підлягають знезараженню.

  16. Транспортні засоби, призначені для перевезення експортних партій підкарантинних матеріалів, підлягають огляду, а у разі виявлення шкідливих організмів — знезараженню.

  Проведення огляду

  17. Під час огляду підкарантинних матеріалів і об’єктів державний інспектор з карантину  рослин перевіряє їх фітосанітарний стан, обстежує і відбирає  проби та середній зразок, збирає пошкоджені або підозрілі рослини і рослинні продукти,  направляє їх до карантинної лабораторії для проведення фітосанітарної експертизи.

  18. У разі складування, концентрації (нагромадження) та сортування в морських і річкових портах, на залізничних станціях, автопереходах, в інших терміналах проводиться вторинний карантинний огляд підкарантинних матеріалів і об’єктів.

  19. Після знезараження підкарантинних матеріалів і обєктів остаточний висновок щодо карантинного стану партії вантажу робить державний інспектор з карантину рослин на підставі результатів повторного огляду та фітосанітарної експертизи.

  Проведення аналізу

  20. Проведення аналізу полягає у здійсненні фітосанітарної експертизи.

  Фітосанітарна експертиза проводиться в карантинних лабораторіях та включає:

  проведення ентомологічного, фітопатологічного, бактеріологічного, гельмінтологічного, ботанічного, вірусологічного аналізу з метою виявлення шкідників, збудників хвороб рослин, нематод і насіння бур`янів;

  визначення видів виявлених шкідливих організмів;

  підготовку спеціалістами висновку про карантинне значення виявлених шкідливих організмів.

  21. Висновок  спеціалістів щодо аналізу видається за результатами ентомологічного та ботанічного аналізу протягом трьох днів з дня подання проби на аналіз, а щодо саджанців, живців, квіткових цибулин, бульб — на наступний день.

  22. У разі проведення складного тривалого аналізу (фітопатологічного, бактеріологічного, вірусологічного) висновок спеціалістів щодо аналізу видається протягом 30 днів з дня подання проби на аналіз.

  23. На підставі результатів фітосанітарної експертизи кожного зразка  і оцінки виявлених шкідливих організмів державний інспектор з карантину рослин визначає фітосанітарний стан всієї партії підкарантинних матеріалів і об’єктів та здійснює карантинні заходи.

  Проведення обстеження

  24. З метою визначення карантинного стану території України державні інспектори з карантину рослин систематично проводять контрольне обстеження сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання і переробки рослин і рослинних продуктів, пунктів карантину рослин та прилеглої до них території.

  25. У період вегетації культурних рослин державні інспектори з карантину рослин проводять контрольні обстеження на сільськогосподарських угіддях та інших землях.

  26. Контрольне обстеження посіву, посадки рослин, багаторічного насадження, приміщення складу проводиться шляхом візуального спостереження з використанням феромонних пасток, харчових приманок, ловчих поясів та включає огляд посівів, посадок  за периметром або діагоналлю поля, відбір зразків рослин, ґрунту, збирання шкідливих організмів, пошкоджених рослин.

  27. Остаточний висновок про фітосанітарний стан готують спеціалісти зональних та обласних карантинних лабораторій на підставі зразків підкарантинних матеріалів і об’єктів, наданих державними інспекторами з карантину рослин, суб’єктами господарювання та громадянами.

  28. Контрольні обстеження проводяться з такою періодичністю:

  щороку — у суб’єктів господарювання, які вирощують елітне сортове насіння і посадковий матеріал, на державних сортодослідних станціях, у плодорозсадниках, карантинних розсадниках, ботанічних садах, а також на територіях, де запроваджено карантинний режим;

  один раз на два роки — у суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво та переробку сільськогосподарської продукції, на землях осіб, де не виявлено шкідливих організмів, та на прилеглих до них територіях.

  Феромонні пастки вивішуються навесні при середньодобовій температурі повітря 12-14 0С.

  Харчові приманки виставляються з розрахунку 1-2 одиниці на 100 кв. метрів.

  Результати обстеження відображаються в актах.

  29. На території виявлення шкідливих організмів запроваджується карантинний режим.

  Для запровадження карантинного режиму відповідно до статті 9 Закону України “Про карантин рослин” до Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або місцевої держадміністрації подаються такі документи:

  висновок спеціалістів щодо проведених аналізів;

  подання Головного державного інспектора з карантину рослин України, головних державних інспекторів з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, державних інспекторів з карантину рослин із зазначенням обставин запровадження такого режиму, меж карантинної зони, суті карантинного обмеження, заходів з локалізації та ліквідації шкідливих організмів.

  30. У карантинній зоні здійснюються такі заходи:

  обмежується виїзд транспортних засобів і проводиться їх огляд;

  забороняється вивезення заражених підкарантинних матеріалів і об’єктів та проводиться їх знезараження;

  проводиться технічна переробка або знищення заражених підкарантинних матеріалів і об’єктів.

  31. Підкарантинні матеріали і об’єкти, що вивозяться з карантинної зони, підлягають фітосанітарному контролю.

  Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і об’єктів включає здійснення державними інспекторами з карантину рослин таких карантинних заходів:

  карантинний огляд;

  лабораторну експертизу;

  організацію робіт із знезараження або здійснення інших заходів, спрямованих на знищення шкідливих організмів.

  32. Підкарантинні матеріали і об’єкти вивозяться з карантинної зони за наявності карантинного сертифіката, який засвідчує карантинний стан, визначає маршрут, умови перевезення і використання цих матеріалів і об’єктів, а також їх тари та упаковки.

  33. Для отримання карантинного сертифіката власник вантажу зобов’язаний не пізніше ніж за 15 днів до відвантаження підкарантинних матеріалів і об’єктів подати до державної інспекції з карантину рослин за місцем вирощування рослин або відвантаження вантажу заяву про оформлення карантинного сертифіката.

  34. Власник вантажу зобов’язаний пред’явити державному інспектору з карантину рослин партію підкарантинних матеріалів і об’єктів для проведення інспектування, огляду, аналізу та обстеження не пізніше ніж за  5 днів до їх відвантаження.

  35. Партії підкарантинних матеріалів і об’єктів, заражені шкідливими організмами, не допускаються до вивезення, ввезення, реалізації та використання і підлягають знезараженню.

  36. Державний інспектор з карантину рослин зобов’язаний на підставі заяви власника вантажу та за відсутності у підкарантинних матеріалах і об’єктах шкідливих організмів оформити карантинний сертифікат. Підставою для видачі карантинного сертифіката є проведені державним інспектором з карантину рослин інспектування, огляд та аналіз підкарантинних матеріалів і об’єктів.

  37. Особа, якій доставлено підкарантинні матеріали і об’єкти, зобов’язана подати їх для карантинного огляду державному інспектору з карантину рослин за місцем призначення вантажу, дотримуючись вимог, зазначених у карантинному сертифікаті.

  Проведення знезараження

  38. Роботи із забезпечення знезараження підкарантинних матеріалів і об’єктів, які переміщуються через державний кордон та карантинні зони, організовують державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

  Контроль за станом виконання зазначених робіт здійснює Головна державна інспекція з карантину рослин України.

  39. Знезараження підкарантинних  матеріалів і об’єктів проводиться з  дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та охорони навколишнього природного середовища.

  40. Складські приміщення для зберігання пестицидів повинні відповідати вимогам державних санітарних  норм та правил.

  41. Обладнання, що використовується для проведення робіт із  знезараження, повинно забезпечуватися технічними паспортами, своєчасно проходити технічне обслуговування в установленому законодавством порядку.

  42. Для проведення знезараження застосовуються тільки зареєстровані і дозволені до використання в Україні пестициди.

  43. Особи, які проводять знезараження, повинні мати засоби індивідуального захисту, контролю та спецодяг.

  4844. До робіт із знезараження допускаються особи, які мають:

  медичну книжку особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами;

  допуск (посвідчення) на право проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами;

  документ про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами.

  ______________________