• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 29 квітня 2004 р. № 546

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови
  Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. № 1996

  1. Пункт 1 постанови доповнити абзацом такого змісту:

  “перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році, згідно з додатком 15”.

  2. Доповнити постанову додатком 15 такого змісту:

  “Додаток 15
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 24 грудня 2003 р. № 1996

  ПЕРЕЛІК
  товарів експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році*

  Найменування товару

  Код згідно з
  УКТЗЕД

  Кокс та напівкокс з кам’яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) або з торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне:

  2704 00

  - кокс та напівкокс з кам’яного вугілля: 

   

  - - для виготовлення електродів

  2704001100

  - - інший

  2704 00 19 00

  - кокс та напівкокс з лігніту (бурого вугілля)

  2704 00 30 00

  - інший

  2704 00 90 00

  Вугілля кам’яне; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, виготовлені з кам’яного вугілля:

  2701

  - вугілля кам’яне, пиловидне або непиловидне, але неагломероване:

   

  - - бітумінозне вугілля:

  2701 12

  - - - вугілля для коксування

  2701 12 10 00

  - - - інше

  2701 12 90 00

  Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

  2601

  - руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту:

   

  - - неагломеровані

  2601 110000

  - - агломеровані

  2601 12 00 00

  - випалений пірит

  2601 20 00 00

  ____________________

  * Ліцензії видаються за погодженням з Мінпромполітики”.

   

  _______________________