• In English

 • кабінет міністрів україни

  ПОСТАНОВА

  від 13 травня 2004 р. №630

  Київ

  Про стан виконавської дисципліни
  в органах виконавчої влади та
  заходи щодо її зміцнення

  Кабінет Міністрів України відзначає, що запровадження в практику діяльності Секретаріату вивчення стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади, надання їм методичної допомоги з питань удосконалення системи контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України (далі — акти законодавства) сприяли підвищенню рівня виконавської дисципліни в цих органах.

  За результатами перевірок, проведених в органах виконавчої влади, встановлено, що однією з основних причин невиконання або несвоєчасного виконання актів законодавства є низький рівень організації взаємодії органів виконавчої влади — співвиконавців під час виконання відповідних завдань.

  Крім того, не  повною мірою вирішено питання створення ефективної системи контролю за станом виконавської дисципліни, запровадження оцінки якості виконання покладених на органи виконавчої влади завдань.

  До цього часу не впроваджено новітні інформаційно-аналітичні системи обліку доручень та контролю за їх виконанням.

  Поза увагою залишаються питання поліпшення умов праці державних службовців в апараті органів виконавчої влади, зокрема щодо організації їх робочих місць, належного технічного забезпечення, дотримання умов гігієни та нормування праці.

  Потребують удосконалення програми вивчення у вищих навчальних закладах основ організації контрольної діяльності, а також навчальні програми для підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, які здійснюють контроль за виконанням актів законодавства.

  З метою зміцнення виконавської дисципліни в органах виконавчої влади Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

  проаналізувати стан виконання актів законодавства та вжити невідкладних заходів для усунення недоліків у цій роботі, забезпечити належну взаємодію під час виконання відповідних завдань органів виконавчої влади — співвиконавців;

  вивести структурний підрозділ з контролю апарату центрального органу виконавчої влади із складу інших підрозділів та підпорядкувати його першому заступнику міністра — керівнику апарату міністерства, а в інших центральних органах виконавчої влади — заступнику керівника цього органу відповідно до розподілу обов'язків.

  2. Міністерству юстиції підготувати у двомісячний строк проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевих державних адміністрацій”.

  3. Міністерству праці та соціальної політики, Головному управлінню державної служби:

  підготувати пропозиції щодо організації вивчення інтенсивності праці державних службовців в апараті органів виконавчої влади з метою оптимізації штатної структури, чисельності працівників та диференціації оплати їх праці; розробити і затвердити рекомендації щодо організації праці державних службовців в органах виконавчої влади;

  провести в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерстві аграрної політики, Міністерстві промислової політики обстеження щодо організації праці державних службовців, технічного оснащення робочих місць, дотримання стандартів гігієни та культури праці, створення умов для повноцінного виконання ними функціональних повноважень. Висновки і пропозиції за результатами проведеної роботи подати  Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк.

  4. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції підготувати пропозиції щодо запровадження в практику діяльності органів виконавчої влади проведення моніторингу виконання актів законодавства.

  5. Державному комітетові зв’язку та інформатизації вирішити питання щодо підключення центральних органів виконавчої влади до спеціальної інтегрованої телекомунікаційної мережі і впровадження єдиної системи обліку доручень та контролю за їх виконанням.

  6. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік передбачати в межах граничних обсягів видатків кошти на придбання програмного забезпечення єдиної інформаційно-аналітичної системи “Контроль виконавської дисципліни” і програмного продукту щодо захисту інформації.

  7. Головному контрольно-ревізійному управлінню разом з Міністерством юстиції та іншими заінтересованими органами виконавчої влади внести в установленому порядку проект постанови Кабінету Міністрів України щодо посилення відповідальності керівників органів виконавчої влади за виконання вимог актів законодавства, спрямованих на забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

  8. Головному управлінню державної служби разом з Національною академією державного управління при Президентові України:

  розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розвитку системи контролю за діяльністю органів виконавчої влади, в якій передбачити комплекс заходів з проведення обстежень організації роботи цих органів та їх взаємодії;

  підготувати пропозиції щодо запровадження в практику діяльності органів виконавчої влади проведення обстежень з метою вивчення та оцінки організації їх роботи, взаємодії з іншими органами виконавчої влади;

  подати вищим навчальним закладам, центрам підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, які здійснюють контроль за виконанням актів законодавства, методичну, інформаційну та консультаційну допомогу в удосконаленні програм вивчення основ організації контролю за діяльністю органів виконавчої влади.

  9. Міністрові Кабінету Міністрів України:

  організувати проведення науково-практичної конференції “Дисципліна і контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади”;

  вжити відповідних заходів з метою удосконалення порядку розгляду та опрацювання документів, що подаються до Кабінету Міністрів України, і скорочення кількості документів, що надсилаються до виконання органам виконавчої влади;

  забезпечити підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, які здійснюють контроль за виконанням актів законодавства.

  Премєр-міністр         В. ЯНУКОВИЧ

  Інд.38