• In English

 • кабінет міністрів україни

  ПОСТАНОВА

  від  12 травня 2004 р.  №629

  Київ

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України
  і Урядом Румунії про співробітництво в галузі
  залізничного транспорту

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про співробітництво в галузі залізничного транспорту, підписану в м. Києві 21 жовтня 2003 р. (додається).

           Премєр-міністр         В. ЯНУКОВИЧ

  Інд.21  УГОДА

  між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії

  про співробітництво в галузі залізничного транспорту

   

  Кабінет Міністрів України і Уряд Румунії, надалі – Договірні Сторони,

  ·               ґрунтуючись на принципах рівноправного партнерства і взаємної поваги,

  ·       керуючись взаємним бажанням розвивати спільне співробітництво в галузі залізничного транспорту на взаємовигідних умовах,

  ·               визнаючи виняткову важливість залізничних перевезень пасажирів і вантажів, як у двосторонньому сполученні, так і транзитом до третіх держав,

  ·           бажаючи розвивати пряме залізничне сполучення між обома державами,

  домовились про таке:

   

  Стаття 1

  Загальні положення

   

  1. Договірні Сторони здійснюють співробітництво, надають одна одній необхідну допомогу з метою подальшого розвитку залізничного сполучення між обома державами і вживають необхідних заходів з вдосконалювання міжнародних залізничних перевезень пасажирів і вантажів.

  2. Кожна з Договірних Сторін забезпечує, на основі діючого законодавства в державі кожної з них відповідно до міжнародних регламентацій, необхідні умови для безперешкодного залізничного перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти, для проїзду рухомого складу як між обома державами, так і транзитом по територіях цих держав до третіх держав.

  3. Договірні Сторони погодилися дотримуватись діючого на залізничному транспорті порядку здійснення залізничних перевезень пасажирів і вантажів відповідно до міжнародних угод і конвенцій в галузі залізничного транспорту, учасницями яких є обидві держави.

   

  Стаття 2

  Визначення термінів

   

  Терміни, які використовуються в цій Угоді, мають наступне значення:

  1. "Компетентні органи держав Договірних Сторін":

  з української сторони: Міністерство транспорту України;

  з румунської сторони: Міністерство Транспорту, Будівництва і Туризму Румунії.

  2. "Відповідні органи держав Договірних Сторін" – органи, що відповідно до законодавства своєї держави здійснюють установлені види контролю в пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення.

  3. "Залізниці держав Договірних Сторін":

  з української сторони: Українські залізниці (УЗ), які представляються Державною адміністрацією залізничного транспорту України;

  з румунської сторони: Румунські залізниці (ЧФР), які представляються Національною Компанією Залізниць "ЧФР" А.Т.

  4. "Службовий персонал" персонал Залізниць держав Договірних Сторін, що безпосередньо виконує завдання, які випливають з цієї Угоди.

  5. "Прикордонна станція" найближча до державного кордону залізнична станція на території держави кожної з Договірних Сторін, на якій виконується хоча б одна з наступних операцій: здача і прийом вагонів, вантажів, багажу і вантажобагажу Залізницями держав Договірних Сторін, допускається посадка і висадка пасажирів, завантаження і вивантаження багажу.

  6. "Прикордонний перегін" – залізнична лінія між прикордонними станціями.

   

  Стаття 3

  Прикордонні перегони і прикордонні станції

   

  1. Залізничне сполучення між Україною і Румунією здійснюється через прикордонні станції і прикордонні перегони.

  2. Перетинання державного кордону здійснюється через наступні прикордонні перегони:

  • Вадул-Сірет Вікшань

  • Берлебаш Валя Вишеулуй

  • Тересва Кимпулунг ла Тиса

  • Дякове Халмеу.

  З. По відношенню до перерахованих у пункті 2 цієї статті перегонів прикордонними станціями є:

  з української сторони Вадул-Сірет, Берлебаш, Тересва, Дякове;

  з румунської сторони Вікшань (Дорнешти), Валя Вишеулуй, Кимпулунг ла Тиса, Халмеу.

   4. Залізниці держав Договірних Сторін визначають види перевезень: пасажирів, багажу, вантажобагажу, вантажів (у тому числі комбіновані перевезення), які здійснюються в пунктах пропуску через державний кордон, відкритих для залізничного сполучення.

   

  Стаття 4

  Пропуск поїздів через державний кордон

   

  1. Залізниці держав Договірних Сторін забезпечують безперешкодний пропуск поїздів по прикордонному перегону до прикордонної станції, яка знаходиться на території держави іншої Договірної Сторони.

  2. Як правило, поїзди не можуть зупинятися між прикордонними станціями за винятком випадків непередбачених технічних ситуацій. При цьому повинна бути виключена можливість посадки і висадки людей в/із вагонів.

  3. Час стоянки на прикордонних станціях поїздів, які проходять через державний кордон, визначається необхідністю проведення технічних і комерційних операцій, а також прикордонного, митного й інших, установлених законодавством держави кожної з Договірних Сторін, видів контролю.

  4. Рух українських транзитних поїздів по ділянці залізниць Румунії (державний кордон – Валя Вишеулуй – Сигетул Мармациєй – Кимпулунг ла Тиса державний кордон) визначається Угодою між Залізницями держав Договірних Сторін.

  5. Договірні Сторони вживають всіх необхідних заходів для скорочення простою поїздів на прикордонних станціях.

   

  Стаття 5

  Перевантаження вантажів і перестановка вагонів

   

  1. Перевантаження вантажів і перестановка вагонів з колії шириною 1520 мм на колію шириною 1435 мм і навпаки здійснюється на територіях держав обох Договірних Сторін відповідно до діючих міжнародних норм і правил.

  2. Місця здійснення перевантаження вантажів та перестановки вантажних і пасажирських вагонів визначаються Залізницями держав Договірних Сторін.

   

  Стаття 6

  Заходи з усунення перешкод для здійснення

  залізничного сполучення

   

  1. Залізниці держав Договірних Сторін забезпечують невідкладне інформування одна одної про виникнення перешкод для здійснення залізничного сполучення між державами Договірних Сторін, а також про усунення цих перешкод.

  2. Перешкоди в здійсненні залізничного сполучення, що виникли на прикордонній станції або прикордонному перегоні, усуваються залізницею тієї держави, на території якої вони виникли.

  3. Залізниці держав Договірних Сторін за взаємною згодою надають одна одній допомогу в усуненні надзвичайних і непередбачених перешкод шляхом надання в їхнє розпорядження спеціальних транспортних засобів, устаткування, матеріалів та службового персоналу.

  4. Службові засоби транспорту, спеціальний рухомий склад, устаткування та необхідні інструменти, запасні частини і матеріали, призначені для ремонтно-експлуатаційних потреб або усунення перешкод на прикордонному перегоні для прикордонного залізничного сполучення підлягають контролю, встановленому законодавством держави кожної з Договірних Сторін. Ці засоби пропускаються через державний кордон без дозволу на ввіз або вивіз, а також без стягнення мита та інших зборів за умови зворотного вивозу (ввозу) службового транспортного засобу, рухомого складу, устаткування і необхідних інструментів, а також матеріалів і запасних частин, не використаних за призначенням.

   

  Стаття 7

  Регулювання технічних і експлуатаційних питань,

  платежів і розрахунків

   

  1. Технічні, експлуатаційні та інші питання, що випливають із застосування цієї Угоди, регулюються угодами між Залізницями держав Договірних Сторін.

  2. Платежі та розрахунки за виконані перевезення і надані послуги, компенсація за заподіяну матеріальну шкоду здійснюються відповідно до угод, укладених між Залізницями держав Договірних Сторін.

   

  Стаття 8

  Виконання службових завдань на території іншої держави

   

  1. Залізниці держав Договірних Сторін за взаємним погодженням направляють на територію держави кожної з Договірних Сторін службовий персонал для виконання завдань, що випливають з цієї Угоди і несуть відповідальність за роботу свого службового персоналу під час його перебування на території держави іншої Договірної Сторони, здійснюють контроль за його діяльністю.

  2. Службовий персонал Залізниць держави кожної з Договірних Сторін:

  а) виконує свої службові обов'язки на території держави іншої Договірної Сторони відповідно до міжнародних норм і правил, угод між Залізницями держав Договірних Сторін і діючих службових інструкцій;

  б) під час в'їзду, виїзді і перебуванні на території держави іншої Договірної Сторони зобов'язаний дотримуватись чинного законодавства і правил цієї держави;

  в) під час перебування на території держави іншої Договірної Сторони має право носити формений одяг і знаки відзнаки своєї держави;

  г) під час направлення для виконання службових завдань на прикордонну станцію держави іншої Договірної Сторони користується правом безкоштовного проїзду в поїздах, які курсують між прикордонними станціями.

  3. За взаємним погодженням Залізниці держав Договірних Сторін виділяють одна одній на прикордонних станціях необхідні приміщення для роботи і відпочинку службового персоналу і визначають порядок взаємних розрахунків за користування ними.

  4. Службовий персонал під час виконання службових обов'язків користується українською і румунською мовами або мовою, прийнятою у міжнародному спілкуванні, за погодженням між Залізницями держав Договірних Сторін.

  Кожна із Залізниць держав Договірних Сторін прагне до того, щоб службовий персонал, який виконує свої обов'язки на території держави іншої Договірної Сторони, знав державну мову цієї держави.

  5. Договірні Сторони вживають необхідних заходів для надання безкоштовної першої медичної допомоги службовому персоналу Залізниць держави однієї з Договірних Сторін, що тимчасово знаходиться на території держави іншої Договірної Сторони і виконує службові обов'язки.

   

  Стаття 9

  Перетин державного кордону службовим персоналом

  Залізниць держав Договірних Сторін

   

  Перетин службовим персоналом Залізниць держав Договірних Сторін державного кордону для виконання завдань, що випливають з цієї Угоди, здійснюється за дійсними документами на право перетину державного кордону, які визнані обома Договірними Сторонами, з доданням іменних списків.

  Договірні Сторони за взаємним погодженням можуть вносити зміни або доповнення в порядок перетину державного кордону.

   

  Стаття 10

  Службовий зв'язок

   

  Залізниці держав Договірних Сторін забезпечують на основі взаємності телеграфний, телефонний та інші види зв'язку між керівними центрами залізничного сполучення і прикордонними станціями держав обох Договірних Сторін.

   

  Стаття 11

  Передача поштових відправлень

   

  Передача через державний кордон поштових відправлень здійснюється відповідно до Статуту, Конвенції та угод Всесвітнього Поштового Союзу, а також договорів, укладених відповідними поштовими органами держав Договірних Сторін.

   

  Стаття 12

  Відповідальність за завдану шкоду

   

  1. Під час визначення матеріальної відповідальності, пов'язаної із завданням шкоди здоров'ю, майну громадян, службового персоналу і вантажовласників внаслідок нещасних випадків, аварій або катастроф, які відбулися під час перевізного процесу, Договірні Сторони керуються такими принципами:

  а) шкода, завдана здоров'ю або майну службового персоналу Залізниць держави однієї Договірної Сторони в результаті нещасного випадку або аварії під час виконання ним службових обов'язків на території держави іншої Договірної Сторони, відшкодовує за законами своєї держави та Залізниця у штаті якої перебуває потерпілий;

  б) відповідальність за шкоду, завдану здоров'ю або майну службового персоналу Залізниць держави однієї Договірної Сторони в результаті нещасного випадку або аварії, які відбулися з ними на території держави іншої Договірної Сторони не під час виконання ними службових обов'язків, несе за законами своєї держави Залізниця держави тієї Договірної Сторони, на території держави якої стався нещасний випадок або аварія;

  в) відповідальність за шкоду, завдану третім особам або їхньому майну в результаті нещасного випадку або аварії, які відбулися під час перевізного процесу, несе за законами своєї держави Залізниця держави тієї Договірної Сторони, на території держави якої стався нещасний випадок або аварія, якщо не встановлено, що шкода виникла внаслідок обставин непереборної сили або умислу потерпілого.

  2. Відповідальність за договорами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і вантажів визначається міжнародними угодами, що є обов'язковими для Залізниць держав Договірних Сторін.

  3. Взаємна матеріальна відповідальність Залізниць держав Договірних Сторін визначається такими принципами:

  а) Залізниця держави однієї Договірної Сторони несе відповідальність перед Залізницею держави іншої Договірної Сторони за шкоду, заподіяний з вини свого службового персоналу, несправного утримання або хибного використання залізничних споруд, пристроїв та інших технічних засобів, порушень встановлених регламентів і правил перевізного процесу;

  б) Залізниця держави кожної з Договірних Сторін несе відповідальність пропорційно ступеню своєї провини у заподіянні шкоди, встановленої відповідно до норм і положень міжнародних угод, учасницями яких є Залізниці держав Договірних Сторін. У випадках, коли неможливо визначити винного, Залізниці держав обох Договірних Сторін несуть відповідальність у рівних частках;

  в) Залізниця держави кожної з Договірних Сторін, яка притягнута до прямого відшкодування шкоди, має право зустрічного позову до Залізниці держави іншої Договірної Сторони, службовий персонал якої через невиконання своїх прямих службових обов'язків причетний до дій, які відбулися, і визнаний винним;

  г) Шкода, яка виникла внаслідок обставин непереборної сили, не підлягає відшкодуванню при наданні відповідного документального підтвердження.

  Стаття 13

  Вирішення суперечностей

   

  Для розгляду та вирішення питань, пов'язаних з виконанням і тлумаченням цієї Угоди, Договірні Сторони створюють Змішану комісію по прикордонному залізничному сполученню, яка складається з представників Компетентних органів і Залізниць держав Договірних Сторін, а при необхідності - представників інших відповідних органів держав Договірних Сторін.

  Порядок роботи Змішаної комісії визначається прийнятим на першому засіданні положенням.

  При виникненні суперечливих питань у зв'язку із застосуванням цієї Угоди, вони вирішуються шляхом переговорів у Змішаній комісії. У разі, коли згоди не досягнуто, спори вирішуються іншими прийнятними для Договірних Сторін способами, у тому числі дипломатичним шляхом.

  Стаття 14

  Порядок внесення змін і доповнень

   

  До цієї Угоди можуть вноситися зміни і доповнення, які оформляються додатковими протоколами і після підписання або погодження Договірними Сторонами стають невід'ємною частиною цієї Угоди і набувають чинності в порядку, передбаченому в статті 15 цієї Угоди.

  Стаття 15

  Набуття Угодою чинності

   

  Ця Угода набуває чинності через 30 (тридцять) днів після одержання по дипломатичних каналах останнього письмового повідомлення, в якому Договірні Сторони повідомляють одна одну про виконання всіх процедур, необхідних набуття нею чинності відповідно до чинного законодавства держави кожної з Договірних Сторін.

  Стаття 16

  Дія Угоди

   

  1. Ця Угода укладена на невизначений термін.

  2. Ця Угода в будь-який час може бути денонсована кожною з Договірних Сторін. Угода втрачає чинність після закінчення шести місяців з дня одержання письмового повідомлення про це однією Договірною Стороною, направленого дипломатичним шляхом іншою Договірною Стороною.

  3. До всіх зобов'язань за договорами, які виникли на основі цієї Угоди і які не виконані до припинення її дії, до остаточного їхнього виконання будуть застосовуватися положення цієї Угоди.

  На посвідчення чого нижчепідписані, уповноважені для цієї мети Кабінетом Міністрів України - з української сторони і Урядом Румунії - з румунської сторони підписали цю Угоду.

   

  Вчинено в м.__________"___"_________200_ року в двох оригінальних примірниках, кожний українською, румунською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні або застосуванні цієї Угоди переважну силу матиме текст російською мовою.

  За Кабінет Міністрів

  України

  За Уряд Румунії