• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 травня 2004 р. № 626

  ПОРЯДОК
  постачання питної води у місця компактного проживання
   депортованих кримських татар та осіб інших національностей
  в Автономній Республіці Крим


  1. Підставою для постачання питної води у місця компактного проживання депортованих кримських татар та осіб інших національностей
  (далі — депортовані особи) в Автономній Республіці Крим є акти обстеження цих місць, що підтверджують відсутність водопостачання, які складаються комісіями, утвореними Радою міністрів Автономної Республіки Крим. На підставі зазначених актів формується реєстр місць компактного проживання депортованих осіб, на території яких відсутнє водопостачання (далі — реєстр).

  2. Виходячи з чисельності населення у місцях компактного проживання депортованих осіб і нормативів постачання питної води визначається необхідний обсяг підвізної питної води до кожного місця компактного проживання, включеного до реєстру.

  3. Виконавці робіт та надавачі послуг з постачання питної води визначаються відповідно до законодавства.

  4. У разі забезпечення місць компактного проживання депортованих осіб централізованим водопостачанням Рада міністрів Автономної Республіки Крим у тижневий строк інформує про це Держкомнацміграції та вносить відповідні зміни до реєстру.

   

  _____________________