• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 травня 2004 р.  № 612

  Програма

  розбудови туристичної інфраструктури за
  напрямками національної мережі міжнародних
  транспортних коридорів та основних транспортних
  магістралей у 2004 — 2010 роках


  Загальні положення

  Національна мережа міжнародних транспортних коридорів як складова частина системи транс’європейських коридорів надає можливість українським об’єктам туристичних відвідувань приєднатися до загальноєвропейської мережі туристичних маршрутів, що створює умови для комплексної розбудови туристичної інфраструктури. Наявність розвинутої туристичної інфраструктури забезпечує ефективне функціонування цієї мережі, сприяє повноцінному використанню туристичного потенціалу.

  Діяльність з розбудови туристичної інфраструктури, залучення туристів та підтримання туристичної привабливості України слід вважати одним з ключових чинників при розгляді питань економічної ефективності функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів, що позитивно вплине на економічні показники Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні і Комплексної програми утвердження України як транзитної держави у 2002 — 2010 роках.

  Створення та належне використання розвинутої туристичної інфраструктури сприятиме збільшенню обсягів туристичних послуг і товарів, залученню додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів, позитивним змінам у структурі зайнятості населення.

  Мета Програми

  Метою Програми є розбудова туристичної інфраструктури, що дасть змогу забезпечити комфортність, ритмічність та безпеку при пересуванні за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей, зростання туристичної привабливості держави, стимулювати розвиток усіх видів туризму та ефективне використання туристичного і рекреаційного потенціалу.

   

   

   

  Основні завдання Програми

  У межах Програми передбачається забезпечити:

  надання всіх необхідних туристичних послуг з дотриманням високих стандартів якості, оперативності та безпеки;

  визначення туристичних маршрутів, послідовності їх облаштування на підставі тенденцій розвитку туризму і прогнозних оцінок туристичних потоків у країні та регіонах, а також перспективних об’єктів туристичних відвідувань;

  організацію зручних транспортних стиків, упорядкування існуючих та створення нових туристичних маршрутів, у тому числі із забезпеченням комбінованого транспортного сполучення;

  удосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму та гармонізацію її з міжнародними вимогами;

  установлення об’єктам туристичної інфраструктури категорій якості та рівня обслуговування, розроблення державних стандартів щодо облаштування туристичних маршрутів і об’єктів туристичних відвідувань;

  розроблення комплексної схеми розташування туристичних маршрутів, об’єктів туристичних відвідувань і туристичної інфраструктури, а також типових проектів об’єктів туристичної інфраструктури;

  проведення інвентаризації об’єктів туристичних відвідувань і туристичної інфраструктури щодо відповідності державним стандартам та комплексній схемі розташування туристичних маршрутів, об'єктів туристичних відвідувань і туристичної інфраструктури;

  розроблення планів реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів туристичної інфраструктури (у тому числі з урахуванням необхідності пристосування для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями);

  створення безпечних умов для відвідування країни, об’єктів туристичної інфраструктури, ритмічного пересування туристичними маршрутами;

  особисту безпеку туристів, надання їм оперативної медичної, технічної та правової допомоги, збереження їх майна;

  створення систем інформаційного та довідкового обслуговування туристів і суб’єктів туристичної індустрії;

  впровадження наземної і повітряної аварійно-рятувальної служб, відповідних систем забезпечення підтримки постраждалих під час подорожі та транспортування потерпілих;

  здійснення комплексу заходів щодо стимулювання залучення іноземних та вітчизняних туристів;

  розширення міжнародного співробітництва у сфері туризму з метою подальшого збільшення кількості відвідувань та країн, з яких залучаються туристи;

  здійснення заходів з реалізації інвестиційних проектів щодо подальшої розбудови туристичної інфраструктури.

  Механізм виконання та фінансове забезпечення Програми

  Держтурадміністрація за участю інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щороку розробляє план дій щодо виконання передбачених Програмою заходів.

  Держтурадміністрація здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань виконання Програми.

  Видатки, пов’язані з виконанням Програми, провадяться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для Держтурадміністрації та інших центральних органів виконавчої влади, а також інших джерел.

  Прогнозовані результати виконання Програми

  Виконання Програми дасть змогу:

  ефективно використати наявні туристичні та рекреаційні ресурси;

  стимулювати розвиток сучасної туристичної інфраструктури, впорядкувати і модернізувати її об’єкти;

  підвищити економічну ефективність функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів;

  значно збільшити обсяг туристичних послуг і товарів;

  підвищити транспортну доступність та інвестиційну привабливість України, в тому числі регіонів, для яких розбудова туристичної інфраструктури є єдиним шляхом розв’язання соціально-економічних проблем;

  зменшити техногенний вплив функціонування транспортних коридорів на навколишнє природне середовище;

  стимулювати розвиток страхового та фінансового ринків;

  підвищити рівень безпеки дорожнього руху та мінімізувати наслідки дорожньо-транспортних пригод;

  створити значну кількість робочих місць у невиробничій сфері, що сприятиме позитивним змінам у структурі зайнятості населення;

  підвищити якість обслуговування та розширити спектр туристичних послуг і товарів;

  створити сприятливі умови для задоволення потреб населення України та іноземних туристів в активному відпочинку, зміцненні здоров’я, для залучення до культурних цінностей, розширення географії українського туризму, різноманітності туристичних маршрутів, зміцнення матеріально-технічної бази туризму.

  Заходи з виконання Програми

  Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

  1. Проведення аналізу законодавства у сфері туризму, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

  Держтурадміністрація, Мінтранс.

  Постійно.

  2. Участь у підготовці проектів міжнародних договорів про співробітництво з іншими країнами, спрямованих на подальший розвиток туризму.

  Держтурадміністрація, МЗС, Мінтранс, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  3. Проведення досліджень щодо щільності туристичного руху, потоків туристів, туристичних маршрутів і попиту на послуги міжнародного та внутрішнього туризму; визначення автомобільних туристичних маршрутів; впровадження інформаційно-аналітичної системи прогнозування туристичних потоків.

  Держтурадміністрація, МВС, Мінтранс, Укравтодор, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2007 роки.

  4. Визначення транспортних коридорів, основних транспортних магістралей, туристичних маршрутів, які є пріоритетними для розвитку та розбудови туристичної інфраструктури.

  Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінтранс, МВС, Укравтодор.

  2004 — 2007 роки.

   

  5. Розроблення:

  нормативних вимог до об’єктів туристичних відвідувань, туристичної інфраструктури, туристичних маршрутів та їх облаштування.

  Держтурадміністрація, Мінтранс, Мін’юст, МВС.

  2004 — 2006 роки;

  нормативно-правової бази з питань функціонування системи стандартизації та сертифікації товарів, робіт і послуг у сфері туристичної діяльності, встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури.

  Держтурадміністрація, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держспоживстандарт.

  2004 — 2007 роки;

  комплексної схеми розташування туристичних маршрутів, об’єктів туристичних відвідувань і туристичної інфраструктури.

  Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінтранс, МВС, Держбуд.

  2004 — 2007 роки;

  типових проектів об’єктів туристичної інфраструктури.

  Держтурадміністрація, Мінтранс, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2007 роки;

  пропозицій щодо реконструкції об’єктів туристичної інфраструктури, відведення земельних ділянок під будівництво нових об’єктів за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей.

  Держтурадміністрація, Держкомзем, Мінтранс, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2006 роки;

  пропозицій щодо будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних шляхів з метою забезпечення транспортного сполучення з об’єктами туристичних відвідувань, створення туристичних маршрутів.

  Держтурадміністрація, Мінтранс, МВС, Укравтодор, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2005 роки;

   

   

  пропозицій щодо впровадження спеціального інвестиційного режиму для будівництва об’єктів туристичної інфраструктури.

  Держтурадміністрація, Мінекономіки, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2006 роки;

  заходів щодо створення мережі спеціалізованих об’єктів туристичної інфраструктури, розташованих поблизу національної мережі міжнародних транспортних коридорів, основних транспортних магістралей та туристичних маршрутів.

  Держтурадміністрація, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2010 роки.

  6. Створення:

  інформаційно-довідкового центру для обслуговування туристів.

  Держтурадміністрація.

  2004 — 2005 роки;

  спеціалізованої бази даних з планами туристичних маршрутів, об’єктів туристичних відвідувань та туристичної інфраструктури.

  Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2006 роки;

  інформаційного банку даних інвестиційних проектів та реєстру об’єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей.

  Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2010 роки;

   інформаційних туристичних центрів та пунктів за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей.

  Держтурадміністрація.

  2006 — 2010 роки.

   

  7. Проведення:

  інвентаризації об’єктів туристичної інфраструктури, облаштування туристичних маршрутів відповідними дорожніми знаками.

  Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

   2004 — 2005 роки;

  реконструкції та будівництва об'єктів туристичної інфраструктури.

  Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2006 — 2010 роки;

  робіт з благоустрою існуючих та облаштування нових місць короткочасного відпочинку автотуристів.

   Мінтранс, МВС, Укравтодор, Держкомлісгосп, Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

   2004 — 2007 роки.

  8. Удосконалення порядку прикордонного і митного контролю туристів та їх транспортних засобів.

  Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2006 роки.

  9. Проведення семінарів, конференцій з метою залучення інвестицій для будівництва об’єктів туристичної інфраструктури.

  Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

   

   

   

   

   

  10. Здійснення заходів щодо розширення спектра послуг для туристів, що подорожують за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей.

  Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  11. Створення та забезпечення функціонування на автомобільних шляхах системи надання оперативної технічної та інших видів допомоги, доступу туристів до засобів зв’язку з метою виклику допомоги.

  Держтурадміністрація, Держкомзв’язку, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2010 роки.

   12. Сприяння підготовці інвестиційних проектів реконструкції та будівництва об’єктів туристичної інфраструктури.

  Держтурадміністрація, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  13. Забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху на туристичних маршрутах.

  МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держтурадміністрація.

  Постійно.

  14. Розроблення та впровадження системи дорожніх знаків, що інформуватимуть про туристичні маршрути, об’єкти туристичного відвідування та туристичної інфраструктури.

  Держтурадміністрація, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2004 — 2007 роки.

   

   

   

   

  15. Розроблення та видання карт, схем, довідників, буклетів для автотуристів.

  Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  16. Запровадження громадського контролю та налагодження співпраці з громадськими організаціями у сфері туризму.

  Держтурадміністрація.

  2004 — 2007 роки.

   

   

   

  ________________________