• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 травня 2004 р.  № 606

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про надання митним
  органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової
  доставки товарів до митниць призначення


  1. Абзац шостий пункту 2 виключити.

  2. У пункті 7:

  1) абзац другий викласти у такій редакції:

  “гарантія банку”;

  2) останній абзац замінити абзацами такого змісту:

  “Гарантії банків надаються безпосередньо митним органам або можуть застосовуватися як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками.

  Фінансові гарантії у формі договору страхування фінансової відповідальності перевізника застосовуються як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками.

  Фінансове забезпечення наданих незалежним фінансовим посередником гарантій провадиться шляхом укладення із страховиком договору страхування фінансової відповідальності перевізника перед митним органом щодо обов’язкової своєчасної доставки товару до митниці призначення або шляхом отримання від перевізника застави у розмірі митного боргу чи отримання гарантії банку на суму митного боргу”.

  3. В абзаці другому пункту 11 слова “гарантійного листа” замінити словами “гарантії банку”.

   

  _____________________