• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 29 квітня 2004 р.  №553

   

  ПОРЯДОК
  забезпечення представництва України під час розгляду
  справ у Європейському суді з прав людини

   

  1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини
  (далі — Суд) за поданими проти України заявами окремих осіб або груп осіб, неурядових організацій, заявами громадян України та юридичних
  осіб — резидентів, поданими проти інших держав — учасниць Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі — Конвенція), а також під час розгляду міждержавних справ відповідно до статті 33 зазначеної Конвенції.

  2. Відповідальним за забезпечення представництва України у Суді є Мін’юст в особі уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі — уповноважений).

  3. Уповноважений розробляє у п’ятиденний строк з дня отримання матеріалів справи для подання зауважень щодо прийнятності та суті заяви, яка перебуває на розгляді у Суді, план організаційно-правових заходів щодо забезпечення захисту інтересів України у Суді.

  4. Відповідно до плану організаційно-правових заходів уповноважений дає регіональним відділенням Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини доручення щодо збирання необхідних документів та інформації, надсилає до органів виконавчої влади запити або доручення, які підлягають обов’язковому виконанню в десятиденний строк з дня їх отримання.

  5. На підставі отриманих даних уповноважений готує зауваження щодо прийнятності по суті заяви і надсилає їх до Суду в установлені ним строки. У разі прийняття Судом рішення про проведення усних слухань уповноважений вносить до Кабінету Міністрів України погоджені з МЗС пропозиції щодо складу делегації, яка представлятиме Україну на слуханнях у Суді, і несе відповідальність за формування її позиції.

  6. З метою підготовки пропозицій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із забезпеченням представництва України в Суді, уповноваженим утворюється у разі потреби міжвідомча робоча група, до складу якої включаються представники відповідних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

  У разі коли обставини справи дають підстави прогнозувати констатацію Судом порушення Україною положень Конвенції або свідчать про можливість звернення до Суду з аналогічними скаргами, міжвідомча робоча група розробляє заходи, які необхідно вжити для запобігання відповідним порушенням, і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

  7. У разі коли обставини справи дають підстави для висновку про необхідність внесення до нормативно-правових актів змін з метою запобігання порушенню прав, гарантованих Конвенцією, Мін’юст до винесення Судом рішення про порушення Конвенції розробляє в установленому порядку відповідний проект нормативно-правового акта та вносить його на розгляд Кабінету Міністрів України.

  8. У разі коли обставини справи та попередня прецедентна практика Суду дають підстави прогнозувати констатацію Судом порушення положень Конвенції, уповноважений вживає заходів для дружнього врегулювання спору із заявником. Міжвідомча робоча група (у разі її утворення) приймає рішення про укладення угоди про дружнє врегулювання спору у порядку, передбаченому законодавством України.

  Угода між уповноваженим і заявником про досягнення дружнього врегулювання спору надсилається до Суду. Після затвердження Судом рішення про врегулювання спору Мін’юст дає органу Державного казначейства доручення на здійснення у межах відповідних асигнувань на забезпечення представництва України в Суді платежу за угодою на користь заявника.

  Якщо вимоги заявника стосуються інших способів відновлення порушеного права, крім виплати коштів, яку може бути здійснено заінтересованими органами виконавчої влади, підприємствами, установами чи організаціями, укладається відповідна угода про дружнє врегулювання спору, яка підписується заявником, керівником органу виконавчої влади, підприємства, установи чи організації та уповноваженим.

  9. У разі надходження із Суду повідомлення про те, що ним розглядається заява громадянина України або юридичної особи — резидента, подана проти іншої держави — учасниці Конвенції, та пропозиції про вступ у провадження у справі як третьої сторони уповноважений приймає за погодженням з МЗС рішення про доцільність такого вступу.

   

   

  ___________________________