• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 29 квітня 2004 р. №276-р

  Київ

  Про затвердження плану дій на 2004 рік
  щодо виконання Державної програми зайнятості
  населення на 2001 — 2004 роки

  1. Затвердити план дій на 2004 рік щодо виконання Державної програми зайнятості населення на 2001 — 2004 роки (далі — план дій), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити:

  виконання завдань і заходів, передбачених планом дій;

  інформування про стан виконання плану дій у порядку і строки, визначені пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1139 “Про заходи організації виконання актів законодавства з питань зайнятості населення”.

  3. Мінпраці:

  здійснювати координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням виконання завдань і заходів, передбачених планом дій;

  забезпечити разом з місцевими органами виконавчої влади щоквартальне звітування про стан виконання в регіонах з найвищим рівнем безробіття завдань і заходів, передбачених планом дій, на засіданні Урядового комітету соціального, науково-технічного та гуманітарного розвитку.

  4. Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Мін’юсту за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади розробити і до
  10 травня 2004 р. подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України “Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2005 — 2008 роки”.

            Прем’єр-міністр України       В. ЯНУКОВИЧ