• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 листопада 1999 р. № 2166
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України


  â³ä 29 квітня 2004 ð.  ¹ 538)

   

  КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

  забезпечення житлом військовослужбовців, осіб
  рядового і начальницького складу органів внутрішніх
  справ, кримінально-виконавчої системи, службових
  осіб митних органів та членів їх сімей


   

  Ця Програма розроблена з метою розв’язання проблеми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей (далі — військовослужбовці та службові особи).

  Загальні положення

  Державними замовниками і виконавцями Програми є Міноборони, МВС, МНС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Управління державної охорони, НКАУ, Головне управління внутрішніх військ МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, Держмитслужба (далі — державні замовники).

  Програма ґрунтується на прогнозних розрахунках, в основу яких покладено статистичні дані щодо чисельності військовослужбовців та службових осіб, які перебувають на квартирному обліку, потреби в загальній площі житла, а також обсягів бюджетних коштів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

  Основні показники Програми

  За розрахункову площу однієї квартири береться 62,5 кв. метра на підставі звітних даних державних замовників про кількість отриманої загальної площі житла (квартир) у 1999 — 2002 роках, за середню розрахункову вартість 1 кв. метра загальної площі житла — надану Держбудом опосередковану реґіональну вартість спорудження 1 кв. метра житла станом на 1 січня 2003 року.

  Виконання Програми в 1999 — 2002 роках

  Протягом 1999 — 2002 років державними замовниками відповідно до відомчих житлових програм (з урахуванням виконання показників Програми  в 1999 році) побудовано за власними планами та придбано на умовах пайової участі 2130,49 тис. кв. метрів загальної площі житла, що дало змогу поліпшити житлові умови 34739 сімей військовослужбовців та службових осіб. При цьому середньостатистична площа однієї квартири фактично становила 62,47 кв. метра, а середньорічна вартість 1 кв. метра загальної площі житла у зазначеному періоді за звітними даними замовників — 1220 гривень.

  На будівництво (придбання) цього житла за рахунок асигнувань державних замовників та інвестицій згідно з абзацами другим і третім пункту 22.3 статті 22 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” було залучено у цілому 2642993 з 2035439 тис. гривень з розрахунку опосередкованої регіональної вартості 1 кв. метра загальної площі житла в 1998 році — 735 гривень. У той же час статистична середньорегіональна вартість 1 кв. метра загальної площі житла за даними Держбуду в 1999, 2000, 2001 та 2002 роках становила відповідно 906, 1014, 1300 та 1424 гривні.

  Передбачені Програмою джерела фінансування, такі як пільгове та іпотечне кредитування, кошти інноваційного фонду, страхових резервів, від продажу металобрухту та іншого майна, не залучалися до реалізації заходів Програми через відсутність в 1999 — 2003 роках відповідної нормативно-правової бази.

  За звітними даними державних замовників станом на 1 січня 2003 р. на квартирному обліку перебуває 93200 військовослужбовців та інших службових осіб, з яких 46130 осіб (50 відсотків) перебувають на квартирному обліку строком до 5 років, 28919 осіб (31 відсоток) — від 5 до 10 років і 18151 особа (19 відсотків) — більше ніж 10 років.

  Мета та основні завдання

  Метою Програми є забезпечення житлом військовослужбовців та інших службових осіб і вдосконалення механізмів його будівництва (придбання) за рахунок визначених у Програмі джерел фінансування.

  Основними завданнями Програми є:

  реалізація державної політики, спрямованої на розв’язання житлової проблеми у Збройних Силах, інших військових формуваннях, органах внутрішніх справ, кримінально-виконавчій системі та митній службі;

  удосконалення порядку надання житла військовослужбовцям та службовим особам з урахуванням вислуги років за рахунок коштів державного бюджету, а також створення фонду службового житла;

  застосування фінансово-кредитних механізмів державного довгострокового пільгового та іпотечного кредитування, залучення додаткових джерел фінансування, використання потенційних можливостей вторинного ринку житла з метою здешевлення його вартості та збільшення за рахунок цього кількості отриманих квартир;

  забезпечення в 2003 — 2010 роках будівництва (придбання) житла загальною площею 4676,44 тис. кв. метрів (близько 74,8 тис. квартир) згідно з додатком 1, для чого необхідно залучити 6593250 тис. гривень із джерел, зазначених у додатку 2 до Програми.

  Фінансове та нормативно-правове забезпечення

  Для фінансового забезпечення Програми передбачено залучення видатків державного бюджету, частини субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240 “Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей”, а також коштів підприємств (організацій), що належать до сфери управління відповідних державних замовників, місцевих бюджетів, інших джерел, які можуть бути спрямовані на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та службових осіб, а з 2005 року — коштів від впровадження механізмів державного пільгового довгострокового та іпотечного кредитування військовослужбовців, випуску житлових сертифікатів (облігацій), цінних паперів тощо (додатки 2 — 12).

  Фінансове забезпечення Програми за рахунок видатків державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, а також частини субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється відповідно до  законодавства.

  Обсяги видатків можуть уточнюватися під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік в межах загальної суми таких видатків, передбачених показниками Програми, але без її зменшення у цілому.

  Кошти за визначеними джерелами фінансування повинні спрямовуватися, насамперед, на добудову незавершених об’єктів житла і комунального призначення, інженерних мереж та споруд.

  Державні замовники під час укладення договорів на будівництво або придбання житла за рахунок коштів державного бюджету повинні дотримуватися законодавства щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

  З метою вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

  вжити заходів до створення фонду службового житла у військових формуваннях, органах внутрішніх справ, кримінально-виконавчій системі та митній службі з визначенням правових засад його використання.

  Міноборони, МВС, МНС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, НКАУ, Управління державної охорони, Державний департамент з питань виконання покарань, Держмитслужба, Держжитлокомунгосп, Мін’юст.

  Щороку;

  підготувати проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо розроблення механізмів залучення державних пільгових довгострокових та іпотечних кредитів, страхових резервів та кредитних ресурсів комерційних банків для будівництва (придбання) житла військовослужбовцям та службовим особам.

  Мінфін, Мінекономіки, Міноборони, МВС, МНС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, НКАУ, Управління державної охорони, Державний департамент з питань виконання покарань, Держмитслужба, Держбуд, Мін’юст, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг разом з Національним банком.

  Протягом 2004 року;

  розробити механізми випуску житлових сертифікатів (облігацій) та формування їх ринку для розв’язання проблеми забезпечення житлом військовослужбовців та службових осіб, які мають вислугу 25 і більше років, і у разі потреби внести до Кабінету Міністрів України проекти відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Міноборони, МВС, МНС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, НКАУ, Управління державної охорони, Державний департамент з питань виконання покарань, Держмитслужба, Держбуд.

  Червень 2004 р.;

  здійснити перевірку ведення квартирного обліку військовослужбовців та службових осіб станом на 1 січня 2004 р. і привести його у відповідність із законодавством.

  Міноборони, СБУ, Адміністрація Держприкор-донслужби, НКАУ, Управління державної охорони, МНС, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, Держмитслужба.

  Травень 2004 р.

  Очікувані результати виконання Програми

  Виконання завдань Програми дасть можливість:

  здійснити будівництво (придбання) житла загальною площею близько 4676,44 тис. кв. метрів;

  розв’язати житлову проблему майже 80 відсотків військовослужбовців та службових осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2003 року;

  створити фонд службового житла;

  удосконалити механізм надання військовослужбовцям та службовим особам житла за рахунок коштів державного бюджету, а також шляхом використання пільгових довгострокових та іпотечних кредитів з погашенням їх за рахунок держави відповідно до законодавства;

  завершити будівництво житлових будинків, загальні витрати на будівництво яких становлять понад 1 млрд. гривень, що дасть можливість отримати у таких будинках близько 12 тис. квартир;

  зняти соціально-психологічну напруженість серед військовослужбовців та службових осіб військових формувань, органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та митної служби;

  сприяти нагромадженню частки основного капіталу у валовому внутрішньому продукті, підтримати стабільність роботи підприємств (організацій) будівельного комплексу і запобігти їх банкрутству, зберегти робочі місця у будівельній та промисловій галузі.

      

  Додаток 1
  до Програми

  ПОТРЕБА

  в загальній площі житла та обсяги  фінансування
  на період 2003 – 2010 років

  Регіони

  (області)

  Усього

  Міноборони

  МВС

  Головне управління внутрішніх військ  МВС

  Адміністрація Держприкор-

  донслужби

  СБУ

  МНС

  НКАУ

  Управління

  державної охорони

   

  Державний департамент з питань виконання

  покарань

  Держ-митслужба

  Автономна Республіка Крим

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  303,36

  134,6

  90,18

  9,11

  13,36

  9,73

  -

  18,7

  16,69

  3,41

  7,58

  тис. гривень

  419918

  186420

  124900

  12620

  18500

  13186

  -

  25900

  23135

  4757

  10500

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Області :

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  140,36

  76,44

  28,19

  4,16

  11,54

  1,65

  3,12

  -

  -

  13,02

  2,24

  тис. гривень

  190178

  103580

  38200

  5640

  15640

  2207

  4230

  -

  -

  17641

  3040

  Волинська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  126,04

  70,26

  32,31

  0,66

  14,15

  -

  0,54

  -

  -

  6,39

  1,73

  тис. гривень

  173656

  96820

  44520

  910

  19500

  -

  740

  -

  -

  8786

  2380

  Дніпропетровська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  276,68

  138,86

  107,58

  7,67

  -

  -

  1,66

  -

  -

  19,05

  1,86

  тис. гривень

  411974

  206760

  160190

  11420

  -

  -

  2470

  -

  -

  28364

  2770

  Донецька

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  140

  24

  77,56

  6,05

  7,64

  -

  4,04

  -

  -

  17,53

  3,18

  тис. гривень

  207907

  35640

  115180

  8980

  11350

  -

  6000

  -

  -

  26035

  4722

  Житомирська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  218,14

  157,8

  30,27

  0,44

  2,19

  7,47

  0,19

  -

  -

  17,98

  1,8

  тис. гривень

   

   

  285991

  207030

  39710

  580

  2870

  9587

  250

  -

  -

  23604

  2360

  Закарпатська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  94,36

  45,28

  7,19

  -

  26,79

  7

  4

  -

  -

  0,47

  3,19

  тис. гривень

  139279

  67010

  10640

  -

  39650

  9999

  6570

  -

  -

  690

  4720

  Запорізька

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  135,74

  82,88

  34,7

  8,95

  -

  -

  -

  -

  -

  7,95

  1,26

  тис. гривень

  202946

  123910

  51880

  13380

  -

  -

  -

  -

  -

  11896

  1880

  Івано-Франківська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  92,75

  57,62

  25

  -

  3,35

  4,26

  -

  -

  -

  1,52

  0,84

  тис. гривень

  126002

  78360

  34050

  -

  4560

  5669

  160

  -

  -

  2063

  1140

  Київська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  190,44

  129,52

  39,71

  -

  -

  6,71

  -

  3,33

  -

  9,19

  1,98

  тис. гривень

  262996

  179000

  54880

  -

  -

  9070

  -

  4600

  -

  12706

  2740

  Кіровоградська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів               

  91,1

  24,8

  46,01

  10,49

  0,25

  0,78

  2,83

  -

  -

  4,76

  1,18

  тис. гривень

  119604

  32560

  60410

  13770

  330

  1018

  3720

  -

  -

  6246

  1550

  Луганська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  74,11

  30,4

  26,39

  1,41

  4,86

  -

  -

  -

  -

  9,97

  1,08

  тис. гривень

  102646

  42100

  36550

  1950

  6730

  -

  -

  -

  -

  13816

  1500

  Львівська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  276,81

  157,26

  56,58

  14,21

  18,75

  7,19

  3,37

  2,5

  -

  13,19

  3,76

  тис. гривень

  383465

  217960

  78420

  19700

  25990

  9755

  4670

  3470

  -

  18290

  5210

  Миколаївська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  162,26

  108,28

  44,07

  1,76

  -

  -

  -

  -

  -

  6,81

  1,02

  тис. гривень

  220688

  147260

  59940

  2390

  -

  -

  440

  -

  -

  9268

  1390

  Одеська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  400,92

  231,6

  74,7

  3,14

  52,59

  21,08

  3,72

  1,9

  -

  5,02

  7,17

  тис. гривень

  556225

  321690

  103760

  4360

  73050

  28634

  5170

  2640

  -

  6961

  9960

  Полтавська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  143,36

  88,88

  40,22

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  12,68

  1,58

  тис. гривень

  184492

  114390

  51760

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  16312

  2030

  Рівненська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  104,73

  36,88

  28,87

  3,95

  6,27

  14,75

  4,44

  -

  -

  7,72

  1,85

  тис. гривень

  143161

  50560

  39580

  5420

  8600

  19789

  6090

  -

  -

  10582

  2540

  Сумська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  96,23

  57,80

  24,32

  2,37

  -

  3,31

  -

  -

  -

  4,58

  3,85

  тис. гривень

  127322

  76530

  32200

  3140

  -

  4296

  -

  -

  -

  6056

  5100

  Тернопільська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  66,09

  31,86

  24,57

  0,82

  -

  5,63

  -

  -

  -

  2,14

  1,07

  тис. гривень

  83896

  40530

  31250

  1040

  -

  7011

  -

  -

  -

  2705

  1360

  Харківська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  219,75

  150,74

  41,95

  2,81

  8,11

  -

  -

  -

  -

  14,21

  1,93

  тис. гривень

  314036

  215410

  59950

  4020

  11590

  -

  -

  -

  -

  20306

  2760

  Херсонська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  45,28

  8,98

  24,4

  0,94

  0,71

  -

  0,36

  -

  -

  9,35

  0,54

  тис. гривень

  59453

  11790

  32040

  1230

  930

  -

  470

  -

  -

  12283

  710

  Хмельницька

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  165,99

  112,54

  23,61

  3,03

  0,46

  4,51

  1,02

  6,55

  -

  12,24

  2,03

  тис. гривень

  210859

  143040

  30010

  3850

  580

  5608

  1300

  8330

  -

  15561

  2580

  Черкаська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  92,34

  52,06

  32,01

  -

  -

  -

  0,18

  -

  -

  6,77

  1,32

  тис. гривень

  126874

  71530

  43980

  -

  -

  -

  250

  -

  -

  9304

  1810

  Чернівецька

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  75,5

  35,08

  21,89

  -

  11,3

  -

  2,4

  -

  -

  1,74

  3,09

  тис. гривень

  98213

  45640

  28480

  -

  14700

  -

  3120

  -

  -

  2253

  4020

  Чернігівська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  145,99

  97,14

  9,84

  -

  26,54

  -

  4,88

  -

  -

  6,63

  0,96

  тис. гривень

   

  190213

  126570

  12820

  -

  34580

  -

  6360

  -

  -

  8633

  1250

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. Київ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  708,99

  368,74

  205,3

  23,69

  5,56

  87,59

  8,99

  1,99

  -

  0,44

  6,69

  тис. гривень

  1107930

  577820

  321710

  37120

  8710

  134194

  14090

  3120

  -

  686

  10480

  м. Севастополь

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  89,11

  68,34

  15,76

  -

  0,22

  3,35

  0,36

  -

  -

  -

  1,08

  тис. гривень

  143358

  110030

  25370

  -

  350

  5288

  580

  -

  -

  -

  1740

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  4676,44

  2578,64

  1213,22

  105,66

  214,64

  185,02

  46,98

  34,97

  16,69

  214,76

  65,86

  тис.  гривень

  6593250

  3629940

  1722370

  151520

  298210

  265311

  66670

  48050

  23135

  295804

  92240

   

  _____________________

  Примітка. Обсяги фінансування наведено на підставі  опосередкованої вартості спорудження житла  з розрахунку
  на 1 кв. метр за  реґіонами    станом на 1 січня 2003 р.  (лист Держбуду від 13 лютого 2003 р. № 7/3-1/2).

   

  _____________________  Додаток 2
  до Програми

  ЗВЕДЕНІ ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла

   (тис. гривень)

   

  2003 рік

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  2010 рік

  Усього

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  452,31

  542,44

  551,06

  572,02

  595,22

  616,47

  656,46

  690,46

  4676,44

  Кількість квартир (орієнтовно)

  7370

  8660

  8799

  9133

  9504

  9846

  10487

  11025

  74824

  Потреба в коштах, усього

  550997

  790794

  821404

  841297

  860959

  883269

  908869

  935661

  6593250

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

  430034

  460750

  403087

  411548

  420214

  430555

  442995

  458487

  3457670

  субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення)

  29498

  33196

  34405

  35883

  37082

  38082

  38931

  39734

  286811

  коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  79721

  91295

  93806

  97018

  99929

  103541

  106375

  109128

  780813

  довгострокового пільгового кредитування

   

  87754

  117325

  120047

  123024

  126407

  130525

  133817

  838899

  іпотечного кредитування

   

  53592

  80997

  82942

  84995

  87323

  90066

  91950

  571865

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

  50050

  77389

  79121

  80617

  81838

  83952

  85510

  538477

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  11744

  14157

  14395

  14738

  15098

  15523

  16025

  17035

  118715

  _____________________  Додаток 3
  до Програми

   ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців
  Збройних Сил

  (тис. гривень)

   

  2003
  рік

  2004 рік

  2005
  рік

  2006
  рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  2010
  рік

  Усього

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  254

  298,44

  303,21

  314,76

  327,55

  339,27

  361,33

  380,08

  2578,64

  Кількість квартир (орієнтовно)

  4064

  4775

  4852

  5036

  5240

  5428

  5782

  6082

  41259

  Потреба в коштах, усього

  328929

  435453

  446368

  457601

  468982

  481946

  497071

  513590

  3629940

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

  284968

  304453

  243514

  249417

  255605

  262934

  271572

  282697

  2155160

  субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення)

  23764

  26836

  27840

  29067

  30060

  30890

  31596

  32263

  232316

  коштів підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  13735

  15910

  16188

  16572

  16990

  17745

  18306

  18862

  134308

  довгострокового пільгового кредитування

   

  40652

  64379

  65878

  67515

  69377

  71646

  73426

  452873

  іпотечного кредитування

   

  20886

  44235

  45309

  46436

  47718

  49228

  50235

  304047

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

  18924

  42290

  43245

  44067

  44738

  45903

  46730

  285897

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  6462

  7792

  7922

  8113

  8309

  8544

  8820

  9377

  65339

  _____________________  Додаток 4
   
  до Програми

  ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла
  для військовослужбовців СБУ

   (тис. гривень)

   

  2003 рік

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  2010 рік

  Усього

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  11,67

  23,22

  23,44

  23,97

  24,56

  25,1

  26,1

  26,96

  185,02

  кількість квартир (орієнтовно)

  320

  354

  356

  364

  374

  383

  399

  410

  2960

  Потреба в коштах, усього

  22425

  33062

  33547

  34062

  34578

  35171

  35858

  36608

  265311

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

  18954

  18954

  18474

  18734

  19004

  19325

  19704

  20193

  153342

  субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення)

  1859

  2006

  2054

  2113

  2159

  2201

  2233

  2265

  16890

  коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  1091

  1197

  1209

  1227

  1247

  1283

  1310

  1337

  9901

  довгострокового пільгового кредитування

   

  4419

  4730

  4801

  4881

  4970

  5079

  5166

  34046

  іпотечного кредитування

   

  3067

  3360

  3412

  3466

  3526

  3598

  3647

  24076

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

  2835

  3129

  3175

  3212

  3246

  3301

  3341

  22239

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  521

  584

  591

  600

  609

  620

  633

  659

  4817

  _____________________   

  Додаток 5
  до Програми

   ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла
  для військовослужбовців Держприкордонслужби

  (тис. гривень)

   

  2003 рік

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  2010 рік

  Усього

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  21,14

  24,84

  25,24

  26,2

  27,26

  28,24

  30,08

  31,64

  214,64

  Кількість квартир (орієнтовно)

  338

  397

  404

  419

  436

  452

  482

  506

  3434

  Потреба в коштах, усього

  32637

  34969

  35869

  36791

  37727

  38790

  40033

  41394

  298210

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

  29026

  29026

  19204

  19689

  20197

  20798

  21508

  22425

  181873

  субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення)

  1952

  2205

  2287

  2387

  2470

  2538

  2596

  2650

  19085

  коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  1128

  1307

  1330

  1362

  1396

  1457

  1504

  1550

  11034

  довгострокового пільгового кредитування

   

  716

  5289

  5412

  5546

  5700

  5886

  6032

  34581

  іпотечного кредитування

   

  573

  3634

  3722

  3815

  3920

  4044

  4127

  23835

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

  502

  3474

  3553

  3620

  3675

  3770

  3840

  22434

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  531

  640

  651

  666

  683

  702

  725

  770

  5368

  _____________________  Додаток 6
  до Програми

  ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців
  Управління державної охорони

  (тис. гривень)

   

  2003
  рік

  2004 рік

  2005 рік

  2006
  рік

  2007 рік

  2008
  рік

  2009 рік

  2010 рік

  Усього

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  2,01

  2,06

  2,07

  2,08

  2,09

  2,11

  2,12

  2,15

  16,69

  Кількість квартир (орієнтовно)

  32

  32

  33

  33

  34

  33

  35

  35

  267

  Потреба в коштах, усього

  1592

  3043

  3055

  3064

  3078

  3090

  3100

  3113

  23135

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

  1258

  1258

  1713

  1716

  1720

  1725

  1726

  1734

  12850

  субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення)

  180

  181

  182

  184

  187

  188

  189

  190

  1481

  коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  103

  105

  107

  107

  108

  108

  109

  109

  856

  довгострокового пільгового кредитування

   

  577

  428

  430

  433

  436

  439

  441

  3184

  іпотечного кредитування

   

  443

  294

  295

  297

  299

  301

  303

  2232

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

  428

  279

  280

  281

  282

  283

  283

  2116

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  51

  51

  52

  52

  52

  52

  53

  53

  416

  _____________________  Додаток 7
  до Програми

  ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців,
  відряджених до НКАУ

  (тис. гривень)

   

  2003
  рік

  2004 рік

  2005
  рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008
  рік

  2009 рік

  2010 рік

  Усього

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  3,44

  4,06

  4,11

  4,27

  4,44

  4,6

  4,9

  5,15

  34,97

  Кількість квартир (орієнтовно)

  55

  65

  66

  68

  72

  74

  78

  82

  560

  Потреба в коштах, усього

  2436

  6019

  6171

  6323

  6481

  6659

  6868

  7093

  48050

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

  1853

  4000

  3485

  3569

  3656

  3759

  3882

  4038

  28242

  субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення)

  315

  355

  369

  385

  398

  409

  418

  426

  3075

  коштів підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  182

  211

  214

  219

  225

  235

  242

  250

  1778

  довгострокового пільгового кредитування

   

  632

  852

  872

  894

  919

  949

  972

  6090

  іпотечного кредитування

   

  372

  586

  600

  615

  632

  652

  664

  4121

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

  346

  560

  571

  583

  592

  608

  619

  3879

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  86

  103

  105

  107

  110

  113

  117

  124

  865

  _____________________  Додаток 8
  до Програми

  ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла для
  військовослужбовців Внутрішніх військ МВС

   (тис. гривень)

   

  2003 рік

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  2010 рік

  Усього

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  10,41

  12,23

  12,42

  12,90

  13,42

  13,9

  14,81

  15,57

  105,66

  Кількість квартир (орієнтовно)

  167

  196

  199

  206

  215

  222

  237

  249

  1691

  Потреба в коштах, усього

  11741

  18465

  18915

  19383

  19862

  20400

  21033

  21721

  151520

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

  9906

  10830

  10450

  10694

  10954

  11256

  11620

  12084

  87794

  субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення)

  992

  1120

  1162

  1213

  1255

  1289

  1319

  1347

  9697

  коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  573

  664

  676

  692

  709

  741

  764

  787

  5606

  довгострокового пільгового кредитування

   

  2419

  2686

  2750

  2819

  2896

  2990

  3065

  19625

  іпотечного кредитування

   

  1594

  1847

  1890

  1938

  1993

  2055

  2097

  13414

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

  1513

  1763

  1805

  1840

  1868

  1917

  1951

  12657

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  270

  325

  331

  339

  347

  357

  368

  390

  2727

  _____________________  Додаток 9
  до Програми

  ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців
  Військ цивільної оборони та осіб рядового і начальницького складу
  державної пожежної охорони


  (тис. гривень)

   

  2003 рік

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  2010 рік

  Усього

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  4,63

  5,44

  5,52

  5,73

  5,97

  6,18

  6,58

  6,93

  46,98

  Кількість квартир (орієнтовно)

  74

  87

  88

  92

  95

  100

  105

  111

  752

  Потреба в коштах, усього

  5726

  18773

  6453

  6662

  6872

  7108

  7387

  7689

  66670

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

  4919

  16919

  4517

  4626

  4739

  4874

  5034

  5237

  50865

  субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення)

  436

  493

  511

  534

  553

  567

  580

  593

  4267

  коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  252

  293

  297

  305

  312

  326

  336

  346

  2467

  довгострокового пільгового кредитування

   

  561

  587

  614

  644

  678

  720

  752

  4556

  іпотечного кредитування

   

  200

  216

  236

  257

  280

  308

  327

  1824

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

  164

  180

  198

  214

  226

  247

  262

  1491

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  119

  143

  145

  149

  153

  157

  162

  172

  1200

  _____________________  Додаток 10
  до Програми

  ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла для  осіб рядового і
  начальницького складу органів внутрішніх справ

   (тис. гривень)

   

  2003 рік

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  2010 рік

  Усього

  Загальна площа  житла,  тис. кв. метрів

  119,5

  140,42

  142,65

  148,1

  154,12

  159,62

  170

  178,81

  1213,22

  Кількість квартир  (орієнтовно)

  1912

  2247

  2282

  2370

  2466

  2554

  2720

  2861

  19412

  Потреба в коштах, усього

  134164

  213633

  217182

  222009

  226388

  231304

  236614

  241076

  1722370

  у тому числі  за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків   державного бюджету

  72310

  72310

  72797

  73338

  73705

  74216

  75063

  75627

  589366

  коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  58788

  67018

  69021

  71548

  73762

  76247

  78232

  80149

  574765

  довгострокового пільгового кредитування

   

  30035

  30548

  31258

  32036

  32918

  33995

  34840

  225630

  іпотечного кредитування

   

  20655

  20990

  21497

  22034

  22642

  23359

  23836

  155013

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій,  цінних паперів)

   

  19725

  20066

  20520

  20909

  21227

  21780

  22174

  146401

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  3066

  3698

  3760

  3848

  3942

  4054

  4185

  4450

  31003

   

  _____________________  Додаток 11 
  до Програми

  ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла для осіб рядового і
  начальницького складу кримінально-виконавчої системи

  (тис. гривень)

   

  2003
  рік

  2004
  рік

  2005
  рік

  2006
  рік

  2007
  рік

  2008
  рік

  2009 рік

  2010
  рік

  Усього

  Загальна площа  житла,  тис. кв. метрів

  19,03

  24,11

  24,66

  25,97

  27,44

  28,78

  31,31

  33,46

  214,76

  Кількість  квартир  (орієнтовно)

  305

  386

  395

  416

  438

  461

  501

  534

  3436

  Потреба в коштах, усього

  10230

  21331

  40528

  41782

  43054

  44508

  46199

  48172

  295804

  у тому числі  за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків  державного бюджету

  6840

  3000

  21761

  22421

  23111

  23933

  24900

  26143

  152109

  коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  2916

  3504

  3646

  3827

  3984

  4162

  4304

  4439

  30782

  довгострокового пільгового кредитування

   

  5740

  5860

  6028

  6210

  6420

  6671

  6915

  43844

  іпотечного кредитування

   

  4302

  4381

  4500

  4627

  4770

  4940

  5094

  32614

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

  4162

  4243

  4348

  4441

  4516

  4646

  4779

  31135

  інвестицій згідно з  Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  474

  623

  637

  658

  681

  707

  738

  802

  5320

  _____________________  Додаток 12
   до Програми

  ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла для службових осіб митних органів

   

  (тис. гривень)

   

  2003 рік

  2004
  рік

  2005
  рік

  2006
  рік

  2007
  рік

  2008 рік

  2009
  рік

  2010
  рік

  Усього

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  6,48

  7,62

  7,74

  8,04

  8,37

  8,67

  9,23

  9,71

  65,86

  Кількість квартир (орієнтовно)

  104

  121

  124

  129

  134

  139

  148

  155

  1054

  Потреба в коштах, усього

  1117

  6046

  13316

  13620

  13937

  14293

  14706

  15205

  92240

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

   

   

  7172

  7344

  7523

  7735

  7986

  8309

  46069

  коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  953

  1086

  1118

  1159

  1196

  1237

  1268

  1299

  9316

  довгострокового пільгового кредитування

   

  1939

  1966

  2004

  2046

  2093

  2150

  2208

  14406

  іпотечного кредитування

   

  1436

  1454

  1481

  1510

  1543

  1581

  1620

  10625

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

  1387

  1405

  1426

  1450

  1468

  1497

  1531

  10164

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  164

  198

  201

  206

  212

  217

  224

  238

  1660

   

  _____________________