• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 29 квітня 2004 р. №538

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 29 листопада 1999 р. № 2166

  1. У тексті постанови: 

  1) назву постанови та пункт 1 після слів “військовослужбовців” доповнити словами “осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів”;

  2) пункт 2 після слів “Міністерству економіки” доповнити словами “та з питань європейської інтеграції”;

  3)   пункти 3 і 4 замінити пунктами 3 — 6 такого змісту:

  “3. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок і в межах видатків, визначених її виконавцям — міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел.

  4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити в установлені строки розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань порядку надання та погашення пільгових довгострокових та іпотечних кредитів, механізму застосування житлових сертифікатів (облігацій) з метою забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей відповідно до положень Програми.

  5. Моніторинг виконання завдань та координацію нормативно-правового супроводження Програми покласти на Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції.

  6. Центральним органам виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, Міністерству внутрішніх справ, Національному космічному агентству, Державному департаменту з питань виконання покарань, Державній митній службі внести в установленому порядку зміни до відомчих програм забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей, встановити контроль за виконанням цих програм, забезпечити максимальне залучення в 2004 та наступних роках джерел фінансування, визначених Програмою”.

  2. Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, затверджену зазначеною постановою, викласти у редакції, що додається.

  _____________________