• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 14 квітня 2004 р. № 491

  ПРАВИЛА
  оформлення і видачі службою громадянства, імміграції
   та реєстрації фізичних осіб свідоцтва про належність до
  громадянства України


  1. Свідоцтво про належність до громадянства України (далі — свідоцтво) є документом, який підтверджує громадянство України особи віком до 16 років.

  2. Свідоцтво оформлюється:

  дітям у віці до 7 років — на строк до 3 років;

  дітям старше 7 років — до досягнення 16 років.

  3. Свідоцтво оформлюється з використанням Єдиної державної автоматизованої паспортної системи.

  4. Прийом документів та видача свідоцтва здійснюються управліннями (відділами) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — територіальні органи), відділами, відділеннями у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС (далі — підрозділи) за місцем проживання.

  Виготовлення свідоцтв здійснюється Державним центром виготовлення паспортних документів.

  5. Для оформлення свідоцтва одним з батьків чи іншим законним представником дитини (далі — заявник) до відповідного територіального органу (підрозділу) за місцем проживання дитини подаються:

  заява-анкета за зразком згідно з додатком;

  свідоцтво про народження дитини;

  довідка, що підтверджує громадянство України;

  дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (для дітей віком старше
  7 років).

  Документи приймаються за умови пред’явлення заявником паспорта громадянина України, у разі звернення особи, якій надано статус біженця в Україні, — посвідчення біженця, у разі звернення іноземця або особи без громадянства — національного паспорта або документа, що його замінює.

  6. Посадова особа територіального органу (підрозділу) перевіряє подані документи і у разі відповідності їх установленим вимогам засвідчує заяву-анкету.

  У разі потреби заявнику пропонується дати додаткові пояснення або зробити уточнення.

  7. Підготовка електронної версії заяви-анкети (з фотовідбитком) для отримання свідоцтва здійснюється працівником територіального органу (підрозділу) за зразком згідно з додатком.

  8. Підставою для оформлення та видачі свідоцтва є рішення, прийняте начальником відповідного територіального органу (підрозділу), про що в заяві-анкеті робиться відповідний запис.

  Заява-анкета зберігається у відповідному територіальному органі (підрозділі).

  9. До свідоцтва вносяться такі відомості:

  прізвище, ім’я та по батькові;

  громадянство із зазначенням підстав набуття;

  дата народження;

  місце народження;

  персональний номер, крім випадків, передбачених законом;

  стать;

  дата видачі та строк дії.

  Усі записи у свідоцтві здійснюються українською мовою.

  10. Свідоцтво видається заявникові не пізніше ніж через 30 днів після прийняття документів.

  Про видачу свідоцтва в заяві-анкеті робиться відповідна відмітка, а факт його отримання засвідчується підписом заявника.

  11. У разі зіпсуття або втрати свідоцтва заявник повинен повідомити про це відповідний територіальний орган або підрозділ за місцем проживання дитини. Повторне оформлення свідоцтва здійснюється в порядку, визначеному цими Правилами.

  12. У разі закінчення строку дії свідоцтва або досягнення дитиною
  16-річного віку свідоцтво здається до відповідного територіального органу (підрозділу) за місцем проживання дитини.

  13. Знищення свідоцтв здійснюється в порядку, встановленому МВС.

  14. Дії та бездіяльність посадових осіб, які порушують порядок і строки оформлення і видачі свідоцтва, можуть бути оскаржені до вищого територіального органу (підрозділу) або до суду.

   

  __________________   

  Зразок

  Додаток
  до Порядку

  Єдина державна
   автоматизована
   паспортна система 

  ЗАЯВА-АНКЕТА
  на отримання свідоцтва про належність до громадянства України

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Прізвище

  __________________________________________

   

  Ім'я та по батькові

  __________________________________________

  2

  Стать ______

  3 Дата народження _________________________

  4
  Місце народження

  держава
  область
  район/місто
  селище/село


  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  5
  Свідоцтво про народження

  запис №
  орган, що видав
  дата видачі
  серія _______________


  дата запису ____________________________________
  ___________________________________________________________________
  № __________________

  6
   Місце проживання

  поштовий індекс
  область
  район/місто
  селище/село
  вулиця
  будинок №
  квартира/кімната №
  Тел. домашній


  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ корпус ________________
  ______________
  _____________________

  7
  Паспорт або документ, що його замінює, одного з батьків чи іншого законного представника дитини

   

  тип ________________
  серія _______________    № _____________

  строк дії ______________________________

  орган, що видав ________________________
   

   

  8 Підстави набуття громадянства України _________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  Зазначені в анкеті відомості
  звірено з даними свідоцтва
  про народження.
  Фотовідбиток належить дитині,
  якій оформлюється свідоцтво
  про належність до громадянства
  України.

   

  Посадова особа територіального органу, підрозділу

   

  Свідоцтво про належність до громадянства України

  Прізвище _____________________

   

  Підпис _______________________

   

  Дата

  Дата _________________________

   

   

  Передати персональні дані для оформлення свідоцтва про належність до громадянства

   

  Посадова особа територіального органу, підрозділу

   

  Прізвище ____________________

   

  Підпис ______________________

   

  Дата ________________________

  Посадова особа територіального органу, підрозділу

   

  Свідоцтво отримано

  Прізвище _____________________

   

  Підпис ______________________

  Підпис _______________________

   

  Дата ________________________

  Дата _________________________

   

   

   

   ________________