• In English

 •                                                                        

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 14 квітня 2004 р.  №468

  Київ

   

   

  Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Академії

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

   

  1.    Затвердити такі, що додаються:

   

  Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України;

  Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

  Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України;

  перелік органів, у яких у 2004 – 2008 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальностями напряму "державне управління".

  2. Установити, що на аспірантів денної форми навчання Національної академії державного управління при Президентові України з числа випускників Академії, які мають кваліфікацію магістра державного управління або магістра управління суспільним розвитком, та докторантів, які є її випускниками, закінчили навчання в аспірантурі Академії та навчаються в докторантурі за державним замовленням чи які до зарахування в докторантуру мали ранг державного службовця не нижче п'ятого, поширюється порядок стипендіального забезпечення, визначений пунктом 18 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого цією постановою.

  3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 619 “Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Української Академії державного управління при Президентові України” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 20, ст. 979).

  4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

   

   

   

   

  Прем'єр-міністр України                                                В. ЯНУКОВИЧ

   

   

   

   

   

  Інд.19