• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 березня 2004 р. № 427

   

  ПОРЯДОК
  вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів

  1. Цей Порядок визначає механізм вибору юридичними особами земельних ділянок для розміщення об’єктів.

  2. Вибір земельних ділянок проводиться до початку проектування об’єктів.

  Вибір земельних ділянок для розміщення об’єктів на певній території не проводиться у разі, коли:

  розміщення об’єктів передбачено затвердженим проектом забудови відповідної території, місцевими правилами забудови населеного пункту;

  будівництво об’єктів здійснено, але проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок не розроблявся;

  передбачається розширення земельних ділянок без зміни їх цільового призначення та зведення на них будівель і споруд.

  3. Юридична особа, заінтересована у відведенні земельної ділянки, звертається з клопотанням до сільської, селищної, міської ради,  районної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації, до повноважень якої належить вирішення питання про вибір земельної ділянки.

  У клопотанні зазначаються:

  обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки;

  орієнтовний розмір земельної ділянки;

  бажане місце розташування об’єктів із зазначенням їх на відповідному планово-картографічному матеріалі (за наявності);

  умови вилучення (викупу) земельної ділянки.

  До клопотання додаються копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а також у разі наявності — копії матеріалів проектів будівництва об’єктів (типових проектів або проектів повторного застосування), містобудівного обґрунтування розташування об’єкта на території кварталу існуючої забудови, інших проектних матеріалів щодо умов забудови земельної ділянки.

  4. Сільська, селищна, міська рада, районна, Київська чи Севастопольська міська держадміністрація реєструє клопотання в день його подання з присвоєнням реєстраційного номера, розглядає клопотання і в п’ятиденний строк після реєстрації надсилає постійно діючій комісії з питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів (далі — комісія), утвореній відповідною радою або держадміністрацією.

   

  До складу комісії включаються заступник голови сільської, селищної, міської ради або заступник голови місцевої держадміністрації (голова комісії), а також представники районного (міського) органу земельних ресурсів, природоохоронного органу,  санітарно-епідеміологічної служби, органів містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини.

  До роботи в комісії також залучаються власники та користувачі земельних ділянок, які пропонуються до вибору, представник заявника.

  У разі відведення земельної ділянки для розробки корисних копалин або забудови території на площах їх залягання комісія може залучати до роботи в ній представників органів державного геологічного контролю та органів державного гірничого нагляду для отримання додаткової інформації щодо можливості вибору земельної ділянки для розміщення об’єкта.

  5. Комісія протягом двох тижнів після отримання матеріалів:

  обстежує бажане місце розташування об’єктів, погоджує орієнтовний розмір земельної ділянки, умови її вилучення або зміни цільового призначення з урахуванням містобудівної документації, місцевих правил забудови та комплексного розвитку території;

  вивчає питання щодо запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення формування екологічної мережі, поліпшення малопродуктивних угідь шляхом нанесення родючого шару ґрунту, знятого під час будівництва об’єктів тощо;

  пропонує інші земельні ділянки для можливого розміщення об'єктів насамперед з малопродуктивних земель та земель несільськогосподарського призначення.

  6. Результати роботи комісії оформляються актом, у якому зазначаються:

  склад комісії;

  назва об’єкта, для розміщення якого здійснюється вибір земельної ділянки, його основні характеристики, орієнтовний розмір земельної ділянки з урахуванням перспективи її розширення тощо;

  умови вилучення (викупу) земельної ділянки;

  основні характеристики земельної ділянки (правовий режим земель, склад угідь та їх продуктивність, якісна характеристика ґрунтового покриву, наявність особливо цінних земель, будівель, споруд, багаторічних та деревно-чагарникових насаджень тощо);

  орієнтовна сума збитків, яка підлягатиме відшкодуванню власнику землі чи землекористувачу;

  орієнтовна сума втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, пов’язаних з вилученням земель;

  можливість поліпшення малопродуктивних земель шляхом нанесення родючого шару ґрунту, знятого під час будівництва об’єктів, тощо.

   

  У разі неможливості вибору земельної ділянки в акті зазначається мотивоване обґрунтування відмови.

  7. Акт вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів підписується головою і членами комісії, скріплюється печатками і разом з матеріалами, що використовувалися під час його складання, передається юридичній особі, для подання до сільської, селищної, міської ради,  районної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації з метою прийняття відповідного рішення.

   

  __________________