• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 31 березня 2004 р. № 422

  ПОРЯДОК
  формування фондів житла 
  для тимчасового проживання

  1. Цей Порядок визначає умови формування фондів житла для тимчасового проживання громадян, які не мають або втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного приміщення, а також біженців та громадян, які вимушені залишити житлове приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного житлового приміщення.

  2. Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання повинні відповідати санітарним і технічним вимогам та знаходитися, як правило, у межах одного й того ж населеного пункту за місцем попереднього проживання громадян (крім біженців).

  3. Потреба в житлових приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання визначається у розмірі не менш як 6 кв. метрів на одну особу.

  4. Фонди житла для тимчасового проживання формуються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями шляхом:

  будівництва нового житла;

  реконструкції існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові;

  передачі житла у комунальну власність;

  придбання житла.

  До фондів житла для тимчасового проживання можуть бути включені тільки вільні житлові приміщення.

  Орган, який прийняв рішення про формування фонду житла для тимчасового проживання, веде облік житлових приміщень цього фонду за формою, встановленою Держжитлокомунгоспом.

  Житлові приміщення виключаються з фондів житла для тимчасового проживання, якщо відпала потреба в такому їх використанні, а також у разі виключення їх в установленому порядку з числа житлових.

  5. Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання належать до спеціалізованих житлових приміщень.

  6. Джерелами фінансування формування фонду житла для тимчасового проживання можуть бути:

  кошти місцевих бюджетів;

  добровільні внески юридичних і фізичних осіб;

  інші джерела.

  7. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська і Севастопольська міськдержадміністрації:

  передбачають кошти в місцевих бюджетах для формування фондів житла для тимчасового проживання виходячи з потреби надання такого житла;

  здійснюють контроль за цільовим використанням фонду житла для тимчасового проживання та його утриманням, технічною експлуатацією і ремонтом.

   

  __________________