• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 4 листопада 1997 р. № 1209

   (у редакції постанови Кабінету Міністрів України

  від 24 березня 2004 р. № 369)

   ПРАВИЛА

  роздрібної торгівлі, прокату примірників аудіовізуальних творів,
  фонограм, відеограм,
  комп’ютерних програм, баз даних

  1. Ці Правила визначають основні вимоги до здійснення роздрібної торгівлі, прокату, зберігання примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та спрямовані на захист прав споживачів у частині забезпечення належної якості таких примірників і правомірного користування ними.

  2. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про авторське право і суміжні права”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, “Про кінематографію”, “Про захист прав споживачів”.

  3. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють роздрібну торгівлю, прокат, зберігання примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

  4. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних здійснюється в місцях спеціалізованої роздрібної торгівлі за умови наявності контрольних марок на зазначених примірниках. Місцями спеціалізованої роздрібної торгівлі є стаціонарні підприємства торгівлі (магазини), спеціалізовані відділи, секції підприємств з універсальним асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів, а також стаціонарні дрібнороздрібні пункти продажу (кіоски).

  Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів кінематографії, їх прокат здійснюється відповідно до статті 15 Закону України “Про кінематографію” та Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1315 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1253; 2001 р., № 13, ст. 554).

  5. До примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, що надходять до роздрібної торговельної мережі, додаються супровідні документи, передбачені законодавством.

  6. На кожній упаковці примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних розміщуються такі дані:

  для аудіовізуального твору назва твору, ім’я та прізвище режисера-постановника, автора сценарію і (або) текстів, діалогів, спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього, головних виконавців, художника-постановника, оператора-постановника, продюсера аудіовізуального твору (або його найменування), державний реєстраційний номер прокатного посвідчення, тривалість демонстрування, штриховий код;

  для фонограм — назва музичного твору, виконання якого зафіксовано у фонограмі, ім’я та прізвище автора (авторів) музики, тексту або лібрето, виконавця (виконавців), виробника фонограми (або його найменування) із зазначенням його адреси (або місцезнаходження), тривалість звучання, штриховий код;

  для відеограм — ім’я та прізвище (або найменування) виробника відеограми із зазначенням його адреси (або місцезнаходження), штриховий код, у разі наявності — назва твору, виконання якого зафіксовано у відеограмі, ім’я та прізвище автора, виконавця (виконавців);

  для комп’ютерних програм, баз даних — назва комп’ютерної програми, бази даних, ім’я та прізвище (або найменування) їх виробника із зазначенням його адреси (або місцезнаходження), штриховий код.

  На упаковці, яка є невід’ємною частиною кількох примірників різних за змістом аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних або розміщених на кількох носіях частин одного аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, розміщуються дані, зазначені у цьому пункті Правил.

  До всіх примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних додається інформація українською мовою про назву товару (вид носія); гарантійні зобов’язання виробника примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, його найменування та адресу (або місцезнаходження), а також найменування і місцезнаходження підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживачів, а також проводить ремонт і технічне обслуговування зазначених примірників. Довідка з такою інформацією наклеюється на упаковку примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних або додається до цієї упаковки.

  Суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, зобов’язаний надати на запит покупця докладну інформацію про особливості експлуатації таких примірників в усній, друкованій або іншій доступній наочній формі та кваліфіковану консультацію під час вибору зазначених примірників.

  Назва примірника зазначається мовою оригіналу аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних.

  На кожну упаковку примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, що реалізується в роздрібній торгівлі або надається в прокат, наклеюється контрольна марка.

  7. Приміщення для зберігання примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних повинні добре провітрюватися, бути непроникними для прямих променів світла, ізольованими від місць зберігання кислот і лугів, обладнаними згідно з вимогами протипожежної безпеки.

  8. Суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, повинен оснащувати торговельні приміщення спеціальним торговельно-технологічним обладнанням та інвентарем (надприлавкові вітрини, вітрини-шафи, “гірки” тощо) з метою дотримання необхідних вимог до демонстрації, продажу та прокату зазначених примірників.

  9. Місце продажу, прокату примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних повинне бути оснащене відповідною апаратурою для перевірки якості їх запису, зокрема аудіо- та відеомагнітофонами, комп’ютерами, телевізорами.

  10. Розрахунки з покупцями та їх інформування про роздрібні ціни на примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних здійснюються в установленому порядку.

  11. Покупець у разі виявлення примірника неналежної якості чи фальсифікації примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних протягом строку, встановленого законодавством, має право за своїм вибором вимагати від суб’єкта господарювання, який здійснює продаж цих примірників:

  безоплатного усунення недоліків примірника;

  заміни примірника на аналогічний примірник належної якості;

  зменшення купівельної ціни примірника;

  заміни примірника на інший товар з перерахуванням купівельної ціни;

  розірвання договору та відшкодування завданих збитків.

  Суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, зобов’язаний прийняти примірник неналежної якості у покупця і задовольнити його вимогу на підставі письмової заяви.

  12. У разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних у строк, встановлений законодавством, суб’єкт господарювання, який здійснює продаж цих примірників, зобов’язаний протягом трьох днів з дня отримання письмової заяви від покупця направити примірник на експертизу, яка провадиться за рахунок цього суб’єкта господарювання.

  13. У разі наявності у місці продажу аналогічного примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних належної якості вимога покупця про заміну примірника неналежної якості задовольняється негайно, а в разі, коли необхідна перевірка якості такого примірника, — протягом 14 днів або в інший строк (за домовленістю сторін).

  У разі відсутності у місці продажу аналогічного примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних належної якості вимога покупця про заміну примірника неналежної якості задовольняється у двомісячний строк після подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних неможливо, покупець має право за своїм вибором пред’явити суб’єкту господарювання інші вимоги, передбачені пунктом 11 цих Правил.

  Суб’єкт господарювання, який надає в прокат примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, зобов’язаний прийняти примірник неналежної якості і замінити його на аналогічний примірник належної якості.

  Відповідальність за заміну примірника неналежної якості несе суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників або надає в прокат примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

  14. У разі пред’явлення покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних їх повинно бути усунено протягом 14 днів або в інший строк (за домовленістю сторін).

  У разі встановлення за домовленістю сторін іншого строку заміни чи безоплатного усунення недоліків примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних на вимогу покупця зазначена домовленість оформляється у письмовій формі та обов’язково підписується покупцем.

  15. Під час заміни примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних неналежної якості на аналогічний примірник належної якості, ціна якого змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

  У разі розірвання договору розрахунки з покупцем примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, якщо його ціна підвищилася, провадяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а якщо знизилася — виходячи з його вартості на час купівлі.

  Кошти, сплачені за товар, повертаються покупцеві у день розірвання договору, а якщо це неможливо — в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

  16. За кожний день затримки виконання вимоги про заміну примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних неналежної якості та за кожний день затримки усунення недоліків таких примірників понад установлений строк (14 днів) відповідно до статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів" суб’єкт господарювання, який здійснює продаж цих примірників, виплачує покупцю пеню в розмірі одного відсотка їх вартості.

  17. Вимоги покупця розглядаються після пред’явлення ним розрахункового документа, що засвідчує факт купівлі та дату продажу примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних.

  18. Вимоги покупця, передбачені пунктом 11 цих Правил, не підлягають задоволенню, якщо суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників, доведе, що недоліки примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних виникли внаслідок порушення покупцем правил користування або зберігання.

  19. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних забороняється:

  у разі, коли зазначені примірники є контрафактними або на них розміщено фальсифікований знак для товарів і послуг;

  у пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі (палатках, лотках, автомагазинах тощо), з рук, на ринках (крім розміщених на них місць спеціалізованої роздрібної торгівлі);

  у не обладнаних згідно з вимогами протипожежної безпеки приміщеннях;

  у разі, коли на примірники не наклеєні контрольні марки або на них не розміщено інформації, що дає змогу ідентифікувати їх з відповідними примірниками аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, або на них наклеєні підроблені контрольні марки;

   у разі, коли роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів кінематографії здійснюється за відсутності документів, передбачених статтею 15 Закону України “Про кінематографію” та Положенням про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

  20. Суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, повинен вести облік їх продажу та щомісяця подавати цю інформацію місцевим органам статистики для включення її до статистичної звітності за формою 3-торг “Продаж та залишки основних продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібній торгівлі, включаючи громадське харчування”.

   21. Суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, щодо захисту прав споживачів, нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність, а також цих Правил.

  22. Права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, що стосуються примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, які пропонуються покупцю суб’єктом господарювання, який здійснює їх продаж або надає ці примірники в прокат, охороняються відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

  Захист прав осіб, яким належать особисті немайнові та майнові права на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

  23. Контроль за дотриманням вимог цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади у межах їх компетенції.

   

  _______________________