• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 березня 2004 р. № 364

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 13 червня 2000 р. № 951

  1. У пункті 3 постанови слова “Державному комітетові у справах сім’ї та молоді” замінити словами “Міністерству у справах сім’ї, дітей та молоді”.

  2. У Положенні про Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у пункті 2 цифри “70” замінити цифрами “120”;

  2) пункт 4 викласти у такій редакції:

  “4. Премія присуджується у шести номінаціях, досягнення за якими визначаються з урахуванням таких критеріїв:

  1) номінація за виробничі досягнення:

  перевиконання виробничих завдань, ступінь їх складності;

  високий рівень професійних знань, умінь і навичок;

  ініціативне ставлення до роботи, впровадження інноваційних методик;

  2) номінація за наукові досягнення:

  рівень отриманих наукових та науково-технічних результатів;

  наявність наукових досліджень, розроблень, патентів, авторських свідоцтв, стан впровадження та ефективність результатів наукової роботи;

  перемога на наукових олімпіадах, у конкурсах науково-дослідницьких робіт;

  3) номінація за творчі досягнення:

  здобуття звання лауреата (дипломанта) на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, інших заходах мистецького спрямування;

  особистий внесок у розвиток аматорського мистецтва, збереження та популяризацію декоративно-ужиткового мистецтва, народної творчості, звичаїв та обрядів;

  авторський доробок у мистецькій сфері, рівень його популяризації та визнання з боку фахівців;

  4) номінація за спортивні досягнення:

  перемога на чемпіонатах та першостях України, Європи, світу, Олімпійських іграх;

  особистий внесок у розвиток масової фізичної культури та спорту;

   

  5) номінація за виконання громадянського обов’язку:

  особистий внесок у розвиток правової освіти населення, у роботу з неповнолітніми, які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх;

  відвага та ініціативні дії, виявлені під час врятування людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідації надзвичайних ситуацій, недопущення (усунення наслідків) техногенних катастроф;

  особиста мужність під час виконання завдань у складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу України, направлених до іншої держави для участі у міжнародній миротворчій операції;

  6) номінація за внесок у розвиток молодіжного руху:

  особиста участь в розробленні та впровадженні соціальних програм і заходів молодіжної організації;

  особиста участь у розвитку молодіжної громадської організації";

  3) в абзаці другому пункту 5:

  слова “Голова Держкомсім’ямолоді” замінити словами “Міністр у справах сім’ї, дітей та молоді”, а слова “перший заступник Голови Держкомсім’ямолоді — директор Державного департаменту з питань молодіжної політики” — словами “перший заступник Міністра у справах сім’ї, дітей та молоді”;

  після слів “голова Українського національного комітету молодіжних організацій (за згодою)” доповнити словами “голова Національної ради молодіжних організацій (за згодою)”;

  4) у пунктах 6, 8, 9 і 11 слово “Держкомсім’ямолодь” у всіх відмінках замінити словами “Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді” у відповідному відмінку;

  5) в абзаці першому пункту 12 слова “Головою Держкомсім’ямолоді або першим заступником Голови Держкомсім’ямолоді — директором Державного департаменту з питань молодіжної політики” замінити словами “Міністром у справах сім’ї, дітей та молоді або його першим заступником”.

   

  ____________________