• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   

  від 18 березня 2004 р.  № 150-р

   

  Київ

   

  Про заходи щодо забезпечення складання
  проекту Державного бюджету України на 2005 рік

   

  1.       Державній податковій адміністрації забезпечити своєчасне подання Мінфіну, Мінфіну Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних, фінансовим управлінням Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформації за формами встановленими Мінфіном, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р.    № 1093 щодо нарахування та сплати податків, зборів (інших обов’язкових платежів) до бюджету.

  2.       Держмитслужбі та іншим органам стягнення забезпечити своєчасне та у повному обсязі подання Мінфіну інформації про нарахування та сплату податків, зборів (інших обов’язкових платежів) до бюджету, а також про середню митну вартість товарів за кодами згідно з УКТЗЕД за встановленими Мінфіном формами.

  3.       Мінекономіки разом з Мінфіном, іншими центральними органами виконавчої влади, Національним банком, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями і  робочими групами, що утворені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. № 729 за напрямами наукових досліджень з питань, пов’язаних із забезпеченням проведення державної фінансової політики та удосконалення бюджетного процесу:

   у тижневий строк підготувати попередній прогноз макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2005 і наступні три роки відповідно до переліку, погодженого з Мінфіном, з детальним обґрунтуванням цих показників та довести його до відповідних центральних органів виконавчої влади. До переліку макропоказників віднести показники номінального внутрішнього валового продукту та реальних темпів його зростання за трьома методами, визначеними Мінекономіки, а також показник середньорічного обмінного курсу гривні до євро;

              розробити і затвердити до 1 червня 2004 р. методику розрахунку показників фонду оплати праці працівників підприємств, установ і організацій за видами економічної діяльності та грошового утримання військовослужбовців.

  4.       Мінпраці, МОН, МОЗ, Мінкультури, Мінекономіки, Державній податковій адміністрації, Мінприроди, Держкомстату, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подати у тижневий строк Мінфіну пропозиції щодо удосконалення Формули розподілу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами та методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1729).

  5.       Державній податковій адміністрації, Держмитслужбі, Фонду державного майна, іншим органам стягнення, НАК „Нафтогаз України” подати у тижневий строк Мінфіну інформацію про прогнозний обсяг надходжень коштів до державного та місцевих бюджетів на 2005 – 2008 роки за встановленою Мінфіном формою.

  6.       Держмитслужбі подати у тижневий строк Мінфіну інформацію про прогнозну зміну середньої митної вартості товарів на 2005 рік у зв’язку з набранням чинності Митним кодексом України за встановленою Мінфіном формою.

  7.       Державній податковій адміністрації подати до 31 березня 2004 р. Кабінетові Міністрів України та Мінфіну:

               підготовлені разом з Державним казначейством  пропозиції щодо установленого порядку ведення обов'язкового обліку коштів, одержаних юридичними особами у зв'язку з наданням їм податкових пільг, з метою забезпечення цільового використання цих коштів, а також  обліку відповідних операцій через спеціальний фонд державного бюджету в поточному році;

              розроблений разом з Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінтрансом, Держжитлокомунгоспом і НАК “Нафтогаз України” проект Програми погашення у 2005 році заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) суб’єктами господарювання перед бюджетом, в якій повинні бути передбачені заходи, спрямовані на істотне зменшення податкового боргу, заборону списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання з податків, зборів (обов'язкових платежів), відстрочення і розстрочення їх сплати, а також визначені конкретні суми погашення податкового боргу для збільшення дохідної частини бюджету;

              пропозиції щодо удосконалення механізму відшкодування податку на додану вартість, у тому числі погашення простроченої заборгованості, а також удосконалення механізму обмеження обсягів збитків минулих років під час оподаткування прибутку суб'єктів господарювання.

   

   

  8.       Мінекономіки до 1 травня 2004 року:

   

              разом з Мінкультури, Держбудом, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями провести інвентаризацію об'єктів, визначених у державних цільових програмах збереження історичних пам'яток і програмах розвитку територій, зокрема тих, на які у 2001 – 2004 роках спрямовувалися кошти за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету, кошти, що виділені на реставрацію пам’яток архітектури, державні капітальні вкладення та субвенції, що використовувалися для виконання інвестиційних проектів, проаналізувати ступінь готовності цих об'єктів, обсяги використання їх асигнувань за рахунок місцевих бюджетів, уточнити вартість і нормативний строк завершення робіт та про результати поінформувати Мінфін;

              подати Мінфіну пропозиції щодо визначення основних напрямів надання субвенції з державного бюджету на реалізацію інвестиційних проектів з відповідним поясненням і обґрунтуванням та щодо розподілу обсягів державних капітальних вкладень на 2005 рік у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету і за відповідними бюджетними програмами.

   

  9.       Міноборони забезпечити до 1 вересня 2004 р.  ведення окремого обліку споживання електричної і теплової енергії між військовими частинами та об’єктами, які підключені до їх мереж.

              10. Держкомприродресурсів:

               разом з Державною податковою адміністрацією і НАК “Нафтобаз України” подати до 31 березня 2004 р. Мінфіну обґрунтований розрахунок на 2005 рік прогнозних показників надходження коштів до державного бюджету від плати за спеціальне користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи, проведені за рахунок державного бюджету, з урахуванням заходів, спрямованих на зменшення сум недоїмки підприємств і організацій за цими обов'язковими платежами, та детальний розрахунок і пояснення стосовно обсягів надходжень від продажу на аукціонах спеціальних дозволів на  користування надрами у 2004 року;

              подати до 15 квітня 2004 р. Мінфіну інформацію про результати продажу спеціальних дозволів на користування надрами на аукціонах.

  11. Рекомендувати Національному банку подати до 1 квітня 2004 р. Кабінетові Міністрів України та Мінфіну інформацію про фактичне виконання кошторису у 2002 ­­­­­­– 2003 роках, планові на 2004 рік та прогнозні на 2005 рік показники з відповідними обґрунтуваннями.

  12.               Фонду державного майна подати до 1 квітня 2004 р. Мінфіну інформацію про:

              очікуване у 2005 році надходження коштів від приватизації державного майна за об’єктами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

              прибуток акціонерних товариств, інших суб’єктів господарювання, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), одержаний у 2003 році та очікуваний у 2004 році (у розрізі акціонерних товариств, інших суб’єктів господарювання);

              прийняте у 2003 році рішення стосовно нарахування дивідендів на частки (акції, паї), що є у державній власності (у розрізі акціонерних товариств, інших суб’єктів господарювання);

              прогнозний розрахунок очікуваного у 2005 році надходження коштів від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна (в розрізі надходжень від плати за оренду цих комплексів, майна бюджетних установ, іншого державного майна).

  13. Мінекономіки подати до 1 квітня 2004 р. Мінфіну інформацію про очікуваний у 2004 році та прогнозний на 2005 рік обсяг виробництва  і експорту підакцизних товарів.

  14. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подати до 1 квітня 2004 р. Мінфіну пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на економію видатків з надання пільг та допомоги, що фінансуються за рахунок субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету.

              15. Мінекономіки, МОН і Національній академії наук  переглянути бюджетні наукові та науково-технічні програми, результати виконання яких у 2002 – 2003 роках не дали позитивного ефекту, та подати до 1 травня 2004 р. Мінфіну пропозиції щодо припинення їх фінансування.

  16. Міноборони, МВС, МНС, Адміністрації Держприкордонслужби подати до 1 квітня 2004 р. Мінфіну розрахунок додаткових видатків, необхідних для сплати у повному обсязі земельного податку військовими частинами, військовими навчальними закладами, науково-дослідними установами, які утримуються за рахунок бюджетних коштів і належать до сфери управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів.

              17. Мінпаливенерго і Держмитслужбі подати до 15 квітня 2004 р. Мінфіну інформацію про застосування у І кварталі поточного року суб’єктами господарювання, які здійснюють експорт природного газу, ставки вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1000 куб. метрів, передбаченої статтею 5 Закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

  18. Державній податковій адміністрації, Держмитслужбі, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Держжитлокомунгосп і НАК „Нафтогаз України” проаналізувати ефективність застосування нульової ставки податку на додану вартість у 2003 році та у І кварталі поточного року  і подати до 15 квітня 2004 р. відповідну інформацію Кабінетові Міністрів України та Мінфіну разом з пропозиціями стосовно доцільності застосування цієї норми у 2005 році.

  19. Державній податковій адміністрації, Мінекономіки і Мінтрансу  розглянути питання стосовно доцільності застосування у 2005 році існуючого порядку сплати податку на додану вартість за операціями з надання послуг, пов’язаних з перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України, та подати до 15 квітня 2004 р. Мінфіну відповідну інформацію, зокрема про розмір втрачених доходів державного бюджету.

   

              20. Держмитслужбі проаналізувати ефективність застосування декларації митної вартості товарів у І кварталі 2004 р. та подати до 15 квітня 2004 р. Мінфіну інформацію про зміну середньої митної вартості товарів, оформлених із застосуванням митних режимів, за встановленою Мінфіном формою.

              21. Держводгоспу разом з Мінприроди і Мінекономіки подати до 15 квітня 2004 р. Мінфіну пропозиції стосовно доцільності запровадження рентної плати за використання водних ресурсів первинними водокористувачами, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання.

              22. Мінагрополітики, Мінекономіки і Держмитслужбі проаналізувати ситуацію, що склалася з ввезенням  цукру–сирцю до України у 2003 році та у           І кварталі поточного року, і очікувані результати  наповнення дохідної частини бюджету у 2005 році та подати до 15 квітня 2004 р. Мінфіну відповідну інформацію.

              23. Мінекономіки разом з Фондом державного майна, іншими центральними органами виконавчої влади подати до 15 квітня 2004 р. Мінфіну інформацію про обсяг чистого прибутку, одержаний суб’єктами господарювання у 2003 році, очікуваний у 2004 році та прогнозний на 2005 рік, а також частину чистого прибутку відповідно до розміру державної частки (акції, паї) у статутних фондах у розрізі акціонерних, холдингових, лізингових компаній та інших суб’єктів господарювання. 

              24. Мінприроди разом з  Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями подати до 15 квітня 2004 р. Мінфіну обґрунтований розрахунок на 2005 рік прогнозних показників надходження коштів до державного та місцевих бюджетів від збору за забруднення навколишнього природного середовища.

              25. Держкомзему разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями подати до 15 квітня 2004 р. Мінфіну обґрунтований розрахунок на 2005 рік прогнозних показників надходження коштів до державного та місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (в розрізі адміністративно-територіальних одиниць).

              26. Мінпаливенерго, Мінекономіки і НАК „Нафтогаз України” подати до    30 квітня 2004 р. Мінфіну пропозиції стосовно доцільності виконання у 2005 році НАК “Нафтогаз України” робіт з будівництва магістральних проводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів (за відповідним переліком) у рахунок погашення заборгованості (недоїмки) минулих років цієї Компанії за платежами до державного бюджету.

              27. Міноборони, МВС, СБУ, МНС, Державній податковій адміністрації, Адміністрації Держприкордонслужби, Державному департаменту з питань виконання покарань, Управлінню державної охорони подати до 30 квітня 2004 р. Мінфіну інформацію про проведені у 2003 році, очікувані у 2004 році та прогнозні на 2005 рік розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за одержане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги у рахунок

  заборгованості (недоїмки) суб’єктів господарювання – безпосередніх постачальників товарів, продукції (виконавців робіт та надавачів послуг) і суб’єктів господарювання – постачальників безпосереднім кредиторам з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства.

              28. Держкомзему разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями провести у місячний строк інвентаризацію земель запасу, аналіз стану їх використання (оренди) в розрізі адміністративно-територіальних одиниць і подати Кабінетові Міністрів України та Мінфіну пропозиції щодо:

              поліпшення управління земельними ресурсами;

              збільшення доходів місцевих бюджетів шляхом залучення в повному обсязі земель запасу, наданих в оренду, та встановлення розмірів орендної плати.

              29. Фонду державного майна разом з Міноборони, МВС, Держкомземом, Мінприроди та Мінагрополітики провести інвентаризацію договорів оренди, передусім в частині оцінки вартості об'єктів (землі) державної власності, і подати до 1 червня 2004 р. Кабінетові Міністрів України та Мінфіну пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету.

              30. Фонду державного майна розробити в місячний строк  комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління державним майном, та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення шляхів збільшення відповідних доходів державного бюджету.

              31. Держкомрезерву разом з Мінекономіки  провести в місячний строк інвентаризацію заборгованості за відпуск і зберігання матеріальних цінностей державного резерву, розробити заходи щодо значного скорочення дебіторської заборгованості за матеріальні цінності,  відпущені у 2004 – 2005 роках.

              32. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подати до 30 квітня 2004 р. Мінфіну інформацію за видами доходів, які враховуються та не враховуються під час визначення  міжбюджетних трансфертів і за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання (в розрізі адміністративно-територіальних одиниць).

              33. З метою проведення аналізу результатів застосування особливих режимів оподаткування у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності Державній податковій адміністрації разом з Держмитслужбою щомісяця подавати Мінфіну в розрізі цих зон та територій інформацію про:

              суми сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів);

              суми, одержані від надання податкових пільг;

              суми податку на додану вартість, що відшкодовуються з бюджету;

              суми обсягів податкової недоїмки;

              суми обсягів податкової недоїмки кожного суб'єкта господарювання, що планує реалізацію інвестиційного проекту  в  спеціальних (вільних)  економічних зонах чи на територіях пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, у разі проведення ретельного аналізу результатів застосування особливих режимів оподаткування у цих зонах і на територіях (за окремою вимогою);

              результати діяльності технопарків у цілому і в розрізі інноваційних/інвестиційних проектів (щокварталу разом з МОН).

              34. Міноборони провести інвентаризацію військового майна станом на 1 квітня 2004 р. та подати до 1 липня Мінфіну план заходів щодо реалізації зазначеного майна з визначенням конкретного обсягу коштів, які можливо отримати у 2005 році від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил.  

              35. Рекомендувати місцевим держадміністраціям та органам місцевого самоврядування під час складання проектів місцевих бюджетів на 2005 рік:

              визначити першочерговими видатки відповідних бюджетів, які не враховуються під час установлення обсягу міжбюджетних трансфертів, видатки на виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, зокрема на капітальний та поточний ремонт житлового фонду, оснащення його технічними засобами обліку води та теплової енергії, реконструкцію та модернізацію водопровідно-каналізаційного господарства, централізованої системи теплопостачання;

              передбачити в достатньому обсязі кошти для передачі об’єктів соціальної інфраструктури з державної власності у комунальну;

              забезпечити виконання державних програм розвитку житлово-комунального господарства, в яких передбачається залучення коштів місцевих бюджетів.

              36. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям організувати роботу з розроблення програм оптимізації видатків місцевих бюджетів (у тому числі зменшення непершочергових видатків), дотримання законодавства у процесі планування видатків бюджету.

              37. Мінпраці подати до 1 серпня 2004 р. Кабінетові Міністрів України та Мінфіну збалансовані проекти бюджетів на 2005 рік, у тому числі за показниками граничних обсягів видатків на утримання Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань з детальним розрахунком і обґрунтуванням їх доходів і видатків.

              38. МНС, Мінпраці, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити проведення суцільної інвентаризації заборгованості із соціальних виплат станом на 1 липня 2004 р. та поінформувати у місячний строк Кабінет Міністрів України про її результати.

   

   

              39. Мінпраці, Мінагрополітики і Пенсійному фонду подати до 31 березня 2004 р. Мінфіну пропозиції щодо визначення обсягу коштів, необхідних відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” для його виконання, зокрема в частині пенсійного страхування в сільському господарстві.

              40. Мінпраці, МОН і МНС подати у тижневий строк Мінфіну узгоджені пропозиції щодо визначення МОН головним розпорядником коштів державного бюджету, спрямованих на виплату підвищених розмірів стипендій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, безоплатне харчування дітей у навчальних закладах, розташованих на території, що зазнала радіоактивного забруднення, та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з урахуванням передачі МОН від МНС необхідної чисельності працівників центрального апарату.

              41. Мінагрополітики та МНС подати у тижневий строк Мінфіну узгоджені пропозиції щодо визначення Мінагрополітики головним розпорядником коштів державного бюджету за бюджетною програмою “Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення”.

              42.Мінекономіки разом з іншими центральними органами виконавчої влади провести інвентаризацію державних цільових програм, що фінансуються з державного бюджету, та за результатами аналізу ефективності їх виконання і повноти забезпечення бюджетними коштами у 2002 –2004 роках подати до 1 травня 2004 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо припинення з 2005 року фінансування програм, які втратили актуальність або виконуються на неналежному рівні.

              43. Мінтрансу, Державній податковій адміністрації, Мінекономіки і Укравтодору подати у тижневий строк Мінфіну фінансово-економічне обґрунтування обсягів надходження плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та внести відповідні пропозиції щодо коригування податку з власників сідельних тягачів, призначених для буксирування причепів та напівпричепів.

              44. Мінтрансу і Укравтодору подати до 1 травня  2004 р. Мінфіну пооб’єктні розрахунки і обґрунтування обсягів витрат на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування у 2005 році.

              45. Держкомзв’язку і Міноборони внести до 1 квітня  2004 р.  Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо покращення роботи з конверсії радіочастот та визначення заходів, які планується вжити протягом 2005 року з метою підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу.

              46. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подати до 1 травня 2004 р. Фонду державного майна розрахунок прогнозних обсягів надходження до Державного бюджету України у 2005 році орендної плати за договорами оренди нерухомого державного майна площею до 200 кв. метрів, а також інформацію про внесення плати за оренду майна бюджетних установ.

   

  Фонду державного майна подати до 15 травня 2004 р. Мінфіну узагальнену інформацію.

              47. Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінекономіки і НАК „Нафтогаз України” подати до 1 квітня 2004 р. Мінфіну розрахунок і обґрунтування обсягів видобутку та реалізації природного газу і газового конденсату, нафти, транзитного транспортування природного газу через територію України, транспортування аміаку і нафти в 2005 році, а також розрахунок рентних платежів за видобуток природного газу і газового конденсату, нафти.

              48. Мінагрополітики і Українській академії аграрних наук до 1 травня 2004 р. переглянути з метою оптимізації всі види державної підтримки агропромислового комплексу та привести систему субсидування і підтримки сільськогосподарських товаровиробників у відповідність з нормами СОТ та ЄС.

              49. Під час складання бюджетних запитів на 2005 рік головним розпорядникам коштів державного бюджету:

              провести інвентаризацію бюджетних програм виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами виконання тільки тих, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників;

              забезпечити першочергове фінансування бюджетних програм, мета яких відповідає основним функціям і завданням відповідних головних розпорядників.

              У разі прийняття рішення про недоцільність забезпечення фінансування бюджетних програм, що не відповідають основним функціям і завданням діяльності головних розпорядників, подати пропозиції щодо передачі повноважень з виконання таких програм іншим головним розпорядникам або щодо зупинення їх виконання у  2005 році;

              обґрунтувати доцільність продовження періоду виконання бюджетних програм та потребу у фінансових ресурсах, провести оцінку їх ефективності за окремими критеріями;       

              не передбачати кошти на фінансування бюджетних програм, повноваження  з виконання яких не визначені Бюджетним кодексом України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

              розглянути питання про припинення фінансування бюджетних програм, спрямованих на підтримку діяльності громадських організацій;

              забезпечити обмеження видатків на придбання нових транспортних засобів, мобільних телефонів, меблів, іншого обладнання та устатковання для забезпечення свого  функціонування.

              50. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

  1) подати Мінфіну з відповідними поясненнями і обґрунтуваннями пропозиції щодо врахування сум заборгованості, які повертаються  позичками до бюджету, в тому числі по підприємствах, проти яких порушено справу про банкрутство, у спеціальному фонді відповідних головних розпорядників коштів державного  бюджету,  з  визначенням відповідальних  виконавців  за   повернення зазначених сум у структурі головних розпорядників, а також щодо повернення кредитів до Державного бюджету України на 2004 рік за бюджетними програмами, на виконання яких є можливість спрямувати зазначені ресурси;

  2) провести  уточнення переліку установ, підприємств та організацій щодо відповідності їх статусу бюджетної установи та щодо форми здійснення видатків на їх утримання (в тому числі виходячи з питомої ваги спеціального фонду, норм законодавства) і розглянути питання стосовно доцільності:

              включення надходжень від платних послуг, що надаються органами державної виконавчої влади, до загального фонду державного бюджету та відповідного збільшення видатків загального фонду державного бюджету;

              утримання за рахунок бюджетних коштів санаторно-курортних закладів;

              виділення з державного бюджету видатків науковим установам для виконання конкретних науково-дослідних програм;

              проведення підготовки фахівців вищими навчальними закладами за державним замовленням;  

              утримання за рахунок коштів бюджетних установ, які у структурі мають господарські підрозділи і отримують кошти від господарської та/або виробничої діяльності.

              За результатами розгляду внести до 1 травня 2004 р. Кабінетові Міністрів України та Мінфіну пропозиції щодо:

              уточнення переліку програм державного бюджету на 2004 рік у розрізі бюджетних установ, яким пропонується надати статус одержувачів коштів починаючи з 2005 року;

              внесення змін до актів законодавства у зв’язку з наданням бюджетним установам  статусу одержувачів коштів;

              3) проаналізувати в місячний строк  стан виконання підпункту 5 пункту 6 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 25 листопада 2001 р. № 1251 “Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері” та для врегулювання зазначеного питання підготувати відповідні пропозиції щодо передачі мережі бюджетних установ.

              51. МОН і МОЗ подати до 1 квітня 2004 р. Кабінетові Міністрів України та Мінфіну разом з розрахунками пропозиції стосовно доцільності виконання у 2005 році ряду бюджетних програм шляхом надання субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету, зокрема програм забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет та закупівлі лікарських засобів для лікування осіб, що страждають на соціально небезпечні хвороби, у комунальних закладах охорони здоров'я; інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення їх підручниками.

              52. МОН подати до 1 квітня 2004 р. пропозиції про внесення змін до Закону України „Про професійно-технічну освіту” і Бюджетного кодексу України в частині

   

   

  передачі бюджетних коштів на фінансування з місцевих бюджетів для професійно-технічних закладів.

              53. Мінпраці подати до 1 квітня 2004 р. Кабінетові Міністрів України та Мінфіну разом з розрахунками пропозиції щодо проведення у 2005 році видатків на утримання центрів нарахування і виплати допомоги  відповідно до бюджетного законодавства.

              54. Мінекономіки  подати до 1 квітня 2004 р на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення” в частині визначення підходів до формування державного замовлення на 2005 рік.

              55. Заборонити внесення у 2004 – 2005 роках міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади пропозицій щодо надання пільг з оподаткування, зокрема шляхом зменшення ставок податку, а також щодо збільшення бюджетних асигнувань на окремі бюджетні програми без визначення додаткових джерел їх фінансування.

              56. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати на запит Мінфіну у визначені ним строки детальну інформацію з відповідними обґрунтуваннями і пропозиціями щодо підготовки і внесення до Верховної Ради України проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

   

   


  Прем’єр-міністр України        В. ЯНУКОВИЧ

   

   

   

   

   

   

  Інд.34